Device screen showing the Microsoft Defender Security Center security operations dashboard

Microsoft Defender за крайна точка

Заплахите са различни.

Отчет за цифровата защита на Microsoft

Получете дълбок анализ за текущите тенденции в заплахите и задълбочени идеи от нашите експерти по теми като модерен рансъмуер, фишинг, IoT заплахи, дейности срещу националната държава и др.

Цялостно решение за защита на крайни точки

Защита на крайни точки, Endpoint Detection and Response, управление на уязвимости и защита срещу заплахи от мобилни устройства.

Без агенти¹, поддържа се от облака

Не са необходими допълнително разполагане или инфраструктура. Без закъснения или проблеми със съвместимостта на актуализациите. Винаги сте с актуалната версия.

Несравнима видимост

Изграден въз основа на най-задълбочената видимост и разузнаване на заплахите в отрасъла и поддържан от опит в защитата от световна класа.

Автоматизирана защита

Увеличете защитата си. Стигайте от известяването до възстановяването за броени минути – на нужното ниво.

Microsoft Defender за крайна точка е холистично решение за защита на крайни точки, предоставяно от облака. Неговите възможности включват базирано на риска управление и оценка на уязвимостите, намаляване на повърхността на атаките, базирана на поведението защита от следващо поколение, Endpoint Detection and Response (EDR), автоматично разследване и лечение, управлявани услуги за проактивно търсене, богати API и унифицирано управление на защитата.

Диаграма на възможностите на Microsoft Defender за крайна точка. Microsoft Defender за крайна точка е холистично решение за защита на крайни точки, предоставяно от облака, което включва базирано на риска управление и оценка на уязвимостите, намаляване на повърхността на атаките, базирана на поведението и поддържана от облака защита от следващо поколение, Endpoint Detection and Response (EDR), автоматично проучване и възстановяване и управлявани услуги за ловуване. Тези възможности са допълнени с богати API, които дават възможност за достъп и интеграция с нашата платформа. Microsoft Defender за крайна точка се разполага, конфигурира и управлява лесно със среда за унифицирано управление на защитата.

Допълнителни възможности

Осигуряване на защита на различни платформи

Microsoft Defender за крайна точка вече предоставя защита за платформи, които не са на Windows, включително Mac, сървъри с Linux, Android и iOS.

Бързо оценяване на възможности

Преценете напълно нашите възможности с няколко прости щраквания в лабораторията за оценка на Microsoft Defender за крайна точка.

Опростяване и интегриране чрез API

Интегрирайте Microsoft Defender за крайна точка с вашите решения за защита и рационализирайте и автоматизирайте работните потоци за защита с богати API.

Опростяване на управлението на защитата на крайните точки

Използвайте един екран за конфигурирането, разполагането и управлението на крайните точки с Microsoft Endpoint Manager.

Разберете какво казват нашите клиенти

Little Potato Company logo
Christus Health logo
Euclid Program Managers logo
Petrofac logo
Virgin Atlatic logo
edotco Group logo

Искате да станете партньор?

Научете повече за това как да станете партньор и как да се интегрирате с Microsoft Defender за крайна точка. Използвайте нашето просто ръководство „стъпка по стъпка“, за да започнете да използвате нашата гъвкава платформа и богати API.

Допълнителни ресурси

Станете експерт с Microsoft Defender за крайна точка

Получете обучение за операциите за защита и администраторите на защитата независимо дали сте начинаещ, или имате опит.

Научете повече за нашите функции

Прегледайте образователните видеоклипове за Microsoft Defender за крайна точка.

Получавайте най-новата информация

Получавайте новини за продукта, указания за конфигуриране, практически указания за продукта и съвети.

1. Microsoft Defender за крайна точка е вграден в Windows 10 1703 и следващи версии и Windows Server 2019. За тези версии не е необходимо да се инсталират никакви агенти.
2. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER е регистрирана търговска марка и марка на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използва тук с разрешение. Всички права запазени.
3. Магически квадрант на Gartner за платформи за защита на крайни точки, Питър Фърстбрук | Дионисио Зумърле | Пратек Бхажанка | Лорънс Пингрее | Пол Уебър, 05 май 2021 г.
4. Forrester и Forrester Wave са търговски марки на Forrester Research, Inc.
5. The Forrester Wave™: Корпоративно откриване и реакция, трим. 1 2020 г., Джош Зелонис с Джоузеф Бланкеншип, Матю Флъг, Пеги Дости, март 2020 г.
6. The Forrester Wave™: Софтуер като услуга за защита на крайна точка, трим. 2 2021 г., Крис Шърман с Мерит Максим, Али Мелън, Шанън Фиш, Пеги Дости, май 2021 г.