Microsoft Defender за крайна точка

Заплахите са различни.

Отчет за цифровата защита на Microsoft

Получете задълбочен анализ на текущите тенденции в заплахите с обширни прозрения за усъвършенстван рансъмуер, фишинг, заплахи срещу IoT и дейност, насочвана от държава.

Цялостна защита на крайни точки

Откривайте и защитавайте устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни заплахи.

Бързо спиране на заплахите

Получете предимство срещу сложни заплахи, като напр. рансъмуер и атаки, насочвани от държава.

Мащабиране на защитата

Осигурете повече време на защитниците, за да приоритизират рисковете и да подобрят положението на защитата ви.

Развиване на защитата

Отидете отвъд бариерите на крайните точки и развийте защитата си на базата на основа за XDR и Zero Trust.

Признание в отрасъла

Microsoft Defender за крайна точка предоставя водеща в отрасъла защита на крайните точки за Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства и помага за бързо спиране на атаките, мащабиране на вашите ресурси за защита и развиване на защитите ви. Предоставя се в облака с вграден ИИ, който е причина за най-мащабното разузнаване за заплахи в отрасъла. Нашето цялостно решение дава възможност за откриване на всички крайни точки и дори мрежови устройства, като например маршрутизатори, във вашата среда. То предлага управление на уязвимости, защита на крайни точки, endpoint detection and response (EDR), защита от мобилни заплахи и управлявано проактивно търсене на всичко в една унифицирана платформа.

Елиминиране на слепите петна във вашата среда

Открийте неуправлявани и неупълномощени крайни точки и мрежови устройства и защитете тези активи с помощта на интегрирани работни потоци.

A person using a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.
A person using a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Defender за крайна точка се разполага, конфигурира и управлява лесно с унифицирана среда за управление на защитата. Той предлага защита на крайните точки за клиенти, сървъри, мобилни устройства и мрежови устройства. Тази диаграма показва възможностите на Microsoft Defender за крайна точка, които включват базирано на риска управление и оценка на уязвимостите, намаляване на повърхността на атаките, базирана на поведението и поддържана от облака защита от следващо поколение, Endpoint Detection and Response (EDR), автоматично проучване и възстановяване и управлявани услуги за проактивно търсене. Тези възможности са допълнени с богати API, които дават възможност за достъп и интеграция с нашата платформа за защита на крайни точки.

Интегрирана защита от заплахи със SIEM и XDR

Microsoft осигурява възможности на защитниците на вашата организация, като поставя правилните инструменти и информация в ръцете на подходящите хора. Комбинирайте SIEM и XDR, за да повишите ефективността, като същевременно защитите цифровото си имущество.

 

Научете повече за защитата от заплахи

Microsoft 365 Defender

 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

Допълнителни възможности

Защита на мобилните ви устройства

Microsoft Defender за крайна точка предлага възможности за защита срещу заплахи от мобилни устройства за Android и iOS.

Бързо оценяване на възможностите

Преценете напълно нашите възможности с няколко прости стъпки в лабораторията за оценка на Microsoft Defender за крайна точка.

Опростяване и интегриране чрез API

Интегрирайте Microsoft Defender за крайна точка с вашите решения за защита и рационализирайте и автоматизирайте работните потоци за защита с богати API.

Опростяване на управлението на защитата на крайните точки

Използвайте един екран за конфигурирането, разполагането и управлението на крайните точки с Microsoft Endpoint Manager.

Сравняване на гъвкавите опции за закупуване

Разгледайте всеобхватните възможности за защита в Microsoft Defender за крайна точка P2, който ще се предлага скоро с Microsoft 365 E5, и Microsoft Defender за крайна точка P1, включен в Microsoft 365 E3.

Microsoft Defender за крайна точка P1

Microsoft Defender за крайна точка P1 предлага основен набор от възможности, включително водещ в отрасъла софтуер срещу злонамерен софтуер, повърхност на атака и условен достъп, базиран на устройство.

Microsoft Defender за крайна точка P2

Microsoft Defender за крайна точка P2 предлага пълния набор от възможности, включително всичко в P1, както и Endpoint Detection and Response, автоматизирано разследване и реакция при инциденти и Threat and vulnerability management.

Сравняване на функциите на продуктите на Microsoft Office
Име на функция

Microsoft Defender за крайна точка P1

Microsoft Defender за крайна точка P2

Функции на продукта    

Единни инструменти за защита и централизирано управление

Функцията е включена

Функцията е включена

Защита срещу злонамерен софтуер от следващо поколение

Функцията е включена

Функцията е включена

Правила за намаляване на повърхността на атака

Функцията е включена

Функцията е включена

Управление на устройства (като например USB)

Функцията е включена

Функцията е включена

Защитна стена на крайна точка

Функцията е включена

Функцията е включена

Защита на мрежата

Функцията е включена

Функцията е включена

Уеб управление/блокиране на URL адреси, базирано на категория

Функцията е включена

Функцията е включена

Условен достъп, базиран на устройство

Функцията е включена

Функцията е включена

Контролиран достъп до папки

Функцията е включена

Функцията е включена

API, конектор на SIEM, TI по избор

Функцията е включена

Функцията е включена

Управление на приложения

Функцията е включена

Функцията е включена

Endpoint Detection and Response

Функцията не е включена

Функцията е включена

Автоматизирано разследване и възстановяване

Функцията не е включена

Функцията е включена

Threat and vulnerability management

Функцията не е включена

Функцията е включена

Threat intelligence (набор анализи за заплахи)

Функцията не е включена

Функцията е включена

Ограничителен режим (задълбочен анализ)

Функцията не е включена

Функцията е включена

Експерти по заплахите на Microsoft7

Функцията не е включена

Функцията е включена

Разберете какво казват нашите клиенти

Microsoft Defender за бизнеса

Повишете защитата си със защита на крайни точки от корпоративен клас, създадена за фирми с до 300 служители, в едно просто и рентабилно решение.

A person working at a desk with multiple screens and laptops.
A person working at a desk with multiple screens and laptops.

Научете повече за нашите партньори

[noalt]

ONE RF_IMG Module TOP

Запознайте се по-задълбочено с продукта

Вижте технически подробности за възможностите, минималните изисквания и указанията за разполагане.

[noalt]

ONE RF_IMG Module BTM

Допълнителни ресурси

Станете експерт с Microsoft Defender за крайна точка

Получете обучение за операциите за защита и администраторите на защитата независимо дали сте начинаещ, или имате опит.

Научете повече за нашите функции

Прегледайте образователните видеоклипове за Microsoft Defender за крайна точка.

Бъдете винаги актуални

Получавайте новини за продукта, указания за конфигуриране, практически указания и съвети за продукта.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
2. The Forrester New Wave™: доставчици на разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 2021 г., Али Мелън, октомври 2021 г.
3. Магически квадрант на Gartner за платформи за защита на крайни точки, Питър Фърстбрук | Дионисио Зумърле | Пратек Бхажанка | Лорънс Пингрее | Пол Уебър, 05 май 2021 г.
4. Forrester и Forrester Wave са търговски марки на Forrester Research, Inc.
5. The Forrester Wave™: Софтуер като услуга за защита на крайна точка, трим. 2 2021 г., Крис Шърман с Мерит Максим, Али Мелън, Шанън Фиш, Пеги Дости, май 2021 г.
6. The Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г., Али Мелън, април 2022 г.
7. Включва известия за насочена атака (TAN) и експерти при поискване (EOD). Клиентите трябва да кандидатстват за TAN, а EOD е наличен за закупуване като добавка.