За дома Приоритизиране Разследване Проактивно търсене Управление на инциденти Автоматизация

Инструмент за самооценка на операциите по защитата

Самооценката за готовността на операциите по защитата ще ви помогне да определите колко подготвен е екипът на вашия център за операции по защитата да открива, реагира и възстановява при атака на противници. Разберете до какъв етап в модела на готовност на защитата са достигнали вашите операции по защитата и получете препоръки за подобряване на процесите и инструментариум, за да увеличите готовността си.

Приоритизиране

Оценявайте известията, задавайте приоритети и маршрутизирайте инциденти към членовете на екипа на центъра за операции по защитата, за да ги разрешат.

Разследване

Бързо определяйте дали дадено известие показва действителна атака, или фалшива аларма.

Проактивно търсене

Увеличете фокуса върху търсенето на противници, които са избегнели вашата основна и автоматизирана защита.

Управление на инциденти

Координирайте реакцията по технически функции, операции, комуникации, правни функции и функции за управление.

Автоматизация

Спестете време на анализаторите си, увеличете скоростта на реакция и намалете работните натоварвания.