Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Microsoft 365

Microsoft 365 και δημόσιοι οργανισμοί

 

Ενίσχυση των δημόσιων υπαλλήλων ώστε να συνεργάζονται με ασφάλεια για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Φωτογραφία δύο ατόμων που στέκονται στον χώρο αναμονής ενός κτιρίου και κοιτάζουν μια συσκευή tablet. Υπάρχουν άνθρωποι στο βάθος.

Λύσεις για δημόσιους οργανισμούς

Προστατεύστε την υπηρεσία σας από τις απειλές

Προστατεύστε την υποδομή ζωτικής σημασίας και τα ευαίσθητα δεδομένα και ενισχύστε την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών

Μετασχηματίστε τον συντονισμό και την επικοινωνία εντός και μεταξύ των υπηρεσιών.

Λογότυπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
"Η ενοποιημένη πλατφόρμα cloud της Microsoft παρέχει στρατηγική αξία για ένα αστυνομικό σώμα: δημιουργεί μια βιώσιμη, ευέλικτη και ασφαλή κουλτούρα χώρου εργασίας. Τα εργαλεία του Microsoft 365 μάς βοηθάνε να συνεργαζόμαστε και να εξιχνιάζουμε εγκλήματα."

Wim Liekens, Διευθυντής Πληροφοριών και ICT Αστυνομίας (CIO), Ομοσπονδιακή Αστυνομία Βελγίου

Πόροι για δημόσιους οργανισμούς

Κέντρο αξιοπιστίας

Δείτε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που προσφέρει η Microsoft για να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς να πληρούν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους.

Ευφυής ασφάλεια

Δείτε πώς το Microsoft 365 παρέχει ολιστική ασφάλεια για χρήστες, συσκευές, εφαρμογές και δεδομένα.

Microsoft Teams

Μάθετε για τον κόμβο για ομαδική εργασία στο Microsoft 365.

Microsoft και δημόσιοι οργανισμοί

Δείτε πώς οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία cloud της Microsoft για να επιτύχουν την αποστολή τους και να εξυπηρετούν τους πολίτες καλύτερα.

Άμυνα και υπηρεσίες πληροφοριών

Δείτε πώς οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία cloud της Microsoft για να προωθούν την αποστολή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Microsoft 365