Microsoft 365 ja riigiasutused

Suurendage riigiasutuste töötajate tööviljakust, et saavutada koos ja turvaliselt paremaid tulemusi.

 

Photograph of two people standing in a building lobby looking at a tablet device. There are people in the background.

Lahendused riigiasutustele

Ametiasutuse kaitsmine ohtude eest

Aidake kaitsta olulist taristut, delikaatseid andmeid ja tugevdada kodanike kindlustunnet.

Asutuseülene koostöö

Parandage asutustesisest ning -vahelist töö koordineerimist ning teabevahetust.


Federal Police logo
"Ühtne Microsofti pilvplatvorm pakub politseiasutusele strateegilist väärtust, kuna loob jätkusuutliku, kiire ja väga turvalise töökoha kultuuri. Kasutame Microsoft 365 tööriistu koostöö parandamiseks ning kuritegude lahendamiseks."

Wim Liekens, politseiteabe ja info- ja kommunikatsioonidirektor (IT-juht), Belgia politsei


Riigiasutuste ressursid

Usalduskeskus

Tutvuge Microsofti pakutavate põhjalike teadmiste ja teabega, mis aitavad riigiasutustel vastata nõuetele.

Iseõppiv turve

Saate teada, kuidas Microsoft 365 pakub sidusat turvalisust kasutajate, seadmete, rakenduste ja andmete jaoks.

Microsoft Teams

Siit saate teavet Microsoft 365 meeskonnatöö keskuse kohta.

Microsoft ja riigiasutused

Saate teada, kuidas ametiasutused kasutavad oma ülesannete täitmiseks ja kodanike paremaks teenindamiseks Microsofti pilvtehnoloogiat.

Kaitse ja iseõppimisvõime

Saate teada, kuidas ametiasutused kasutavad oma ülesannete turvalisemaks täitmiseks Microsofti pilvtehnoloogiat.