Bezpłatne wideokonferencje

Dokładnie — bezpłatne. Spotkania online twarzą w twarz i współpraca w czasie rzeczywistym dzięki 60-minutowym spotkaniom dla maksymalnie 100 uczestników1.

A collage of people using Teams video conferencing in varying settings.

60-minutowe spotkania dla maksymalnie 100 uczestników

Pozostań w kontakcie ze współpracownikami i klientami dzięki angażującym spotkaniom online (przez ograniczony czas można prowadzić spotkanie przez maksymalnie 24 godziny z maksymalnie 300 osobami.1)

A Teams call with 4 people together in a meeting room and the rest of the participants joining from separate places.

Sprawne, spójne środowisko w dowolnym miejscu

Organizuj spotkania lub dołączaj do nich w dowolnym miejscu — w dowolnej przeglądarce lub w aplikacji Teams na komputerze PC lub Mac, w systemie Linux albo na urządzeniu przenośnym.

A call being initiated in Teams.

Wygodne, łatwe planowanie spotkań z dowolną osobą

Rozpocznij nieplanowane spotkanie lub zaplanuj na później spotkanie — z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi

The Meetings app on Teams prompting the user to schedule a meeting.

Ponad 650 zintegrowanych aplikacji i usług

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z aplikacji platformy Microsoft 365 i popularnych aplikacji, takich jak Asana oraz Survey Monkey.

The Microsoft Word app in use through Teams with collaborative messaging occurring on the right side of the screen.

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Microsoft Teams7

W jaki sposób używamy Twojego adresu e-mail.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Firma Microsoft użyje Twojego adresu e-mail tylko w celu przeprowadzenia tej jednorazowej transakcji.

Porównaj plany usługi Teams

Microsoft Teams (wersja bezpłatna)

Microsoft Teams (wersja bezpłatna) Bezpłatne

(bez zobowiązania)

Microsoft 365 Business Basic

obejmuje usługę Microsoft Teams
Microsoft 365 Business Basic €4.20
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)

Microsoft 365 Business Standard

obejmuje usługę Microsoft Teams
Microsoft 365 Business Standard €10.50
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft Teams (wersja bezpłatna) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard

Spotkania i połączenia

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

dostępne

dostępne

Połączenia audio i wideo w trybie online

dostępne

dostępne

dostępne

Udostępnianie ekranu

dostępne

dostępne

dostępne

Dostosowywane tła

dostępne

dostępne

dostępne

Planowanie spotkań

dostępne

dostępne

dostępne

Nagrywanie spotkań

niedostępne

dostępne

dostępne

Hostowanie spotkań online i wideokonferencji nawet dla 300 osób2

niedostępne

dostępne

dostępne

Czat i współpraca

dostępne

dostępne

dostępne

Obejmuje usługę Microsoft Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Maksymalna liczba użytkowników

included

500 tys.

included

300

included

300

Nieograniczone wiadomości czatu i wyszukiwanie w usłudze Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Dostęp dla gościa do usługi Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Załączniki plików w czacie

included

2 GB na użytkownika

included

1 TB na użytkownika3

included

1 TB na użytkownika3

Udostępnianie plików w obrębie zespołów i kanałów

included

10 GB dla wszystkich zespołów

included

1 TB na organizację plus 10 GB na licencję4

included

1 TB na organizację plus 10 GB na licencję4

Współpraca nad dokumentami pakietu Office w usłudze Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Ponad 250 zintegrowanych aplikacji i usług dla aplikacji Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Aplikacje i usługi biurowe

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

dostępne

Internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint

dostępne

dostępne

dostępne

Hosting poczty e-mail w programie Exchange z adresem niestandardowej domeny poczty e-mail

niedostępne

dostępne

dostępne

Osobisty magazyn plików i ich udostępnianie w usłudze OneDrive

not included
included

1 TB na użytkownika

included

1 TB na użytkownika

Dodatkowe usługi platformy Microsoft 365, w tym SharePoint Online, Yammer, Planner i Stream

niedostępne

dostępne

dostępne

Klasyczne wersje programów Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access i Publisher5

niedostępne

niedostępne

dostępne

Aplikacja Microsoft Bookings ułatwia klientom rezerwowanie terminów spotkań i zarządzanie nimi

niedostępne

niedostępne

dostępne

Zabezpieczenia i zgodność

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

dostępne

dostępne

Szyfrowanie danych magazynowanych i podczas przesyłania w usłudze Microsoft Teams

dostępne

dostępne

dostępne

Logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji i usług platformy Microsoft 365

niedostępne

dostępne

dostępne

Wymuszone uwierzytelnianie wieloskładnikowe

niedostępne

dostępne

dostępne

Zaawansowana inspekcja i raportowanie

niedostępne

dostępne

dostępne

Administrowanie

niedostępne

dostępne

dostępne

Narzędzia administracyjne do zarządzania użytkownikami i aplikacjami

niedostępne

dostępne

dostępne

Raportowanie użycia usług platformy Microsoft 365

niedostępne

dostępne

dostępne

Konfigurowalne ustawienia i zasady użytkowników

niedostępne

dostępne

dostępne

Pomoc techniczna

niedostępne

dostępne

dostępne

Finansowa gwarancja dostępności na poziomie 99,9%6

niedostępne

dostępne

dostępne

Całodobowa pomoc techniczna przez telefon i za pośrednictwem Internetu

niedostępne

dostępne

dostępne

Two panels showing the Microsoft Teams calls and speed dial functions.

Uzyskaj usługę Microsoft Teams dla swojej organizacji już dziś

Uzyskaj usługę Teams wraz z aplikacjami pakietu Office, funkcjami przechowywania i udostępniania plików, pocztą e-mail i nie tylko.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams


1. Aby ułatwić pozostawanie w kontakcie w nadchodzących miesiącach, do odwołania będzie można prowadzić spotkania trwające nawet 24 godziny z maksymalnie 300 uczestnikami.
2. Połączenia HD wymagają sprzętu zgodnego ze standardem HD oraz połączenia szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 4 Mb/s.
3. Przestrzeń dyskowa w usłudze ​OneDrive jest używana do udostępniania plików na czacie, dlatego mają zastosowanie limity magazynowania usługi OneDrive. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.
4. Ponieważ usługa Teams działa na zapleczu usługi SharePoint Online w zakresie udostępniania plików, do sekcji Pliki w obrębie zespołu mają zastosowanie limity magazynowania programu SharePoint. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz „Limity magazynowania i dane techniczne usługi Microsoft Teams”.
5. Programy Access i Publisher są dostępne tylko w wersji na komputery PC.
6. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę dotyczącą poziomu usług online firmy Microsoft
7. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.