Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Teams

Już dziś przełącz się na nową usługę Teams, aby skalować swoją firmę i osiągać więcej razem z innymi.

Dowiedz się więcej

Microsoft Teams

Dołączanie do spotkania w usłudze Teams

Połączenie wideo w trybie Razem w usłudze Teams.
Strona opcji spotkania z wierszami ustawień, gdzie użytkownik może wybrać z listy rozwijanej albo włączyć lub wyłączyć przełącznik.

Decyduj, kto może dołączać do Twoich spotkań w Microsoft Teams i prowadzić na nich prezentacje, zmieniając ustawienia uczestników na stronie Opcje spotkań. Minimalizuj zakłócenia podczas spotkań, wyłączając dźwięk i obraz od wszystkich lub wybranych uczestników.

Powrót do kart

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś

Często zadawane pytania

  • Każde spotkanie w Microsoft Teams ma unikatowy identyfikator spotkania, który nieco przypomina link z zaproszenia na spotkanie. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu identyfikatora spotkania, przejdź do dowolnego punktu wejścia usługi Teams w Internecie lub w produkcie, a następnie wprowadź identyfikator spotkania we wskazanym miejscu. Dowiedz się więcej o tym, jak dołączać do spotkania w usłudze Teams.

  • Identyfikator spotkania znajdziesz w wiadomości e-mail z zaproszeniem. Jeśli nie masz zaproszenia na spotkanie, skontaktuj się z gospodarzem spotkania i poproś o identyfikator spotkania.

    Jeśli używasz osobistego konta usługi Teams, możesz dołączyć do spotkania tylko przy użyciu linku z zaproszenia na spotkanie.

  • Identyfikator spotkania jest wystarczająco długi, aby nie można było go odgadnąć, wpisując po prostu przypadkowy numer, i w ten sposób połączyć się ze spotkaniem. W celu uzyskania dodatkowych informacji.

  • Do spotkania w usłudze Teams można dołączyć na dowolnym urządzeniu (z systemem Windows, iOS, Android lub Linux) lub za pomocą przeglądarki internetowej. Zobacz specyficzne wymagania sprzętowe dla spotkań przy użyciu aplikacji Teams.

  • Tak. W usłudze Teams można organizować spotkania z osobami należącymi do organizacji oraz spoza niej. Planując spotkanie w aplikacji Teams lub Microsoft Outlook w wersji klasycznej lub internetowej, możesz wysłać unikatowy identyfikator spotkania lub link do spotkania do dowolnej osoby. W razie spotykania się z uczestnikami zewnętrznymi poczekalnia może ułatwić dodanie większych zabezpieczeń w celu ograniczenia niezaproszonych gości. Dowiedz się więcej.

  • Dowiedz się więcej o spotkaniach online w usłudze Teams, aby łatwiej rozpocząć.

Obserwuj usługę Microsoft Teams