Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zarządzanie cyklem życia w usłudze Microsoft Entra

Zautomatyzuj i uprość cykl życia tożsamości i dostępu za pomocą przepływów pracy cyklu życia usługi Microsoft Entra.

Uśmiechnięta osoba siedząca przy biurku.

Kontroluj cykl życia tożsamości

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia tożsamości, aby zwiększyć produktywność użytkowników i bezpieczeństwo organizacji.

Dołączaj nowych pracowników szybciej

Korzystaj z dostosowywalnych szablonów przepływu pracy, aby od razu zapewnić dostęp nowym członkom zespołu — dzięki temu będą mogli wykonywać swoje zadania już od pierwszego dnia.

Błyskawicznie realizuj zmiany ról

Szybko aktualizuj, dodawaj lub usuwaj dostęp do zasobów, gdy zmieniają się role członków zespołu.

Usuwaj dostęp pracowników bez obaw

Zapewnij bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dla organizacji oraz spokój ducha dla byłych członków zespołu dzięki terminowemu anulowaniu aprowizacji dostępu.

Zmniejsz prawdopodobieństwo pojawienia się błędów

Automatyzuj powtarzalne, ręczne zadania związane z cyklem życia tożsamości i zredukuj ryzyko popełniania błędów, pozwalając zespołowi IT zajmować się pracą przynoszącą większy zysk.

Dowiedz się, jak oprogramowanie do zarządzania cyklem życia pomaga zespołom HR i IT synchronizować pracę

Funkcje

Zautomatyzuj cały proces cyklu życia tożsamości cyfrowej i zarządzaj nim.

Systemy HR w chmurze, takie jak workday, Aquera i SAP SuccessFactors, połączyły się z usługą Entra ID Provisioning Service.

Upraszczanie zarządzania dostępem za pomocą aprowizowania sterowanego przez kadry

Automatycznie aprowizuj dostęp użytkowników i usuwaj jego aprowizację na podstawie sygnałów z systemów HR takich jak Workday, SAP SuccessFactors, Microsoft Dynamics 365 i Aquera.

Zadania dotyczące dołączania nowego pracownika.

Automatyzowanie często wykonywanych zadań przy użyciu szablonów

Zautomatyzuj zadania związane z tożsamością i dostępem w przypadku zmian użytkowników, takich jak pierwszy dzień pracy dla nowych użytkowników bądź aktualizacja roli, zespołu lub lokalizacji dla istniejących pracowników.

Diagram przedstawiający aplikacje SaaS, takie jak salesforce i Box, które współpracują z usługą Microsoft Entra Provisioning Service.

Aprowizacja użytkowników i grup w aplikacjach w chmurze

Automatycznie aprowizuj i usuwaj aprowizację użytkowników i ról w aplikacjach chmurowych od firmy Microsoft i innych dostawców, takich jak Dropbox, Salesforce i ServiceNow.

Diagram przedstawiający lokalną usługę Active Directory współpracującą z usługą Microsoft Entra Provisioning Service.

Włączanie aprowizacji między katalogami

Aprowizuj użytkowników między katalogami lokalnymi i chmurowymi, takimi jak Microsoft Active Directory i Microsoft Entra ID.

Lista pakietów dostępu do zarządzania tożsamościami w usłudze Tożsamość Microsoft Entra.

Zarządzanie żądaniami dostępu

Administruj zmianami w dostępie użytkowników. Zdefiniuj sposób, w jaki użytkownicy żądają dostępu do zasobów, określ granice i upewnij się, że dostęp jest usuwany, gdy nie jest już potrzebny.

Lista przeglądów dostępu dotyczących zarządzania tożsamościami w usłudze Tożsamość Microsoft Entra.

Tworzenie dostosowanych przepływów pracy w celu automatyzacji dostępu użytkowników

Zapewnij nowym pracownikom oraz pracownikom na nowych stanowiskach możliwość natychmiastowego wykonywania zadań. I upewnij się, że dostęp byłych pracowników kończy się wraz z zakończeniem ich zatrudnienia.

Powrót do kart

Zarządzanie cyklem życia tożsamości na dużą skalę

Automatycznie twórz tożsamości i role użytkowników w aplikacjach, do których muszą oni uzyskiwać dostęp, a także utrzymuj tożsamości użytkowników i usuwaj je po zmianie statusów lub ról.

A diagram illustrating how Microsoft Entra ID can automatically create conditional, need-based user identities and roles for cloud-based, on-premises, and virtual machine apps.
Analitycy firmy KuppingerCole

Raport Leadership Compass dotyczący sieci szkieletowych tożsamości

Firma KuppingerCole uznała firmę Microsoft za ogólnego lidera, lidera rynku, lidera innowacji i lidera produktów w raporcie Leadership Compass na 2022 rok dotyczącym sieci szkieletowych tożsamości.
Analitycy firmy KuppingerCole

Raport Leadership Compass dotyczący zarządzania dostępem

Firma KuppingerCole uznała firmę Microsoft za ogólnego lidera, lidera rynku i lidera innowacji w raporcie Leadership Compass na 2022 rok dotyczącym zarządzania dostępem. Firma Microsoft została również wymieniona jako lider produktu.

Zacznij korzystać z rozwiązania Microsoft Entra ID

  • Tożsamość Microsoft Entra w warstwie P2

    Uzyskaj kompleksowe funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem obejmujące ochronę tożsamości, zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi oraz samoobsługowe zarządzanie dostępem dla użytkowników końcowych. Usługa Azure AD — wersja Premium P2 to teraz usługa Microsoft Entra ID P2.

  • Tożsamość Microsoft Entra w warstwie P1

    Uzyskaj podstawowe funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem, takie jak logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, uwierzytelnianie bezhasłowe, dostęp warunkowy i inne funkcje. Usługa Azure AD — wersja Premium P1 to teraz usługa Microsoft Entra ID P1.

    Bezpłatna wersja usługi Microsoft Entra ID jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz inne.

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja zarządzania cyklem życia

Zobacz, jak działa zarządzanie cyklem życia w Microsoft Entra ID.

Aplikacje działające z Microsoft Entra ID

Znajdź wszystkie aplikacje, dla których usługa Microsoft Entra ID obsługuje wstępnie zintegrowane łączniki aprowizacji i dowiedz się, jak je konfigurować.

Pojęcia dotyczące cyklu życia i aprowizacji

Uzyskaj omówienie procesów aprowizacji i cyklu życia.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft