Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Security Services for Modernization

Chroń swoje nowoczesne przedsiębiorstwo.

Osoba wskazująca mapę z podświetlonymi pinezkami na różnych miastach na całym świecie.

Transformacja zabezpieczeń prowadzona przez specjalistę

Zacznij korzystać z nowoczesnych funkcji zabezpieczających i kontynuuj proces transformacji zabezpieczeń.

Doświadczenie w zakresie transformacji

Ograniczaj zagrożenia dla firmy i spełniaj wymagania w zakresie zgodności, stosując sprawdzone rozwiązania, procesy i zasady.

Bezproblemowa skalowalność

Twórz i włączaj kontrole bezpieczeństwa w ekosystemie firmy Microsoft i naszego partnera.

Ciągłe ulepszenia

Pracuj z wyznaczonymi specjalistami ds. zabezpieczeń, aby monitorować i modyfikować stan zabezpieczeń.

Zintegrowane możliwości

Usługi doradcze z zakresu zabezpieczeń

Oceń i zmodernizuj strategię cyberbezpieczeństwa organizacji, utwórz praktyczny plan transformacji cyberbezpieczeństwa i wdróż nowoczesną strategię cyberbezpieczeństwa.

Odnajdywanie i planowanie zabezpieczeń

Oceń bieżące środowisko zabezpieczeń w zakresie kontroli technicznych, organizacyjnych i operacyjnych oraz opracuj plan modernizacji.

Operacje dotyczące zabezpieczeń

Popraw widoczność i reakcję w krajobrazie zagrożeń, implementując technologie zabezpieczeń firmy Microsoft oraz modernizując operacje dotyczące zabezpieczeń.

Modernizacja zabezpieczeń

Zmodernizuj zarządzanie tożsamościami i funkcje zabezpieczeń dla tożsamości lokalnych, hybrydowych i w chmurze.

Zabezpieczenia infrastruktury w chmurze

Zarządzaj całościowym widokiem zabezpieczeń dzierżawy platformy Azure za pośrednictwem bezpiecznych stref docelowych, aplikacji, mikrousług i wzorców projektowych.

Zabezpieczenia w nowoczesnej pracy

Zabezpiecz cyfrowe miejsce pracy oraz chroń urządzenia, tożsamości i aplikacje.

Dodatkowe zasoby

Trendy w cyberkrajobrazie

Posłuchaj rozmowy liderów ds. zabezpieczeń z firmy Microsoft z ważnymi dyrektorami ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami od cyberbezpieczeństwa.

Najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania zabezpieczeniami

Dowiedz się, jak poprawić wgląd w hybrydowe zasoby przedsiębiorstwa i kontrolę nad nimi.

Modernizacja działań dotyczących zabezpieczeń

Przejrzyj najlepsze rozwiązania dla centrum działań dotyczących zabezpieczeń i poznaj potencjalne przyszłe wyzwania w kwestii zabezpieczeń.

Transformacja zabezpieczeń prowadzona przez specjalistę

Zacznij korzystać z nowoczesnych funkcji zabezpieczających i rozpocznij transformację zabezpieczeń przy użyciu usługi Microsoft Security Experts for Modernization. Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta Microsoft, aby dowiedzieć się więcej.

Obserwuj firmę Microsoft