A person leaning over looking at a computer screen.

Bắt đầu với Azure Active Directory

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, bạn có Azure Active Directory (Azure AD).


Kích hoạt Azure AD

Azure AD Premium miễn phí trong 30 ngày.

Tôi có Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune hoặc Power Platform

 • Bắt đầu với Azure AD

  Nếu bạn có dịch vụ Microsoft Cloud thì bạn có thể bắt đầu bằng cách kích hoạt Azure AD.

 • Thông tin cơ bản về Azure AD

  Tìm hiểu các khái niệm cơ bản và bắt đầu sử dụng Azure AD.

Tôi cần một tài khoản Azure miễn phí

 • Đăng ký Azure miễn phí

  Bắt đầu bản dùng thử miễn phí để truy nhập Azure AD và nhiều dịch vụ khác.

 • Bắt đầu với Azure AD

  Đăng nhập bằng tài khoản Azure mới của bạn để kích hoạt Azure AD.

Gartner

Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Quản lý quyền truy nhập1

Gartner đã vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant 2020 về lĩnh vực Quản lý quyền truy nhập dựa trên Sự hoàn chỉnh về tầm nhìn và Khả năng thực thi.

Tài nguyên

Azure AD Premium cho khách hàng mới

Tìm hiểu cách mua Azure AD nếu bạn không có Azure hoặc Microsoft 365.

Khách hàng Microsoft 365 và Azure

Đăng ký gói Azure AD Premium.

Hướng dẫn sử dụng Azure AD

Tìm hiểu cách triển khai Azure AD, từ các khái niệm cơ bản đến các tính năng nâng cao.

1 Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.