Защита в облака

Защитавайте своите приложения и ресурси в различни облаци.

Защо защита в облака?

Макар че бързото разрастване на IaaS, PaaS и SaaS услугите помогна на фирмите да опростят операциите и да подобрят продуктивността на работниците, то също така въведе нови рискове и заплахи.

Укрепете положението на защитата в облака

Оценявайте и подобрявайте състоянието на защита на вашата инфраструктура в облака.

Защита срещу заплахи

Поддържайте работните натоварвания в безопасност от злонамерен софтуер и заплахи в Azure, локално и в други облаци.

Управление на достъпа до приложения и използването им

Управлявайте достъпа до приложения, откривайте рисковано поведение и защитавайте чувствителната информация.

Вградени DevSecOps

Обезопасете целия жизнен цикъл на разработката на софтуер.


Продукти за защита в облака

Какво е защита в облака?

Подобряване на положението със защитата в различни облаци с центъра за защита на Azure

Two people looking at dual-monitors.
 • Бъдете в течение какво става

  Може непрекъснато да проверявате състоянието на защита на вашите ресурси в облака за виртуални машини, мрежи, приложения и услуги за данни. Може да следите натоварването на сървъри, изпълнявани в други облаци и локални центрове за данни. Може бързо да получавате аналитични резултати чрез визуализация на състоянието на защита – изцяло в центъра за защита на Azure.

 • Може да получавате указания и препоръки

  Може да подобрите вашата защитна позиция и да предотвратите често срещани неправилни конфигурации. Оценката на защитата на Azure е ядрото на функциите за управление на състоянието за защита в центъра за защита на Azure. Получавайте аналитични резултати за вашето текущо състояние заедно с препоръчителни действия, за да приоритизирате стъпките, които можете да предприемете, за да подобрите вашето положение със защитата.

 • Получете по-добър контрол

  Управлявайте и да налагайте свои правила за защита, като гарантирате, че вашите виртуални машини и Azure PaaS услугите са съвместими. Задавайте правилата да се изпълняват в групи за управление, в различни абонаменти и дори за цял един клиент.

 • Опростяване на управлението на положението на защитата

  Лесно разполагайте и конфигурирайте център за защита в големи среди с помощта на правила и автоматизация. Използвайте ИИ и автоматизация, за да идентифицирате бързо заплахите, да подобрите разследването на заплахите и да помогнете за автоматизирането на възстановяването. Опростете смекчаването на заплахите чрез свързване към съществуващи инструменти, като напр. Azure Sentinel, SIEM решение от Microsoft, или чрез интегриране на решения за защита на партньори.

Защита на хибридните работни натоварвания в облака с Azure Defender

An office with multiple people working at their desk and the word Protect is in the top left corner.
 • Защита на услугите на Azure

  Защитавайте виртуалните си машини, данни, базираните на облака услуги и IoT от най-често срещаните заплахи, като например атаки с "пръскане с пароли", атаки с SQL включване и заплахи срещу контейнери.

 • Защита на хибридните ресурси в облака

  Разбирайте състоянието на защита на вашите хибридни работни натоварвания в облака от една конзола. Защитавайте своите сървъри с Linux и Windows от заплахи и разширявайте покритието до работните натоварвания в AWS и Google Cloud с Azure Arc.

 • Възползвайте се от изчерпателното разузнаване на заплахите

  Опростете разузнаването на заплахите с ИИ и усъвършенствана автоматизация. Защитавайте потребители, устройства и приложения, като използвате интегриране с Microsoft Defender. Събирайте всички свои анализи, свързани със защитата, в един обединен изглед с Azure Sentinel.

Помогнете за защитата на всяко приложение с Microsoft Cloud App Security

A person using a laptop.
 • Централизирайте наблюдението и контрола върху всички приложения

  Получете задълбочен поглед върху несанкционираните ИТ служби, идентифицирайте и отстранявайте вътрешните атаки в облака и управлявайте начина, по който вашите данни се разпространяват във всичките ви приложения в облака, независимо дали са приложения на Microsoft, или други.

 • Откривайте и управлявайте използването на несанкционирани ИТ служби

  Идентифицирайте и управлявайте достъпа до приложенията и услугите в облака, използвани от вашата организация. Оценете нивото на риска и готовността на фирмата за над 17 000 приложения и започнете да ги управлявате, за да гарантирате защита и съвместимост.

 • Идентифицирайте и възстановявайте последствията от вътрешни атаки от облака

  Откривайте необичайно поведение в приложенията в облака, за да идентифицирате рансъмуер, компрометирани потребители или измамнически приложения. Анализирайте употребата с висока степен на риск и автоматично възстановявайте последствията, за да ограничите риска за вашата организация.

 • Защитавайте информацията си в реално време

  Възползвайте се от нашето управление на адаптивния достъп, за да активирате мощни сценарии на използване, които да помогнат да бъде предотвратено инфилтриране и ексфилтриране на данни по време на рискови потребителски сесии в което и да е приложение на вашата организация – всичко това в реално време.

Разработване на защитени приложения с GitHub

A person working at a desk with three monitors.
 • По-бързо създаване на защитени приложения

  Получете всички инструменти, от които се нуждаете, за да защитите вашето приложение, с GitHub и Azure – напълно интегрирани в платформата независимо дали използвате инструменти на Microsoft, или такива с отворен код. Започнете с моделиране на заплахите, за да идентифицирате потенциални заплахи и да извършите статичен и динамичен анализ на кода, за да откриете евентуални пропуски.

 • Автоматично получавайте актуализации за зависимостите

  Използвайте Dependabot, за да сканирате зависимости от други библиотеки или компоненти, включително такива с отворен код, за уязвимости и за най-нови актуализации. Гарантирайте, че вашите тайни – например низове за връзка и ключове – се съхраняват надеждно в хранилища, осигурени чрез хардуерни модули за защита, а не са вградени във вашия код.

 • Защита на набора, от горе надолу

  Активирайте многофакторно удостоверяване, за да защитите самоличността си, и използвайте защитна стена за защита на мрежата. Защитавайте данните в покой и при пренос. Подсилете шифроването на данни чрез поверителното компютърно семейство на виртуалните машини в Azure.

 • Използвайте нашите най-добри практики и инструменти

  Получете достъп до най-добрите текущи практики на центъра за защита на Azure, за да защитите вашите приложения, така че да знаете точно какви стъпки ви препоръчваме и да използвате за реализацията им същия комплект инструменти, който използваме ние за защита на нашите собствени приложения.

Microsoft Cloud App Security е наречен „лидер“ в The Forrester Wave™: Шлюзове на Cloud Security, трим. 2 2021 г.

Какво казват клиентите

Ansell logo

С помощта на Microsoft Cloud App Security можете да наблюдавате и да управлявате приложения

"По-рано трябваше да използвам няколко инструмента и портала, за да направя това, което сега правя на един екран с Cloud App Security. Това е огромно подобрение в моя работен поток, тъй като е необходимо по-малко време, за да се наблюдават подозрителни събития. Също така имам повече увереност, че виждам това, което трябва да видя. С множество табла проследяването на всичко, което трябва да следим, беше по-трудно."


Александър Фисън, анализатор на киберсигурността

ASOS logo

Защита срещу заплахи с центъра за защита на Azure

"Центърът за защита на Azure ни осигурява един екран, който ни позволява да подобрим положението със защитата в облака. Сега можем да преглеждаме препоръки как да защитаваме нашите услуги, да получаваме известия за заплахи за нашите работни натоварвания и бързо да прехвърляме цялата тази информация към Azure Sentinel за интелигентно залавяне на заплахите." 


Стюарт Грег, ръководител операции за киберсигурност

Thyotic logo

 

 

 

„Избрахме центъра за защита на Azure за всички наши работни натоварвания в облака. Всеки месец той се развива с нови функции, които са ценни за нас. А силните връзки с Azure Sentinel и Microsoft Defender за крайна точка ни помагат да управляваме един продуктивен и ефективен екип.“

 

Терънс Джексън, главен директор по защита на информацията и поверителността, Thycotic

NCR Logo

 

 

 

„Центърът за защита на Azure е един от най-важните инструменти за защита при управлението на екосистемата на Azure в NCR. С неговия единствен екран получаваме общ преглед на защитата в нашите разполагания в облака на Azure в реално време. Също така го използваме, за да подсилим другите си услуги на Azure.“

 

Исидро Родригез: Ръководител на цифровите трансформации, SaaS Operations NCR

Повече информация за продуктите за защита в облака

Защита на приложенията в различни облаци

Научите повече за центъра за защитата на Azure

Научете повече за Azure Defender

Какво е новото в Microsoft Cloud App Security

Първи стъпки с Microsoft Security

Попълнете формуляр, за да поискате обаждане за повече информация за Microsoft 365 или Microsoft Azure.