A person working at a desk with two monitors.

Защита в облака

Получете интегрирана защита за приложенията и ресурсите си в много облаци.

Защита в облака

Получете интегрирана защита за приложенията и ресурсите си в много облаци.

Защо защита в облака?

В ерата на трансформацията към облака клиентите се сблъскват с все по-сложна среда и се нуждаят от правилната стратегия за защита на своята инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS).

Укрепете положението на защитата си в облака

Оптимизирайте конфигурацията на услугите в облака с разширени инструменти за оценяване.

Защита срещу развиващите се заплахи

Защитете работните натоварвания и приложенията в облака от заплахи с помощта на водещи проучвания на защитата и разузнаването за заплахи.

Управление на достъпа до критични приложения и ресурси в облака

Налагайте контроли за достъп в реално време с помощта на вградени оценки на риска и контекстна информация.

Защита на всяка стъпка от жизнения цикъл на разработване

Защитете целия жизнен цикъл за разработване, разполагане и работа на приложенията директно в стандартния работен поток за разработчици.

Продукти за защита в облака

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender за облака

Укрепете положението на защитата си в облака и състоянието на съответствието. Наблюдавайте и помагайте за защитата на работните натоварвания във вашите среди в много облаци и хибридни среди.

 

Научете повече

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current Risk Level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Получете задълбочена видимост и контрол върху приложенията в облака с водещия ни брокер за защита на достъпа в облака (CASB). Microsoft Defender for Cloud Apps е изграден на базата на основни интеграции и е силно персонализируем за нуждите на глобалната работна сила.

 

Научете повече

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

Усъвършенствана защита на GitHub

Създавайте по-защитени приложения по-бързо с помощта на моделиране на заплахите, сканиране на уязвимостите и тестване на устройствата директно от канала за изданията. Защитете приложението си чрез шифроване, за да гарантирате успеха му чрез нашите най-добри практики и инструментариум.

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender за облака

Укрепете положението на защитата си в облака и състоянието на съответствието. Наблюдавайте и помагайте за защитата на работните натоварвания във вашите среди в много облаци и хибридни среди.

 

Научете повече

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current Risk Level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Получете задълбочена видимост и контрол върху приложенията в облака с водещия ни брокер за защита на достъпа в облака (CASB). Microsoft Defender for Cloud Apps е изграден на базата на основни интеграции и е силно персонализируем за нуждите на глобалната работна сила.

 

Научете повече

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

Усъвършенствана защита на GitHub

Създавайте по-защитени приложения по-бързо с помощта на моделиране на заплахите, сканиране на уязвимостите и тестване на устройствата директно от канала за изданията. Защитете приложението си чрез шифроване, за да гарантирате успеха му чрез нашите най-добри практики и инструментариум.

Изпробвайте продуктите за защита в облака в действие

Прегледайте интерактивната демонстрация, за да изпробвате Microsoft Defender за облака и Microsoft Defender for Cloud Apps.

A person on a Teams video call at their desk with a laptop and two monitors.
A person on a Teams video call at their desk with a laptop and two monitors.

Какво е защита в облака?

Укрепете положението на защитата си в облака

A person using a large touchscreen computer.
 • Бъдете в течение какво става

  Можете непрекъснато да оценявате състоянието на защита на вашите ресурси в облака на различни сървъри, контейнери, бази данни и място за съхранение в среди на Azure, AWS и Google Cloud. Наблюдавайте сървърните работни натоварвания в локалните центрове за данни и бързо получавайте прозрения с визуализация на цялото състояние на защитата.

 • Може да получавате указания и препоръки

  Може да подобрите вашата защитна позиция и да предотвратите често срещани неправилни конфигурации. Оценката на защитата е в основата на възможностите за управление на положението на защитата в Defender за облака. Получавайте аналитични резултати за вашето текущо състояние заедно с препоръчителни действия, за да приоритизирате стъпките, които можете да предприемете, за да подобрите вашето положение със защитата.

 • Получете по-добър контрол

  Управлявайте и да налагайте свои правила за защита в облака, като гарантирате, че вашите виртуални машини и PaaS услуги са съвместими. Задавайте правилата да се изпълняват в групи за управление, в различни абонаменти и дори за цял един клиент.

 • Опростяване на управлението на положението на защитата в облака

  Лесно разполагайте и конфигурирайте Microsoft Defender за облака в големи среди с помощта на правила и автоматизация. Използвайте ИИ и автоматизация, за да идентифицирате бързо заплахите, да подобрите разследването на заплахите и да помогнете за автоматизирането на възстановяването. Опростете смекчаването на заплахите чрез свързване към съществуващи инструменти, като напр. Microsoft Sentinel, SIEM решение от Microsoft, или чрез интегриране на решения за защита на партньори.

Защитете своите работни натоварвания в няколко облака и хибридни работни натоварвания

Three people in a meeting looking at information being displayed on a laptop.
 • Защита на услугите Azure, AWS и Google Cloud

  Защитавайте виртуалните си машини, данни, базираните на облака услуги и IoT от най-често срещаните заплахи, като например атаки срещу пароли с груба сила, атаки с SQL включване и заплахи срещу контейнери.

 • Защита на хибридните ресурси в облака

  Разбирайте състоянието на защитата на вашите хибридни работни натоварвания в облака в една конзола и помогнете за защитата на вашите сървъри с Linux и Windows от заплахи.

 • Възползвайте се от изчерпателното разузнаване на заплахите

  Опростете разузнаването на заплахите с ИИ и усъвършенствана автоматизация. Подсилете защитата за потребителите, устройствата и приложенията, като използвате интеграцията между Microsoft Defender за облака и Microsoft 365 Defender. Събирайте всички свои анализи, свързани със защитата, в един обединен изглед с Microsoft Sentinel.

Управление на достъпа до критични приложения и ресурси

Two hands holding a mobile phone and typing on a laptop.
 • Откривайте и управлявайте приложения в облака

  Получете задълбочена видимост в сенчестите ИТ и управлявайте достъпа до приложенията и услугите в облака. Оценете нивото на риска и готовността на фирмата за над 26 000 приложения и започнете да ги управлявате според вашите изискания за защита и съвместимост.

 • Защита на достъпа и използване на чувствителни данни

  Класифицирайте и обозначавайте с етикети критични за бизнеса данни и прилагайте контроли за адаптивен достъп (въз основа на контекстни фактори, като например потребител, устройство, местоположение и т.н.), за да предотвратите неправилно използване и споделяне на данни по време на потребителски сесии.

 • Налагане на правила за достъп и управление на разрешения

  Опростявайте и защитавайте достъпа до ресурси в облака с еднократна идентификация, многофакторно удостоверяване и правила за условен достъп в Azure Active Directory. Възползвайте се от управлението на разрешения от CloudKnox, за да следите, оценявате и реагирате на рискове, свързани с управлението на самоличности и достъп, в реално време.

 • Защита на ресурси и приложения със защита на мрежата в облака

  Защитете своята виртуална мрежа на Azure от заплахи и защитете уеб приложенията и работните натоварвания. Използвайте нашата основна защитна стена в облака, за да филтрирате трафика, и DDoS защита за винаги включена защита срещу атаки.

Разработване и работа на защитени приложения

A person working at a desk with multiple screens and laptops.
 • По-бързо създаване на защитени приложения

  Получете всички инструменти, от които се нуждаете, за да защитите вашето приложение, с GitHub и Azure – напълно интегрирани в платформата независимо дали използвате инструменти на Microsoft, или такива с отворен код. Започнете с моделиране на заплахите, за да идентифицирате потенциални заплахи и да извършите статичен и динамичен анализ на кода, за да откриете евентуални пропуски.

 • Автоматично получавайте актуализации за зависимостите

  Използвайте Dependabot, за да сканирате зависимости от други библиотеки или компоненти, включително такива с отворен код, за уязвимости и за най-нови актуализации. Гарантирайте, че вашите тайни – например низове за връзка и ключове – се съхраняват надеждно в хранилища, осигурени чрез хардуерни модули за защита, а не са вградени във вашия код.

 • Защита на набора, от горе надолу

  Активирайте многофакторно удостоверяване, за да защитите самоличността си, и използвайте защитна стена за защита на мрежата. Защитавайте данните в покой и при пренос. Подсилете шифроването на данни чрез поверителното компютърно семейство на виртуалните машини в Azure.

 • Използване на най-добрите практики и инструменти на Microsoft

  Получете достъп до най-добрите текущи практики на Microsoft Defender за облака, за да защитите вашите приложения, така че да знаете точно какви стъпки ви препоръчваме, и ги реализирайте със същия комплект инструменти, който използваме ние за защита на нашите собствени приложения.

Microsoft Defender for Cloud Apps е наречен „лидер“ в The Forrester Wave™: входни точки за защита в облака, трим. 2 2021 г.

Какво казват клиентите

Mantrac Logo.

Многонационален лидер в машиностроенето стартира виртуално работно място, което дава възможности за персонала по целия свят

„Съчетанието от технологиите на Microsoft, подобрените процеси и реакциите на хората наистина ни даде много вълнуващи възможности като организация.“


Хендус Вентер: Главен информационен директор на Mantrac Group

ASOS logo

Защита срещу заплахи с Microsoft Defender за облака

„Microsoft Defender за облака (преди център за защита на Azure) ни осигурява един екран, който ни позволява да подобрим положението на защитата си в облака. Сега можем да преглеждаме препоръки как да защитаваме нашите услуги, да получаваме известия за заплахи за нашите работни натоварвания и бързо да прехвърляме цялата тази информация към Microsoft Sentine (преди Azure Sentinel) за интелигентно проактивно търсене на заплахите.“


Стюарт Грег, ръководител операции за киберсигурност

Rabobank logo

 

 

 

„Искахме защита и видимост навсякъде. Ето защо използваме Defender за облака – той ни дава видимост от един екран за нашата хибридна среда и среда в няколко облака.“

 

Раул ван дер Ворт, собственик на глобална услуга, център за киберзащита в Rabobank.

NCR Logo

 

 

 

„Microsoft Defender за облака (преди център за защита на Azure) е един от най-важните инструменти за защита, управляващ екосистемата на Azure в NCR. С неговия единствен екран получаваме общ преглед на защитата в нашите разполагания в облака на Azure в реално време. Също така го използваме, за да подсилим другите си услуги на Azure.“

 

Исидро Родригез: Ръководител на цифровите трансформации, SaaS Operations NCR

Повече информация за продуктите за защита в облака

Научете повече за управлението на положението на защитата в облака

Научете повече за защитата на работните натоварвания в облака

Какво е новото в Microsoft Defender for Cloud Apps

Научете повече за мрежовата защита на Azure

Първи стъпки с Microsoft Security

Попълнете формуляр, за да поискате обаждане за повече информация за Microsoft 365 или Microsoft Azure.