Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Решения за защита на работни натоварвания в облака

Откривайте и реагирайте на атаки в реално време, за да защитите своите работни натоварвания с множество облаци, хибридни и локални натоварвания.

Усмихнат човек.

Обявяване на нови възможности за защита на API

Предотвратявайте, откривайте и реагирайте на заплахи за API с нови възможности за защита в Microsoft Defender за облака – платформа за защита на приложения в облака (CNAPP).

Цялостна защита на работно натоварване в облака

Откривайте уязвимости, намирайте заплахи и автоматизирайте реакцията си – централно в Defender за облака.

Защитете своите среди с много облаци и локални среди

Защитете всички слоеве на своята среда с много облаци или локална среда, включително критични работни натоварвания, като сървъри, бази данни, контейнери, място за съхранение, API и слоеве на услуги.

Реагиране на заплахи в реално време

Приоритизирайте отговора си със свързани известявания и централизиран изглед, който се интегрира с вашата система за управление на информацията за защита и събития (SIEM).

Намаляване на повърхността за атаката

Идентифицирайте и отстранявайте уязвимостите, преди да бъдат използвани, и автоматично защитавайте новите работни натоварвания веднага след разполагането им.

Ускоряване на разследванията

Бъдете винаги пред атаките на различни платформи, като използвате интегрирано разследване и проактивно търсене с Microsoft 365 Defender и „Разузнаване за заплахи на Microsoft Defender“.

Разширете покритието си

Откривайте и реагирайте на заплахи в широк диапазон от типове работно натоварване, изпълнявани в Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform (GCP) и локално с Defender за облака.

Диаграма, показваща различните работни натоварвания, които защитава Defender за облака.

Планове за защита на работно натоварване в облака в Defender за облака

Персонализирайте защитата си с правилния план за защита на работно натоварване в облака за вашите ресурси в портала на Defender за облака.

Двама души, стоящи пред сървър и гледащи в таблет.

Defender за сървъри

Получете разширена защита за вашите машини с Windows и Linux – независимо дали са локални, или обхващат няколко облака, включително Azure, AWS или GCP.

Човек в сървърна зала, носещ защитно оборудване и използващ компютър.

Defender за съхранение

Защитете вашите ресурси за съхранение в Azure и мащабирайте реакцията си на заплахи с централизирани контроли, контекстни прозрения за чувствителност на данните и сканиране за злонамерен софтуер в почти реално време.

Човек в сървърна зала, използващ таблет.

Defender за контейнери

Увеличете видимостта си за разполагания на локални контейнери и такива с много облаци и ефективно реагирайте на заплахи с помощта на готови защити.

Човек, наведен над бюро, използващ лаптоп, свързан с настолен монитор.

Защита на бази данни

Лесно разрешавайте защитата срещу заплахи за всички типове бази данни във вашата среда, включително SQL, релационни бази данни с отворен код и бази данни на Microsoft Azure Cosmos.

Човек, който използва лаптоп

Defender за API

Откривайте и реагирайте на заплахи за API на Azure с базирани на машинно обучение откривания за анормално и подозрително използване на API. Получете цялостно покритие за 10-те най-важни заплахи за защитата на API според Open Worldwide Application Security Project® (OWASP), ексфилтриране на данни и обемни атаки.

Назад към разделите
Човек, който се усмихва и използва лаптоп

Защита на API 101: Какво трябва да знаете и как да започнете

Научете защо защитата на API е толкова важна в момента и получете най-добрите практики за защита на вашите API от развиващи се заплахи с Defender за облака.

Forrester XDR Wave

Microsoft Defender е обявен за „лидер“ в The Forrester New Wave™: Доставчици на разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 на 2021 г.1,2

Forrester

Вижте как клиентите защитават своите работни натоварвания в облака

Получете най-новата информация за защитата на работно натоварване в облака

Блог

Интегриране на защита „от кода до облака“

Научете как да внедрите защита „от кода до облака“ с възможностите на CNAPP в Defender за облака.

Документация

Преглед на концепциите за защита на работните натоварвания в облака

Вижте как работят предупрежденията и известията за защита в Defender за облака, за да помогнете за предотвратяването, откриването и реагирането на заплахи.

Новини

Бъдете винаги актуални

Получавайте новини за продукта, указания за конфигуриране, уроци за продукта и съвети.

Ръководство

Преглед на ключови сценарии за Defender за облака

Научете как да откривате заплахи и да защитавате работни натоварвания с много облаци, както и хибридни и локални, в това интерактивно ръководство.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

  • [1] Forrester и Forrester Wave са търговски марки на Forrester Research, Inc.
  • [2] The Forrester New Wave™: Доставчици на разширено откриване и отговор (XDR), 4-то трим. на 2021 г., Анелия Мелън, октомври 2021. 3 Цер, Андраш; Максим, Мерит; Фиш, Ленън; Дости, Пеги; The Forrester New Wave™: Входни точки за защита в облака, трим. 2 на 2021 г., Forrester, 19 март, 2021 г.

Следвайте Microsoft