Защитете вашата инфраструктура за самоличности

Автоматизирайте откриването и отстраняването на риска за рисковете, базирани на самоличност.

Какво представлява Azure AD Identity Protection?

Azure Active Directory (Azure AD) Identity Protection ви помага да бъдете информирани за подозрителни потребители и подозрително поведение при влизане във вашата среда. Организациите го използват, за да изпълняват три важни задачи.

Откриване

Следете за риска за потребителите и при влизането с Azure AD Identity Protection.

Отстраняване

Изграждайте правила за риска, които балансират защитата и продуктивността, като същевременно намаляват времето за реакция и разходите за помощен център.

Разследване

Приоритизирайте високорисковите потребители и влизания с опростен потребителски интерфейс, прозрения за риска и препоръки.

Azure AD Identity Protection

Интелигентно откривайте и реагирайте на компрометирани акаунти, като използвате базиран на облака ИИ и възможности за автоматизация, за да идентифицирате бързо компрометирани акаунти.

Подобряване на правилата за адаптивен достъп с анализ на риска

Използвайте оценките на риска, за да подобрите правилата за условен достъп чрез откриване на риска в реално време. Когато бъде открит риск при влизане или от потребител, администраторите могат да избират дали достъпът на потребителите да бъде блокиран, разрешен, или разрешен чрез многофакторно удостоверяване или чрез нулиране на парола.

Анулиране на достъпа веднага след промяна на условията

Непрекъснатото оценяване на достъпа автоматично анулира достъпа почти в реално време до Microsoft Exchange Online, SharePoint Online и Microsoft Teams, когато бъдат открити критични събития или нарушения на правилата.

Бързо разследване и отстраняване на откриванията на рисковете

Съставяйте отчети за рискови потребители, влизания и събития, както и за просто, цялостно разследване и отстраняване от един портал, базиран на облака.

Запознайте се задълбочено с Azure AD Identity Protection

Допълнителни ресурси за Azure AD Identity Protection

Понятия

Получете препоръки и най-добри практики.

Практически ръководства

Прегледайте ръководствата за конфигуриране „стъпка по стъпка“ за Azure AD.

ЧЗВ

Намерете отговори на често задавани въпроси.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличност