Намерете готови интеграции за самоличност

Разгледайте хиляди готови интеграции, за да разширите ползата от съществуващите инструменти, приложения и услуги, които вече използвате.

Какво представлява галерията с приложения на Azure AD?

Галерията с приложения на Azure Active Directory (Azure AD) е каталог с хиляди приложения, които улесняват разполагането и конфигурирането на еднократна идентификация (SSO) и автоматичното осигуряване на потребителите. Намерете популярни приложения за облака, като Workday, ServiceNow, Zoom и Google Workspace.

Adobe logo
SAPConcur logo
Zendesk logo
Servicenow logo
SAPSuccessFactors logo
DocuSign logo
Salesforce logo
DropboxBusiness logo
Cisco logo
Aws logo
Atlassian logo
Zoom logo
Workplace logo
Box logo
Workday logo
Zscaler logo

Интегриране на приложенията на вашия екип с Azure AD

Azure AD предоставя една обща система за самоличности за вашите приложения в облака и локалните ви приложения, включително хиляди предварително интегрирани приложения, за да опрости управлението, да затегне контрола и да елиминира критичните пропуски в защитата.

Готови интеграции на приложения

Използвайте готови интеграции, за да свържете потребителите си по-сигурно с приложенията им. Бързо разполагайте SSO и автоматизирано осигуряване на потребителите с готови интеграции в галерията с приложения на Azure AD.

Приложения за продуктивност

Помогнете на екипите си да бъдат продуктивни по всяко време и от всяко място с приложения като Cisco Webex, Slack, Workplace от Facebook и Zoom.

Приложения за управление на съдържание

Осигурете на екипите си инструментите за съвместна работа по споделени документи в реално време с различни приложения, включително Adobe, Box, Dropbox Business и DocuSign.

Приложения за човешки ресурси

Свържете своите системи за човешки ресурси (ЧР), като например SAP SuccessFactors и Workday, към Azure AD. Автоматизирайте включването и изключването на служители в системата.

Приложения за защита

Осигурете по-сигурен отдалечен достъп до вашите приложения в облака или локални приложения с приложения от Akamai, Cisco, F5, Palo Alto Networks и други фирми.

Запознайте се задълбочено с галерията с приложения на Azure AD

Актуални приложения

Допълнителни ресурси в галерията с приложения на Azure AD

Уроци за интегриране на приложения от типа „софтуер като услуга“ (SaaS)

Получете подробни инструкции как да разположите SSO и автоматизирано осигуряване на потребителите.

Поискайте дадено приложение да бъде включено в галерията с приложения

Ако не виждате приложение в галерията с приложения, подайте искане в мрежовия портал за приложения.

Публикуване на вашето приложение в галерията с приложения

Ако сте разработчик или доставчик на софтуер, направете така, че приложенията ви да се показват в галерията с приложения, за да могат клиентите лесно да ги откриват и разполагат.