Мащабно управление на жизнения цикъл на самоличността

Автоматизирайте и опростете жизнения цикъл на самоличността и достъпа.

Какво представлява управлението на жизнения цикъл на самоличността?

Управлението на жизнения цикъл на самоличността е набор от инструменти и процеси за поддържане на точността и синхронизирането на самоличностите в различните системи. Тези процеси включват осигуряване на приложения и управление на потребителски атрибути и права.

 

Осигуряването е от ключово значение за процеса на управление на жизнения цикъл на самоличността. То позволява на ИТ администраторите да създават самоличности на потребителите и да автоматизират осигуряването и поддръжката при промяна на състоянието на потребителите или ролите. Azure Active Directory (Azure AD) предоставя автоматизирано осигуряване от приложенията за човешки ресурси (ЧР) към Azure AD, от Azure AD към приложенията и между Azure AD и локалните домейнови услуги на Active Directory.

Управление на жизнения цикъл на самоличността в Azure AD

Управлявайте пълния жизнен цикъл на самоличността и достъпа в Azure AD. Автоматично създавайте и управлявайте самоличностите на потребителите във вашите приложения в облака и се свързвайте с приложенията за човешки ресурси, за да задействате автоматични присвоявания. Опростете работните потоци за искане на достъп и удостоверете права за достъп чрез автоматични правила.

Управлявано от ЧР осигуряване

Свържете се със система за управление на човешкия капитал (HCM), като например Workday и SAP SuccessFactors, за автоматично осигуряване и премахване на осигуряването на потребителския достъп. Това позволява новонаетите служители да започнат веднага и гарантира, че достъпът ще бъде анулиран, когато служители напускат фирмата.

Осигуряване на потребители и групи в приложенията в облака

Автоматизирайте осигуряването и премахването на осигуряването на потребители и роли в приложенията в облака, до които се нуждаят от достъп, включително Dropbox, Salesforce и ServiceNow.

Осигуряване между справочни услуги

Осигурявайте потребители от локалния източник, като например Windows Server Active Directory, в Azure AD чрез синхронизиране с Azure AD Connect, синхронизиране в облака на Azure AD Connect или Microsoft Identity Manager.

Управление на искания за достъп

Управлявайте текущите промени в правата за достъп на потребителите чрез управлението на правата за достъп на Azure AD. Дефинирайте как потребителите искат достъп и гарантирайте, че потребителите се премахват, когато вече нямат нужда от достъп.

Редовно преглеждане на правата за достъп

Уверете се, че само правилните хора продължават да имат достъп чрез прегледите на достъпа на Azure AD, които помагат на проверяващите да идентифицират потребителите, които трябва да продължат да имат достъп или да бъдат премахнати.

Разработване на приложение с помощта на SCIM за осигуряване

Използвайте API на системата за управление на самоличностите между различни домейни (SCIM), за да разрешите автоматично осигуряване на потребители и групи между вашето приложение и Azure AD.

Запознайте се задълбочено с управлението на жизнения цикъл на самоличността в Azure AD

Приложения, които работят безпроблемно с Azure AD

Намерете всички приложения, за които Azure AD поддържа предварително инсталирани конектори за осигуряване, и научете как да ги конфигурирате.

Adobe Logo
SAP Concur Logo
Zendesk Logo
servicenow Logo
SuccessFactors Logo
DocuSign Logo
Salesforce Logo
Dropbox Logo
cisco Webex Logo
AWS Logo
Atlassian Logo
zoom Logo
workplace Logo
box Logo
workday logo
zscalar Logo

Открийте как тези клиенти защитават своите организации с Microsoft Security

В Azure AD „осигуряване“ означава автоматично създаване на потребителски самоличности и роли въз основа на определени условия. В допълнение към създаването на потребителски самоличности, автоматичното осигуряване включва поддръжка и премахване или премахване на осигуряването на потребителски самоличности при промяна на състоянието или ролите.

„След като разположихме Azure AD и настроихме авт. осигуряване, процесът на внедряване се ускори значително... От този преход отчетохме огромно спестяване на разходи – около 500 000 долара на година преки разходи, но и още огромни косвени разходи!“

A Mattress Firm employee smiling and using a mobile device.

Решения за осигуряване, управлявано от човешки ресурси, от партньори на Microsoft

Допълнителни ресурси за управлението на жизнения цикъл на самоличността

Понятия

Получете общ преглед на процесите на жизнения цикъл и осигуряването.

Практически ръководства

Вижте ръководствата „стъпка по стъпка“ за функциите за управление на жизнения цикъл на самоличността.

Уроци

Научете как да разположите функциите за управление на жизнения цикъл на самоличността.