Privileged Identity Management

Откриване, ограничаване и следене на правата за достъп

Гарантирайте, че вашите акаунти на администратор са защитени, като ограничите достъпа до критични операции.

Какво е Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management предоставя базирано на време и базирано на одобрение активиране на роли, за да се намалят рисковете от прекомерен, ненужен или неправилно използван достъп до важни ресурси във вашата организация.

Privileged Identity Management
Avanade

Със съществуващото решение ИТ нямаше начин да проследяват с какво съдържание взаимодействат потребителите, колко време са били споделени ресурсите, дали акаунтите все още са били активни и дали привилегиите на потребителите са били изложени на риск от изтичане на срока – пълен кошмар за проверка.

Privileged Identity Management в Azure AD

Azure AD Privileged Identity Management ви позволява да ограничите постоянния достъп на администраторите до привилегировани роли, да откривате кой има достъп, и да преглеждате привилегирования достъп.

Въведение в Privileged Identity Management

Управлявайте, контролирайте и наблюдавайте достъпа до важни ресурси във вашата организация с Privileged Identity Management в Azure AD.

Управление на достъпа с най-малко привилегии

Наложете принципа на най-малкото привилегии, като периодично преглеждате, подновявате и разширявате достъпа до ресурсите.

Използване на привилегирован достъп от типа „точно навреме“

Елиминирайте постоянния достъп и налагайте ограничен по време достъп за важни роли в Privileged Identity Management.

Откриване и следене на достъпа

Уверете се, че знаете кой до какво има достъп, и получавайте известията кога се активират привилегировани роли.

Запознайте се задълбочено с Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

Вижте как Microsoft използва Privileged Identity Management, за да управлява администраторския достъп за потребители, които имат привилегировани роли за услугите на Azure.

Допълнителни ресурси за Privileged Identity Management

Първи стъпки в Privileged Identity Management

Научете за предварителните изисквания и подгответе вашето разполагане на Privileged Identity Management.

Разполагане на Privileged Identity Management

Получете подробни инструкции как да планирате разполагането на Privileged Identity Management във вашата организация на Azure AD.

Конфигуриране на Privileged Identity Management

Научете за конфигурирането на Privileged Identity Management с откриването и прозренията за ролите на Azure AD.