Przejdź do głównej zawartości

Opcje cenowe rozwiązania Enterprise Mobility + Security

Wybierz subskrypcję najlepiej odpowiadającą Twojej organizacji.

Usługi Intune

6.00 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

6.00 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

oferta najkorzystniejsza finansowo

Enterprise Mobility + Security

E3

8.74 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

  • Azure Active Directory Premium P1
  • Usługi Intune
  • Azure Information Protection P1
  • Advanced Threat Analytics

8.74 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

oferta najkorzystniejsza finansowo

Enterprise Mobility + Security

E5

14.80 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

  • Azure Active Directory Premium P2
  • Usługi Intune
  • Azure Information Protection P2
  • Advanced Threat Analytics
  • Cloud App Security
  • Azure Advanced Threat Protection

14.80 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi

Zarejestruj urządzenia firmowe i prywatne, aby dostarczać ustawienia, wymuszać zgodność i chronić dane przedsiębiorstwa.

Zawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Publikuj, konfiguruj i aktualizuj aplikacje mobilne na zarejestrowanych i niezarejestrowanych urządzeniach, i zabezpieczaj lub usuwaj powiązane z aplikacjami dane firmowe.

Zawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zaawansowana ochrona danych usługi Microsoft Office 365

Rozszerz możliwości zarządzania i zabezpieczenia na wszystkich użytkowników, aplikacje i dane, zachowując jednocześnie bogate i produktywne środowisko użytkownika końcowego.

Zawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zintegrowane zarządzanie stacjami roboczymi

Scentralizuj zarządzanie komputerami, laptopami i urządzeniami mobilnymi na poziomie jednej konsoli administracyjnej i twórz szczegółowe raporty dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Zawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą lokalną

Przenieś zarządzanie infrastrukturą lokalną do chmury, korzystając z jednej konsoli z integracją z rozwiązaniami Microsoft System Center Configuration Manager i Microsoft System Center Endpoint Protection, aby zapewnić rozszerzone możliwości administrowania stacjami roboczymi, urządzeniami z systemem Mac, serwerami z systemem Unix/Linux i urządzeniami mobilnymi.

Zawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Uproszczony dostęp do zarządzania i zabezpieczeń

Centralnie zarządzaj jednokrotnym logowaniem na urządzeniach, w centrum danych oraz w chmurze.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Wzmocnij uwierzytelnianie logowania za pomocą opcji weryfikacji, w tym połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub powiadomień w aplikacji mobilnej, i używaj funkcji monitorowania zabezpieczeń, aby znaleźć niezgodności.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Dostęp warunkowy

Zdefiniuj zasady zapewniające kontekstową kontrolę na poziomie użytkownika, lokalizacji, urządzenia i aplikacji, aby zezwalać na dostęp użytkownika, blokować go lub sprawdzać.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Dostęp warunkowy oparty na ryzyku

Chroń w czasie rzeczywistym aplikacje i dane o krytycznym znaczeniu, używając uczenia maszynowego i usługi Microsoft Intelligent Security Graph do blokowania dostępu w razie wykrycia zagrożenia.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Niezawarte w E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zaawansowane raportowanie bezpieczeństwa

Monitoruj podejrzaną aktywność za pomocą raportowania, inspekcji i alertów, i ograniczaj potencjalne problemy dotyczące zabezpieczeń, korzystając z konkretnych rekomendacji.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Privileged Identity Management

Dostarczaj terminowo, na żądanie, administracyjny dostęp do usług online za pomocą powiązanych z dostępem raportów i alertów.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Niezawarte w E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Licencja dostępowa systemu Windows Server[1]

Zapewnij każdemu użytkownikowi dostęp z wielu urządzeń do funkcji serwera w ramach jednej opłaty.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Trwała ochrona danych

Szyfruj dane poufne i definiuj prawa użytkowania w celu zapewnienia trwałej ochrony danych niezależnie od miejsca ich przechowywania lub udostępniania.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Inteligentna klasyfikacja i oznaczanie danych

Skonfiguruj zasady, aby automatycznie klasyfikować i oznaczać dane na podstawie ich poufności, a następnie stosuj trwałą ochronę.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Niezawarte w E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Śledzenie i odwoływanie dokumentów

Monitoruj działania na udostępnionych danych i odwołuj prawa dostępu w razie nieoczekiwanych zdarzeń.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Zarządzanie kluczami szyfrowania na potrzeby wynikające z przepisów

Wybierz domyślne opcje zarządzania kluczami lub zaimplementuj własne klucze zapewniające zgodność z przepisami i zarządzaj nimi.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługa Microsoft Advanced Threat Analytics

Wykrywaj nieprawidłowe zachowania w systemach lokalnych i identyfikuj zaawansowane ukierunkowane ataki i zagrożenia powodowane przez intruzów, zanim spowodują szkody.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Zawarte w wersji E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługa Microsoft Cloud App Security

Zyskaj widoczność, kontrolę i ochronę aplikacji chmurowych, a jednocześnie identyfikuj zagrożenia, nieprawidłowe użycie i inne problemy bezpieczeństwa w chmurze.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Niezawarte w E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Azure Advanced Threat Protection

Wykryj i przeanalizuj zaawansowane ataki i podejrzane zachowania w firmie oraz chmurze.

Niezawarte w usłudze Intune.

Usługi Intune

Niezawarte w E3.

Enterprise Mobility + Security E3

Zawarte w wersji E5.

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Usługi Intune

6.00 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

Enterprise Mobility + Security

E3

8.74 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

oferta najkorzystniejsza finansowo

Enterprise Mobility + Security

E5

14.80 USD[2]

za użytkownika miesięcznie

[1] Klienci kupujący umowy na licencje dostępowe systemu Windows Server, Microsoft System Center Configuration Manager, System Center Endpoint Protection i licencje dostępowe Microsoft Active Directory Rights Management Services w ramach umów licencjonowania zbiorowego Microsoft Enterprise mogą kupić ofertę dodatkową na oprogramowanie Enterprise Mobility + Security.

[2] Szacowana cena detaliczna licencji Open miesięcznie. Ceny podano w USD; mogą się różnić zależnie od kraju. Rabaty są również dostępne. Aby otrzymać wycenę, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

Często zadawane pytania

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Rozwiązanie Enterprise Mobility + Security E5 zawiera nowe i zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które realizują całościowe i innowacyjne podejście do bezpieczeństwa przedsiębiorstwa mobilnego. Niektóre funkcje E5 były wcześniej dostępne tylko jako samodzielne produkty, takie jak Microsoft Cloud App Security, albo jako produkty dostępne w wersji zapoznawczej, takie jak Microsoft Azure Active Directory Identity Protection, Azure Active Directory Privileged Identity Management i Azure Information Protection.

Najlepszy sposób określenia, czy rozwiązanie Enterprise Mobility + Security jest odpowiedni dla danej organizacji polega na rozpoczęcia korzystania z okresu próbnego wersji E5 lub skonsultowanie się ze specjalistą ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się, czy wersje E3 lub E5 spełnią Twoje oczekiwania.

Nie, firma Microsoft nie oferuje rabatu dla klientów posiadających wersję E3 i kupujących wersję E5.

Obie technologie pomagają w zapobieganiu utracie danych i wzajemnie się uzupełniają. Usługa Azure Information Protection pomaga zapewnić, że dane, które są opracowywane, są sklasyfikowane, oznakowane i chronione w oparciu o zasady dotyczące danych biznesowych. Usługa Office 365 oferuje podobne możliwości, ale w ramach wchodzących w jej skład programów Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint. Używanie obu tych technologii pozwala osiągnąć połączony, wysoki poziom ochrony danych.

Usługa Microsoft Intune, dołączona do rozwiązania Enterprise Mobility + Security, umożliwia zarządzanie aplikacjami mobilnymi Office 365, co ma na celu zachowanie bogatego i produktywnego środowiska pakietu Office przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa. Dodatkowo usługa Azure Active Directory używana przez usługę Office 365 wzbogaca rozwiązanie Enterprise Mobility + Security poprzez włączenie funkcji jak samoobsługowe resetowanie haseł, członkostwo w grupie i zaawansowane zabezpieczenia oparte na maszynowym uczeniu się oraz raportowanie użycia.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten post w blogu na temat rozwiązania Enterprise Mobility + Security.

Usługa Intune umożliwia zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi na popularnych platformach: Windows, Mac OS X, Windows Phone, iOS i Android. Jeśli usługa Intune zostanie połączona w konfiguracji hybrydowej z rozwiązaniem System Center Configuration Manager, można także zarządzać serwerami z systemem Mac, Unix i Linux servers oraz maszynami z systemem Windows Server z jednej konsoli zarządzania.

Wbudowane funkcje usługi Office 365 służące do zarządzania urządzeniami mobilnymi są podzbiorem funkcji oferowanych w usłudze Intune. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w usłudze Office 365 pozwala administratorem IT kontrolować, które urządzenia mają dostęp do danych usługi Office 365, a także umożliwiać usuwanie firmowych danych w usłudze Office 365 bez wymazywania całego urządzenia i zarządzanie ustawieniami urządzeń, na przykład wymaganiem blokady kodem PIN, wykrywaniem zdjęcia zabezpieczeń systemu i szyfrowaniem. Jeśli potrzebujesz ochrony wykraczającej poza oferowaną w usłudze Office 365, wykup subskrypcję usługi Intune, co zapewni Ci dodatkowe funkcje zarządzania urządzeniami i aplikacjami. Usługa Intune oferuje przedsiębiorstwom wszechstronne funkcje zarządzania zarówno urządzeniami mobilnymi, jak i komputerami stacjonarnymi, a także zaawansowane funkcje zarządzania aplikacjami korporacyjnymi takimi jak aplikacje Office 365 i inne.

Niektóre składniki rozwiązania Enterprise Mobility + Security E5 można kupić oddzielnie, w tym usługi Azure Active Directory, Microsoft Advanced Threat Analytics oraz Intune. Jednak składniki te są zaprojektowane pod kątem wspólnej pracy i tworzą wszechstronne rozwiązanie pozwalające określić strategię dotyczącą mobilności i zabezpieczeń obecnie i w przyszłości. Zakup pakietu jest także korzystniejszy finansowo niż kupowanie poszczególnych składników.

Aby przeczytać więcej o bieżącym stanie urządzeń, tożsamości i zabezpieczeń oraz zaletach rozwiązań chmurowych, pobierz dokument dotyczący rozwiązania Enterprise Mobility + Security.

Kontakt, aby porozmawiać z zespołem ds. sprzedaży rozwiązania Enterprise Mobility + Security sales team.

Back To Top
close-button