Poznaj stowarzyszenie Microsoft Intelligent Security Association

Stowarzyszenie Microsoft Intelligent Security Association (MISA) to ekosystem niezależnych dostawców oprogramowania, którzy zintegrowali swoje rozwiązania, aby zapewniać lepszą ochronę przed coraz liczniejszymi zagrożeniami.

A person standing in a corridor of a modern building and looking at a laptop

Korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu MISA

Wzbogać zakres używanych produktów w zakresie zabezpieczeń

Wykorzystaj zalety produktów firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń, aby zwiększyć możliwości swojego rozwiązania i udostępniać analizę zagrożeń.

Realizuj swoją strategię wprowadzania na rynek

Członkowie mają wiele okazji do wspólnego marketingu, takich jak przemowy, aktualizacje planów produktów i wydarzenia specjalne.

Kontakt z klientami

Ułatw klientom znajdowanie, testowanie i kupowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczeń, które współdziałają z ich środowiskami cyfrowymi.

Ułatwiaj integrację

Uzyskaj dodatkowy dostęp do zespołów ds. produktów, aby przyspieszyć integrację i bardziej wyróżnić swoje rozwiązanie.

Integracja z tymi dołączonymi produktami

Azure Active Directory

Uzyskaj funkcje bezproblemowego i bezpiecznego zarządzania tożsamościami i dostępem.

Azure Information Protection

Lepiej chroń informacje poufne — w dowolnym miejscu i czasie.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Microsoft Defender

Wdróż ujednoliconą platformę zapobiegania atakom, wykrywania naruszeń po ataku, badania ich i reagowania na nie.

Microsoft Endpoint Manager

Umożliwiaj pracownikom pracę w wybrany przez nich sposób dzięki elastycznemu zarządzaniu urządzeniami i aplikacjami mobilnymi.

Microsoft Graph Security API

Twórz i integruj rozwiązania w zakresie korelowania alertów, udostępniania kontekstu i organizacji automatyzacji.

Microsoft Cloud App Security

Identyfikuj i zwalczaj cyberzagrożenia, korzystając z widoczności aplikacji i usług w chmurze oraz kontroli nad nimi.

Azure Security Center

Pomaga ulepszyć stan zabezpieczeń obciążenia na platformie Azure oraz identyfikować zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Azure Security Center dla IoT Security

Zapewnij ujednolicony i skoncentrowany na zabezpieczeniach wgląd w całe rozwiązanie IoT.

Raportowanie funkcji DMARC dla platformy Microsoft 365

Twórz rekordy funkcji DMARC do używania z platformą Microsoft 365.

Platforma systemu Windows chroniąca przed złośliwym kodem

Opracowuj rozwiązania do ochrony punktów końcowych dla systemu Windows 10.

Microsoft Azure Sentinel

Umożliwiaj analitykom zabezpieczeń skupienie się na tym, co najważniejsze, stosując natywny chmurowy system SIEM z wbudowaną sztuczną inteligencją.

Azure DDOS Protection

Integracja i ochrona aplikacji przed atakami DDoS za pomocą usługi Azure DDoS Protection Standard.

Pomoc przy integracji i tworzeniu


Więcej od stowarzyszenia MISA

Lepsza współpraca firm Check Point i Microsoft

Integracje firmy Check Point ułatwiają firmie Gas South płynne przejście z infrastruktury lokalnej do chmury.

Integracja firmy Morphisec w celu osiągania lepszych wyników przy mniejszych nakładach

Firma Morphisec integruje się z usługą Windows Defender, aby ułatwić firmie Towne Properties ochronę przed zarówno znanymi, jak i nieznanymi zagrożeniami przy mniejszych nakładach pracy.

Integracje firmy Zscaler pod kątem modelu Zero Trust

 Firma Zscaler integruje swoje rozwiązania z usługami Azure AD, Microsoft Endpoint Manager i Microsoft Cloud App Security w celu rozszerzenia podejścia Zero Trust poza środowisko firmy Microsoft.

MISA pomaga nam promować pomyślne integracje z interfejsem Azure Security Graph API i usługą Azure Active Directory, które są teraz głęboko osadzone w rozwiązaniach zabezpieczających Barracuda.

— Tim Jefferson, starszy wiceprezes ds. danych, sieci i aplikacji, Barracuda Networks

Seria comiesięcznych wpisów w blogu na temat członków

Członkowie stowarzyszenia MISA są najlepsi w dziedzinach, którymi się zajmują. W tym comiesięcznym wpisie w blogu przestawiamy wiedzę jednego z członków i dowiadujemy się więcej o jego integracjach.

Klipy wideo z omówieniami integracji

Ta lista odtwarzania zawiera krótkie klipy wideo, w których członkowie stowarzyszenia MISA opowiadają o swoich integracjach.

Uzyskaj rozwiązania od członków stowarzyszenia MISA

Potrzebujesz rozwiązań integrujących się z produktami zabezpieczającymi firmy Microsoft?