Bảo vệ và quản trị thông tin

Bảo vệ và quản trị dữ liệu ở nơi chúng được lưu trữ

Xác định rủi ro bằng cách xác định vị trí dữ liệu và tìm hiểu cách thức sử dụng. Giúp bảo vệ dữ liệu dù được lưu trữ ở đâu bằng cách đặt cấu hình nhãn lưu giữ và bảo vệ.

Biết dữ liệu của bạn

Hiểu rõ bối cảnh dữ liệu của bạn và xác định thông tin quan trọng trong môi trường kết hợp của bạn.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn trong suốt vòng đời bằng cách áp dụng nhãn nhạy cảm liên kết với các hành động bảo vệ như mã hóa, hạn chế quyền truy nhập, đánh dấu trực quan và nhiều hành động khác.

Quản trị dữ liệu của bạn

Quản lý vòng đời nội dung của bạn bằng các tính năng của Microsoft 365 để nhập, lưu trữ và phân loại dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Giữ nguyên nội dung bạn cần và xóa nội dung bạn không cần.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Tài nguyên

Bảo vệ dữ liệu của bạn và giảm thiểu rủi ro trong môi trường làm việc từ xa ngày nay

Quản trị dữ liệu tích hợp và thông minh với Microsoft 365

Thông báo với khách hàng của Azure Information Protection về việc chuyển tiếp sang bảo vệ thông tin Microsoft ngay hôm nay

Hiểu rõ vị trí dữ liệu nhạy cảm của bạn và bảo vệ dữ liệu đó một cách thông minh với Microsoft 365


Tìm hiểu thêm về bảo vệ thông tin

Blog Bảo mật

Site Bảo mật của Microsoft

Sở hữu ngay Microsoft 365

Các ứng dụng năng suất tốt nhất và dịch vụ đám mây thông minh.

TRÒ CHUYỆN VỚI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch