Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365

Bảo vệ tổ chức của bạn trước các mối đe dọa tinh vi như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết, đồng thời tự động điều tra cũng như khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công.

Photograph of a person in a shared office space working at a desk with two large monitors displaying information
Close-up photograph of a laptop screen displaying a warning message

Bảo vệ đầu ngành

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (ATP) cung cấp sự bảo vệ toàn diện bằng cách tận dụng hàng tỷ tỷ tín hiệu từ Microsoft Intelligent Security Graph và phân tích hàng tỷ email mỗi ngày.

Thông tin chuyên sâu có thể thực thi

Thông tin chuyên sâu có thể thực thi giúp bạn xác định, dành ưu tiên và cung cấp đề xuất để xác định các mối đe dọa tiềm năng như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu, đồng thời chủ động bảo vệ tổ chức của bạn trước các cuộc tấn công.

Close-up photograph of a laptop displaying a Security & Compliance screen with a Protection status graph
Close-up photograph of a laptop displaying an investigation graph with information about weaponized URLs in email

Phản hồi tự động

Các tùy chọn phản hồi tự động nâng cao, bao gồm các công cụ như cẩm nang bảo mật và đồ thị điều tra, giúp bạn điều tra và khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, ngân sách và tài nguyên.

Đào tạo người dùng

Việc đào tạo người dùng để họ nhận diện và báo cáo các cuộc tấn công là một việc thiết yếu. Office 365 ATP xây dựng ý thức người dùng với các cuộc mô phỏng tấn công, cảnh báo người dùng trước khi họ bấm vào những liên kết không xác định và giúp người dùng báo cáo nội dung đáng ngờ.

Close-up photograph of an attack simulation page on a laptop displaying on-going test information

Sở hữu Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 thích hợp

So sánh và chọn giữa các gói Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365.

Tính năng sản phẩm
 
Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (Gói 1) Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (Gói 2) Office 365 E5
 

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (Gói 1)

2,00 $ người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (Gói 2)

5,00 $ người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 E5

USD$35.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
 

  

 

  

 

Thêm Office 365 ATP Gói 1 cho một số đăng ký Exchange và Microsoft 365*

Bao gồm mọi lợi ích của Office 365 ATP Gói 1 cùng các lợi ích khác

Bao gồm mọi lợi ích của Office 365 ATP Gói 2 cùng các lợi ích khác

Cấu hình, bảo vệ và tính năng phát hiện

Cấu hình, bảo vệ và tính năng phát hiện

Tệp đính kèm An toàn

Liên kết An toàn

Chính sách chống lừa đảo qua mạng

Tệp đính kèm An toàn trong SharePoint, OneDrive và Teams

Liên kết An toàn trong Teams

Báo cáo theo thời gian thực

Tự động hóa, điều tra, khắc phục và giáo dục

Tự động hóa, điều tra, khắc phục và giáo dục

Trình theo dõi Mối đe dọa

Trình tìm kiếm (điều tra mối đe dọa nâng cao)

Điều tra và phản hồi tự động

Trình mô phỏng Vụ tấn công

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office

  

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dành cho Windows hoặc máy Mac (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

  

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người

Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng

Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp cũng như theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn

Phiên bản trên web của các ứng dụng Office

Phiên bản trên web của các ứng dụng Office

Các phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Các tài nguyên bổ sung

Tổng quan về Office 365 ATP

Xem tổng quan về Office 365 ATP với thông tin về các tính năng và hướng dẫn toàn diện.

Ebook Office 365 ATP

Tải xuống ebook miễn phí giải thích cách Office 365 ATP bảo vệ email, dữ liệu và doanh nghiệp.

Nghiên cứu tình huống Office 365 ATP

Xem cách công ty IoT của Anh hợp lý hóa hoạt động bảo mật và bảo vệ trước mối đe dọa bằng Microsoft.

*Cách mua Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 Gói 1:

Bạn có thể thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao Gói 1 vào các gói đăng ký Exchange và Microsoft 365, cũng như Office 365 Enterprise sau: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Office 365 F3, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E5 và Office 365 Education. Để thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao Gói 1 vào đăng ký của bạn, hãy liên hệ với nhà bán lại cấp phép số lượng lớn.