Khai phá tiềm năng của nhóm với Microsoft Teams

Để giải quyết các vấn đề phức tạp mà doanh nghiệp gặp phải hiện nay, cần đến những nhóm người gắn kết cộng tác trên tinh thần tập thể. Tìm hiểu phương thức cải thiện cách thức làm việc của nhóm bạn.

Nghệ thuật làm việc nhóm

Xem các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng đến từ các ngành khác nhau hội tụ tại một bữa ăn và chia sẻ những bí quyết để làm việc nhóm thành công.

Photograph of three people seated at a table working together

Tìm hiểu về nghệ thuật làm việc nhóm

Khám phá các hoạt động được thiết kế để giúp nhóm của bạn thành công hơn.

Câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm

Microsoft đã phỏng vấn hàng chục nhóm từ các ngành khác nhau và xem lại nghiên cứu mới nhất về điều gì giúp các nhóm thành công tại nơi làm việc ngày nay.

Tìm hiểu thêm về hoạt động cộng tác trong Microsoft Teams

10 mẹo để giải quyết công việc trong ngày của bạn

Khóa học cấp tốc về Microsoft Teams

Tải Microsoft Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, khả năng chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.