A person working at a desk with two monitors.

Bảo mật đám mây

Sở hữu khả năng bảo vệ tích hợp cho các tài nguyên và ứng dụng đa đám mây của bạn.

Bảo mật đám mây

Sở hữu khả năng bảo vệ tích hợp cho các tài nguyên và ứng dụng đa đám mây của bạn.

Tại sao lại là bảo mật đám mây?

Trong kỷ nguyên chuyển đổi đám mây, khách hàng phải đối mặt với môi trường ngày càng phức tạp cũng như cần có chiến lược phù hợp để bảo vệ hạ tầng của mình dưới dạng dịch vụ (IaaS), nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Tăng cường vị thế bảo mật đám mây của bạn

Tối ưu hóa cấu hình các dịch vụ đám mây bằng các công cụ đánh giá chuyên sâu.

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng

Bảo vệ khối lượng công việc và ứng dụng trên đám mây khỏi các mối đe dọa với sự trợ giúp của nghiên cứu bảo mật hàng đầu và thông tin về mối đe dọa.

Kiểm soát quyền truy nhập vào tài nguyên và các ứng dụng đám mây quan trọng

Thực thi các biện pháp kiểm soát quyền truy nhập trong thời gian thực bằng cách sử dụng đánh giá rủi ro tích hợp sẵn và thông tin ngữ cảnh.

Bảo mật mọi bước trong vòng đời phát triển

Bảo vệ toàn bộ vòng đời phát triển, triển khai và vận hành ứng dụng ngay trong quy trình nhà phát triển tiêu chuẩn.

Sản phẩm bảo mật đám mây

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender for Cloud

Tăng cường vị thế bảo mật đám mây và trạng thái tuân thủ của bạn. Giám sát và giúp bảo vệ khối lượng công việc trên các môi trường đa đám mây và kết hợp của bạn.

 

Tìm hiểu thêm

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current Risk Level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Có được khả năng quan sát và kiểm soát sâu đối với mọi ứng dụng đám mây của bạn với trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây (CASB) hàng đầu của chúng tôi. Microsoft Defender for Cloud Apps được xây dựng trên các tích hợp gốc, đồng thời có khả năng tùy chỉnh cao cho lực lượng lao động toàn cầu.

 

Tìm hiểu thêm

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

Bảo mật nâng cao GitHub

Nhanh chóng xây dựng các ứng dụng bảo mật hơn với việc mô hình hóa mối đe dọa, quét tìm lỗ hổng và kiểm tra đơn vị trực tiếp bên trong quy trình phát hành của bạn. Bảo vệ ứng dụng của bạn với việc mã hóa, đồng thời đảm bảo thành công với các biện pháp tốt nhất và bộ công cụ của chúng tôi.

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender for Cloud

Tăng cường vị thế bảo mật đám mây và trạng thái tuân thủ của bạn. Giám sát và giúp bảo vệ khối lượng công việc trên các môi trường đa đám mây và kết hợp của bạn.

 

Tìm hiểu thêm

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current Risk Level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Có được khả năng quan sát và kiểm soát sâu đối với mọi ứng dụng đám mây của bạn với trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây (CASB) hàng đầu của chúng tôi. Microsoft Defender for Cloud Apps được xây dựng trên các tích hợp gốc, đồng thời có khả năng tùy chỉnh cao cho lực lượng lao động toàn cầu.

 

Tìm hiểu thêm

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

Bảo mật nâng cao GitHub

Nhanh chóng xây dựng các ứng dụng bảo mật hơn với việc mô hình hóa mối đe dọa, quét tìm lỗ hổng và kiểm tra đơn vị trực tiếp bên trong quy trình phát hành của bạn. Bảo vệ ứng dụng của bạn với việc mã hóa, đồng thời đảm bảo thành công với các biện pháp tốt nhất và bộ công cụ của chúng tôi.

Trải nghiệm các sản phẩm bảo mật đám mây đang hoạt động

Dùng thử bản demo tương tác để trải nghiệm Microsoft Defender for Cloud và Microsoft Defender for Cloud Apps.

A person on a Teams video call at their desk with a laptop and two monitors.
A person on a Teams video call at their desk with a laptop and two monitors.

Bảo mật đám mây là gì?

Tăng cường vị thế bảo mật đám mây của bạn

A person using a large touchscreen computer.
 • Nắm rõ điều gì đang xảy ra

  Liên tục đánh giá tình trạng bảo mật của các tài nguyên đám mây trên máy chủ, bộ chứa, cơ sở dữ liệu và dung lượng lưu trữ trong môi trường Azure, AWS và Google Cloud. Giám sát khối lượng công việc của máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ và nhanh chóng có được thông tin chuyên sâu cùng hình ảnh trực quan hóa về toàn bộ trạng thái bảo mật.

 • Nhận hướng dẫn và đề xuất

  Cải thiện vị thế bảo mật của bạn và tránh các lỗi đặt cấu hình sai thường gặp. Secure Score đóng vai trò cốt lõi trong các chức năng quản lý vị thế bảo mật trong Defender for Cloud. Nhận thông tin chuyên sâu về trạng thái hiện tại của bạn cùng các hành động đề xuất giúp ưu tiên các bước bạn có thể thực hiện nhằm cải thiện vị thế bảo mật.

 • Có quyền kiểm soát lớn hơn

  Quản lý và thực thi các chính sách bảo mật đám mây của bạn, đồng thời đảm bảo các máy ảo và dịch vụ PaaS của bạn đều tương thích. Đặt để các chính sách của bạn chạy trên các nhóm quản lý, trên nhiều đăng ký và thậm chí cho toàn bộ đối tượng thuê.

 • Hợp lý hóa hoạt động quản lý vị thế bảo mật trên đám mây

  Dễ dàng triển khai và đặt cấu hình Microsoft Defender for Cloud trên các môi trường quy mô lớn bằng cách sử dụng các chính sách và tự động hóa. Sử dụng AI và tự động hóa để nhanh chóng xác định các mối đe dọa, cải thiện việc điều tra mối đe dọa và giúp tự động hóa việc khắc phục. Hợp lý hóa việc giảm thiểu mối đe dọa bằng cách kết nối với các công cụ hiện có như Microsoft Sentinel, giải pháp SIEM của Microsoft hoặc bằng cách tích hợp các giải pháp bảo mật của đối tác.

Bảo vệ khối lượng công việc đa đám mây và kết hợp của bạn

Three people in a meeting looking at information being displayed on a laptop.
 • Bảo vệ các dịch vụ Azure, AWS và Google Cloud

  Bảo vệ máy ảo, dữ liệu, dịch vụ gốc đám mây và IoT trước các mối đe dọa phổ biến như tấn công mật khẩu brute-force, tấn công chèn SQL, cùng các mối đe dọa trên vùng chứa.

 • Bảo vệ các tài nguyên đám mây kết hợp

  Hiểu trạng thái bảo mật của khối lượng công việc trên đám mây kết hợp của bạn trong một bảng điều khiển duy nhất và giúp bảo vệ máy chủ Linux cũng như Windows của bạn khỏi các mối đe dọa.

 • Tận dụng thông tin về mối đe dọa toàn diện

  Hợp lý hóa việc điều tra mối đe dọa với AI và tự động hóa nâng cao. Tăng cường bảo vệ cho người dùng, thiết bị và ứng dụng bằng cách sử dụng tích hợp giữa Microsoft Defender for Cloud và Bộ bảo vệ Microsoft 365. Tập hợp mọi phân tích bảo mật của bạn thành một dạng xem thống nhất với Microsoft Sentinel.

Kiểm soát quyền truy nhập vào tài nguyên và các ứng dụng quan trọng

Two hands holding a mobile phone and typing on a laptop.
 • Khám phá và kiểm soát ứng dụng trên đám mây

  Có được khả năng quan sát sâu vào CNTT ngoài luồng và kiểm soát quyền truy nhập vào các ứng dụng và dịch vụ trên đám mây. Đánh giá mức độ rủi ro và tình trạng sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp của hơn 26.000 ứng dụng và bắt đầu quản lý chúng để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ.

 • Bảo vệ quyền truy nhập và sử dụng dữ liệu nhạy cảm

  Phân loại và gắn nhãn cho dữ liệu quan trọng với doanh nghiệp và triển khai các biện pháp kiểm soát quyền truy nhập thích ứng (dựa trên các yếu tố theo ngữ cảnh như người dùng, thiết bị, vị trí, v.v.) để ngăn việc sử dụng và chia sẻ dữ liệu không phù hợp trong phiên người dùng.

 • Thực thi các chính sách về quyền truy nhập và quản lý quyền

  Hợp lý hóa và bảo mật quyền truy nhập vào các tài nguyên đám mây với tính năng đăng nhập một lần, xác thực đa yếu tố và các chính sách truy nhập có điều kiện trong Azure Active Directory. Tận dụng tính năng quản lý quyền từ CloudKnox để giám sát, đánh giá và phản hồi các rủi ro quản lý truy nhập và danh tính trong thời gian thực.

 • Bảo vệ tài nguyên và ứng dụng bằng bảo mật mạng gốc trên đám mây

  Bảo vệ mạng ảo Azure của bạn trước các mối đe dọa và giúp bảo vệ các ứng dụng web cũng như khối lượng công việc. Sử dụng tường lửa trên đám mây của chúng tôi để lọc lưu lượng truy cập và bảo vệ DDoS để luôn bảo vệ chống lại các cuộc tấn công.

Phát triển và vận hành các ứng dụng bảo mật

A person working at a desk with multiple screens and laptops.
 • Nhanh chóng xây dựng ứng dụng bảo mật

  Sở hữu mọi công cụ bạn cần để bảo mật cho ứng dụng với GitHub và Azure—tất cả đều được tích hợp đầy đủ vào nền tảng, dù bạn đang sử dụng công cụ của Microsoft hay các công cụ nguồn mở. Bắt đầu với việc mô hình hóa mối đe dọa để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn cũng như thực hiện phân tích mã tĩnh và động nhằm tìm các lỗ hổng.

 • Tự động nhận các bản cập nhật phụ thuộc

  Sử dụng Dependabot để quét tìm thành phần phụ thuộc từ các thư viện hoặc cấu phần khác, bao gồm nguồn mở, để tìm các lỗ hổng và bản cập nhật mới nhất. Đảm bảo thông tin bí mật của bạn, chẳng hạn như các chuỗi kết nối và khóa, đều được lưu trữ bảo mật trong các kho lưu trữ được hỗ trợ bởi các mô-đun bảo mật phần cứng chứ không được nhúng trong mã của bạn.

 • Bảo vệ ngăn xếp, từ trên xuống dưới

  Bật xác thực đa yếu tố để bảo vệ danh tính và sử dụng tường lửa để bảo vệ mạng. Bảo vệ dữ liệu đang lưu trữ và đang được truyền bằng việc mã hóa. Tăng cường việc mã hóa dữ liệu thông qua họ máy ảo bí mật trong Azure.

 • Sử dụng các biện pháp và công cụ tốt nhất của Microsoft

  Tiếp cận các biện pháp tốt nhất hiện có của Microsoft Defender for Cloud để bảo mật cho ứng dụng, nhờ đó bạn có thể biết chính xác các bước chúng tôi đề xuất và triển khai với chính bộ công cụ được chúng tôi sử dụng để bảo mật cho các ứng dụng của mình.

Microsoft Defender for Cloud Apps được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Cổng bảo mật đám mây, Q2 2021

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Ansell logo

Theo dõi và kiểm soát các ứng dụng với Microsoft Defender for Cloud Apps

“Trước đây, tôi phải dùng nhiều công cụ và cổng thông tin để làm những việc mà giờ tôi chỉ cần làm trên một màn hình với Microsoft Defender for Cloud Apps (trước đây là Microsoft Cloud App Security). Đó là một cải tiến lớn trong quy trình làm việc của tôi vì tôi giảm được lượng thời gian cho việc theo dõi các sự kiện đáng ngờ. Tôi cũng tự tin hơn rằng mình đang thấy những nội dung mình cần xem. Với nhiều bảng điều khiển, việc theo dõi mọi thứ chúng ta cần xem đã trở nên khó hơn.”


Oleksandr Fisun, Chuyên gia phân tích An ninh mạng

ASOS logo

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa bằng Microsoft Defender for Cloud

"Microsoft Defender for Cloud (trước đây là Azure Security Center) cung cấp một lăng kính duy nhất, cho phép chúng tôi cải thiện vị thế bảo mật đám mây của mình. Chúng tôi hiện có thể xem các đề xuất về cách bảo mật dịch vụ của mình, nhận cảnh báo về mối đe dọa đối với khối lượng công việc và nhanh chóng truyền tất cả thông tin đó đến Microsoft Sentinel (trước đây là Azure Sentinel) để thực hiện tìm kiếm mối đe dọa thông minh."


Stuart Gregg, Trưởng nhóm Hoạt động An ninh mạng

Rabobank logo

 

 

 

“Chúng tôi muốn có được sự bảo vệ và có khả năng quan sát ở mọi nơi. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng Defender for Cloud, công cụ này cung cấp cho chúng tôi khả năng quan sát qua một lăng kính duy nhất trên môi trường kết hợp và đa đám mây của mình”.

 

Raoul van der Voort, Chủ sở hữu Dịch vụ Toàn cầu, Trung tâm Bảo vệ Mạng tại Rabobank.

NCR Logo

 

 

 

“Microsoft Defender for Cloud (trước đây là Trung tâm Bảo mật Azure) là một trong những công cụ bảo mật quan trọng nhất để quản lý hệ sinh thái Azure tại NCR. Với một lăng kính duy nhất, chúng tôi sẽ có cái nhìn tổng quan về việc bảo mật khi triển khai đám mây Azure trong thời gian thực. Chúng tôi cũng sử dụng công cụ này để củng cố các dịch vụ Azure khác.”

 

Isidro Rodriguez: Trưởng bộ phận Chuyển đổi Kỹ thuật số, SaaS Operations NCR

Xem thêm các sản phẩm bảo mật đám mây

Tìm hiểu thêm về quản lý vị thế bảo mật trên đám mây

Tìm hiểu thêm về bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây

Có gì mới trong Microsoft Defender for Cloud Apps

Tìm hiểu thêm về Bảo mật mạng Azure