Bảo vệ tài nguyên trên nhiều đám mây của bạn

Photograph of two people in an office, both looking at a large desktop monitor

Bảo mật đám mây

Bảo vệ dành cho việc phát triển ứng dụng

Giúp giữ bảo mật cho cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS), nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Bảo vệ dành cho các ứng dụng nguồn mở

Nhanh chóng tìm thấy lỗ hổng trong các ứng dụng của bạn để cung cấp khả năng phòng vệ tốt hơn.

Bảo vệ trên nhiều đám mây và ứng dụng đám mây

Bảo vệ tài nguyên dù chúng ở đâu—từ các ứng dụng kinh doanh của bạn đến Azure, AWS, Slack, Salesforce và nhiều nơi khác.


Có được thông tin chuyên sâu sâu sắc về cách sử dụng thông tin về mối đe dọa sâu rộng

Nền tảng bảo vệ khối lượng công việc đám mây (CWPP) của chúng tôi cung cấp thông tin về mối đe dọa giúp phát hiện và chặn các phần mềm xấu và mối đe dọa nâng cao cho Máy chủ Linux và Windows trên mọi đám mây và bảo vệ các dịch vụ trên nền điện toán đám mây, dịch vụ dữ liệu và IoT.

Diagram representing the Azure Security Center.
Diagram represents the various resources Azure Security Center provides for security posture management.

Tăng cường tình trạng bảo mật đám mây và quản lý mối đe dọa

Có cái nhìn toàn diện về tình trạng bảo mật của bạn và sự tuân thủ của môi trường Azure, liên tục giám sát và giúp bảo vệ các tài nguyên trên nhiều đám mây, đồng thời nhận các đề xuất về biện pháp tốt nhất.

Trung tâm Bảo mật Azure


Phát triển và vận hành các ứng dụng bảo mật trên đám mây

Diagram that represents how devops are secured with GitHub

Giữ bảo mật cho các ứng dụng với DevOps

Xây dựng các ứng dụng bảo mật hơn một cách nhanh chóng hơn với việc mô hình hóa mối đe dọa, quét tìm lỗ hổng và kiểm tra đơn vị trực tiếp bên trong quy trình phát hành của bạn. Bảo vệ ứng dụng của bạn với việc mã hóa, đồng thời đảm bảo thành công với các biện pháp tốt nhất và bộ công cụ của chúng tôi.

Đảm bảo vòng đời phát triển phần mềm bảo mật


Giám sát và kiểm soát các hoạt động và dữ liệu trên tất cả các ứng dụng

Trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây hàng đầu giúp bạn bảo vệ mọi ứng dụng

Microsoft Cloud App Security cung cấp khả năng bảo vệ đầu cuối cho tất cả các ứng dụng đám mây của bạn và được thiết kế với sự lưu tâm dành cho các chuyên gia bảo mật. Tài nguyên này được xây dựng trên sự tích hợp riêng, cung cấp chức năng tự động hóa tùy chỉnh và được tối ưu hóa cho lực lượng lao động toàn cầu.

Diagram describing the three elements of Microsoft’s cloud access security broker (CASB): customizable automation capabilities, built on native integrations, optimized for a global workforce.

Microsoft Cloud App Security

Giải pháp bảo mật đám mây

Trung tâm Bảo mật Azure

Tăng cường khả năng bảo mật cho trung tâm dữ liệu và có được tính năng chống mối đe dọa nâng cao trong đám mây và tại chỗ.

Microsoft Cloud App Security

Sở hữu tầm nhìn phong phú, kiểm soát hoạt động truyền dữ liệu và phát hiện các mối đe dọa trên mạng trong toàn bộ các dịch vụ đám mây của bạn.

GitHub

Lưu trữ và xem xét mã, quản lý dự án và xây dựng phần mềm với nền tảng phát triển của GitHub.