[nolat]

Kết nối với khách hàng và đối tác để thúc đẩy doanh nghiệp

Giúp tất cả người dùng bên ngoài tổ chức của bạn đều có được danh tính riêng.

Danh tính bên ngoài Azure AD là gì?

Danh tính bên ngoài Azure Active Directory (Azure AD) là một tập hợp các chức năng mà tổ chức có thể sử dụng để giúp giữ bảo mật và quản lý khách hàng cũng như đối tác. Danh tính bên ngoài Azure AD cung cấp cho bạn nhiều cách hơn để tương tác và chia sẻ tài nguyên hoặc ứng dụng với người dùng bên ngoài tổ chức.

Quản lý danh tính với Azure AD

Azure AD giúp cung cấp khả năng quản lý và quản trị danh tính bảo mật, hợp nhất cho tất cả người dùng, bao gồm nhân viên, đối tác và khách hàng.

Cải thiện sự cam kết của người dùng với Danh tính bên ngoài Azure AD

Sử dụng Danh tính bên ngoài Azure AD để cấp cho những người bên ngoài tổ chức của bạn quyền truy nhập vào các ứng dụng và tài nguyên, đồng thời cho phép đăng nhập bằng danh tính yêu thích của họ.

Kích hoạt B2B Collaboration

Giúp chia sẻ an toàn các ứng dụng và dịch vụ của công ty bạn với người dùng khách từ bất kỳ tổ chức nào khác, đồng thời duy trì quyền kiểm soát dữ liệu công ty của riêng bạn.

Tạo dòng đăng ký tự phục vụ

Thêm các nhà cung cấp danh tính mạng xã hội và doanh nghiệp vào dòng đăng ký tùy chỉnh và cho phép người dùng tự đăng ký để có quyền truy nhập mà không cần lời mời.

Co giãn ứng dụng cho khách hàng

Sử dụng Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) làm hệ thống danh tính và thư mục của bạn cho các ứng dụng và API hướng tới khách hàng. Đặt cấu hình trải nghiệm người dùng để đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ.

Tìm hiểu chuyên sâu về Danh tính bên ngoài Azure AD

Trải nghiệm liền mạch với mạng lưới đối tác ISV của chúng tôi

Có nhiều cách để điều chỉnh trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như sử dụng các phương pháp xác thực đa yếu tố khác nhau, cho phép xác thực khách hàng bảo mật hơn, thực hiện kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò và chống gian lận thông qua xác minh danh tính.

Arkose logo
Experian Logo
The Passwordless Company Logo
Onfido logo
Its Me Logo
IDology logo
IP Logo
Jumio Logo
Keyless Logo
Lexis Nexis Logo
Nevis Logo
N8Identity Logo
PalmID Logo
Trusona Logo
Twilio Logo
TypingDNA Logo
SparkPost Logo
Saviynt Logo
Strata Logo
WhoIAm Logo
Zscaler Logo

Các tài nguyên khác

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để đặt cấu hình B2B Collaboration.

Hướng dẫn tương tác

Khám phá cách kích hoạt B2B Collaboration.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Bắt đầu với Azure AD B2C.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách tạo đối tượng thuê Azure AD B2C.