Bảo mật IoT

Bảo vệ bề mặt tấn công phát triển nhanh nhất trong tổ chức của bạn.

Bảo mật IoT mà không xâm phạm

Tăng cường bảo mật bằng các giải pháp toàn diện từ Microsoft giúp bảo vệ môi trường IoT của bạn.

Tăng khả năng quan sát

Có được khả năng quan sát và ngữ cảnh quan trọng về tất cả tài sản và thiết bị IoT của bạn.

Cải thiện vị thế bảo mật IoT

Giảm bề mặt tấn công của bạn bằng cách sử dụng phương pháp ưu tiên rủi ro.

Ngăn chặn các cuộc tấn công tinh vi

Nắm thế thượng phong nhờ có AI, khả năng tự động hóa và chuyên môn tích hợp sẵn.

Tiến hành ứng phó trước sự cố

Ứng phó nhanh hơn bằng các công cụ được tối ưu hóa cho trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) của bạn.

Tại sao lại là bảo mật IoT

Các cuộc tấn công vào hạ tầng IoT không phải là giả định. Những kẻ tấn công ngày càng sử dụng nhiều thiết bị này để tránh bị phát hiện và có thể tấn công trên phạm vi rộng hơn.

Các sản phẩm bảo mật IoT

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT

Có được khả năng quan sát tốt hơn và ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều bước, phức tạp nhắm vào các hệ thống IoT, OT và kiểm soát công nghiệp (ICS) của bạn.

A person with one eye closed smiling at their desk.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Sử dụng các chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng để ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công vào danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây của bạn.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn với giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) ngay trên đám mây.

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT

Có được khả năng quan sát tốt hơn và ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều bước, phức tạp nhắm vào các hệ thống IoT, OT và kiểm soát công nghiệp (ICS) của bạn.

A person with one eye closed smiling at their desk.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Sử dụng các chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng để ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công vào danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây của bạn.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn với giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) ngay trên đám mây.

Đón đầu sự hội tụ IoT và OT

Tìm hiểu cách bảo vệ các giải pháp IoT, ICS và OT không được quản lý trong ebook Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT.

Two people working in a room full of screens showing security information, graphs and maps.

Xem cách khách hàng phòng vệ trước các mối đe dọa IoT

Luôn cập nhật về bảo mật IoT

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

Bảo vệ tương lai của việc đổi mới IoT. Vật dụng kết nối Internet đã mở ra nhiều tiềm năng mới. Nhưng những kẻ xấu đang khai thác bề mặt tấn công ngày càng mở rộng này. Thúc đẩy sự đổi mới với hoạt động bảo mật IoT mạnh hơn.

1. Phần 1. Tóm tắt điều hành, Trạng thái an ninh mạng IoT/OT trong Doanh nghiệp, Ponemon Institute, Tháng Mười Một 2021, phần 1

2. Phần 1. Bản tóm tắt chung, Trạng thái an ninh mạng IoT/OT trong doanh nghiệp, Ponemon Institute, Tháng Mười Một 2021, phần 2

3.Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.

4. Gartner, Magic Quadrant dành cho Nền tảng IoT công nghiệp, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18/10/2021.

5. © 2021 Tập đoàn MITRE. Ấn phẩm này được sao chép và phân phối khi đã có sự cho phép của Tập đoàn MITRE.