Still image from video

Microsoft Defender for Cloud Apps

Oceń stan i bezpieczeństwo dostępu do swoich aplikacji w chmurze.

Nazwa naszego produktu zmieniła się

Nazwa produktu Microsoft Cloud App Security została zmieniona na Microsoft Defender for Cloud Apps. Dodatkowo teraz usługa Microsoft Defender for Cloud Apps obejmuje funkcje nadzoru nad aplikacjami oraz rozszerza funkcje zabezpieczeń na ponad 26 000 aplikacji.

Kluczowe korzyści

Identyfikuj i zwalczaj cyberzagrożenia w usługach w chmurze dzięki usłudze Microsoft Defender for Cloud Apps — brokerowi zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB), który zapewnia wielofunkcyjny wgląd, kontrolę nad przenoszeniem danych i zaawansowaną analizę.

Odnajdowanie własnych aplikacji i zarządzanie nimi

Usprawnij zabezpieczenia dostępu do chmury dzięki natywnej integracji. Kontroluj swoje aplikacje i zasoby oraz steruj nimi.

Zarządzaj dostępem do aplikacji i zasobów

Odnajduj niezatwierdzone zasoby IT w swojej organizacji. Poznaj i kontroluj cyfrowe zasoby informacyjne swojej organizacji.

Oceniaj zgodność swoich aplikacji

Oceniaj zgodność ze standardami, zapobiegaj wyciekom danych i ograniczaj dostęp do danych podlegających przepisom.Podejście firmy Microsoft do rynku CASB

Uzyskaj wgląd w swoje aplikacje i usługi w chmurze, wykorzystując zaawansowaną analizę do identyfikowania i zwalczania cyberzagrożeń. Zachowaj kontrolę nad sposobem korzystania z Twoich danych bez względu na to, gdzie się znajdują. Usługa Microsoft Defender for Cloud Apps jest natywnie zintegrowana z wiodącymi w branży rozwiązaniami dotyczącymi zabezpieczeń i tożsamości, a także z wszelkimi innymi rozwiązaniami, z których zechcesz korzystać.

Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego (TEI, Total Economic Impact) firmy Forrester

To badanie zapewnia klientom istotne dane pozwalające zrozumieć, jak posiadanie i używanie usługi Microsoft Defender for Cloud Apps (dawniej Microsoft Cloud App Security) może przyspieszyć migrację do chmury.4

Dlaczego klienci uwielbiają usługę Microsoft Defender for Cloud Apps

Mantrac logo

Firma Mantrac zarządza wirtualnym miejscem pracy za pomocą usługi Defender for Cloud Apps

„Obecnie firma Mantrac korzysta również z usługi Microsoft Defender for Cloud Apps, aby nadzorować nieusankcjonowane korzystanie z aplikacji w chmurze przez pracowników w dowolnym miejscu i polecać im korzystanie wyłącznie z bezpiecznych, zaufanych aplikacji”.

Nakilat logo

Firma NAKILAT wzmacnia swoje zabezpieczenia w chmurze

„Używając usługi Microsoft Defender for Cloud Apps jako szkła powiększającego, uzyskaliśmy doskonały wgląd w nasze środowisko oparte na modelu SaaS, dzięki czemu mogliśmy bez obaw przeprowadzić transformację naszego cyfrowego miejsca pracy”.

 

— Muhammad Yasir Khan, szef działu infrastruktury informatycznej

Ansell logo

Firma Ansell spełnia wymagania dotyczące zgodności i zabezpieczeń internetowych za pomocą usługi Defender for Cloud Apps

„Jeśli używa się [platformy Microsoft 365] oraz platformy Azure i szuka się brokera zabezpieczeń dostępu do chmury, wątpię, czy można znaleźć lepsze rozwiązanie niż usługa Microsoft Defender for Cloud Apps”.

— George Michalitsianos, starszy dyrektor ds. infrastruktury i zabezpieczeń informatycznych

St. Luke’s logo

Organizacja St. Luke podnosi poziom zgodności i chroni dane pacjentów

„Organizacja St. Luke zdecydował się na korzystanie z chmury ze względu na szybkość, bezpieczeństwo i elastyczność. Pozbywamy się infrastruktury i automatyzujemy procesy informatyczne, aby móc wykorzystywać nasze umiejętności w celu pozyskiwania i dostarczania większej gamy rozwiązań o rozszerzonej wartości biznesowej”.

— Chad Brisendine, dyrektor ds. informatyki

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Defender for Cloud Apps

Wypróbuj bezpłatnie

Skonfiguruj ją szybko, aby niemal natychmiast uzyskać szczegółowe informacje. Kontrola i spokój ducha są w zasięgu jednego kliknięcia.

Rozpocznij wdrażanie

Po wdrożeniu korzystaj z naszych wskazówek i wsparcia w miarę zdobywania wiedzy i uzyskiwania wglądu w swoje środowisko.

Dodatkowe zasoby

Poznaj najczęstsze przypadki użycia usługi CASB

Poznaj główne obawy klientów związane z panowaniem nad zarządzaniem zasobami i aplikacjami oraz sterowaniem nimi.

Co to jest usługa CASB?

Przeczytaj wybrane pozycje z naszej dokumentacji technicznej, aby dowiedzieć się więcej o tym kluczowym narzędziu przyspieszającym pracę w chmurze.

Uzyskaj informacje o licencjonowaniu

Zobacz opcje licencjonowania usługi Microsoft Defender for Cloud Apps.

Dołącz do społeczności usługi Microsoft Defender for Cloud Apps

Społeczność usługi Microsoft Defender for Cloud Apps jest otwarta dla wszystkich entuzjastów, klientów i informatyków.

Przetestuj swoją weryfikację koncepcji

Wypróbuj scenariusze zapewniające optymalną wartość usługi Microsoft Defender for Cloud Apps.

Wyślij opinię o usłudze Microsoft Defender for Cloud Apps

Prześlij opinię Gartner Peer Insights dotyczącą swoich wrażeń z korzystania z usługi Microsoft Defender for Cloud Apps.

Prosty diagram kołowy przedstawiający, jak firma Microsoft wprowadza unikatowe podejście na rynek CASB, ułatwiając klientom osiąganie zabezpieczeń w modelu Zero Trust. Usługa Microsoft Defender for Cloud Apps używa w swoim rdzeniu aparatu wymuszania, zapewniając ocenę zasad w czasie rzeczywistym. Aparat ten zapewnia ochronę, analizując sygnały, stosując analizę zagrożeń i zasady w całej organizacji, a także zapewniając weryfikację i uwierzytelnianie tożsamości oraz bezpieczeństwo urządzeń. Warunkowo przyznaje dostęp do danych, aplikacji, infrastruktury i sieci, zapewniając ciągłą i kompleksową widoczność, analizę i automatyzację.

1. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury, 28 października 2020 r., Craig Lawson | Steve Riley.
Recenzje Gartner Peer Insights stanowią subiektywne opinie poszczególnych użytkowników końcowych oparte na ich własnych doświadczeniach i nie reprezentują opinii firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych.
2, 4. Analiza The Total Economic Impact™ (TEI) dotycząca usługi Microsoft Cloud App Security, zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w maju 2021 r.

3. The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways (Bramy zabezpieczeń w chmurze), 2. kwartał 2021 r., Andras Cser, maj 2021 r.

Na tej infografice po lewej stronie przedstawiono wykres słupkowy reprezentujący zgrupowane korzyści płynące z wdrożenia usługi Microsoft Defender for Cloud Apps. Od skrócenia czasu i nakładów związanych z korygowaniem zdarzeń po lepszą zgodność i inspekcję — łączne oszczędności przekraczają 8,9 mln USD. Po prawej stronie podano trzy ważne liczby: zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości 151%, wartość bieżącą netto (NPV) w wysokości 5,35 mln USD oraz całkowity czas zwrotu wynoszący poniżej trzech miesięcy.