Cloudové zabezpečenie

Chráňte svoje aplikácie a zdroje vo viacerých typoch cloudu.

Zabezpečenie na konferencii Microsoft Ignite

Pridajte sa k nám na tomto digitálnom podujatí a získajte informácie o najnovších inováciách zabezpečenia od odborníkov v odvetví a vedúcich pracovníkov spoločnosti Microsoft v oblasti zabezpečenia.

Prečo cloudové zabezpečenie?

Rýchly nárast používania služieb IaaS, PaaS a SaaS pomohol podnikom zefektívniť prevádzku a zvýšiť produktivitu pracovníkov, priniesol však so sebou aj nové riziká a bezpečnostné hrozby.

Posilnite stav svojho zabezpečenia

Vyhodnoťte a vylepšite stav zabezpečenia svojej cloudovej infraštruktúry.

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Pomáhajte pri zachovávaní bezpečnosti vyťažení pred malvérom a hrozbami v službe Azure, lokálne a v iných cloudoch.

Riaďte prístup k aplikáciám a ich používanie

Spravujte prístup k aplikáciám, rozpoznávajte riskantné správanie a zabezpečte citlivé informácie.

Integrované riešenie DevSecOps

Zabezpečte celý životný cyklus vývoja softvéru.


Produkty cloudového zabezpečenia

Čo je cloudové zabezpečenie?

Zvýšenie úrovne zabezpečenia viacerých typov cloudu s Centrom zabezpečenia pre Azure

Two people looking at dual-monitors.
 • Vždy v obraze

  Nepretržite vyhodnocujte stav zabezpečenia svojich cloudových zdrojov vo virtuálnych počítačoch, sieťach, aplikáciách a údajových službách. Monitoruje serverové služby spustené v ďalších cloudoch a v lokálnych údajových centrách. Rýchlo získajte prehľad pomocou vizualizácie stavu zabezpečenia – všetko v rámci Centra zabezpečenia pre Azure.

 • Získanie pokynov a odporúčaní

  Zlepšite svoju úroveň zabezpečenia a vyhnite sa nesprávnym konfiguráciám. Služba Azure Secure Score predstavuje jadro možností správy úrovne zabezpečenia Centra zabezpečenia pre Azure. Získajte prehľad o svojom aktuálnom stave spolu s odporúčanými akciami, ktoré vám pomôžu určiť prioritu krokov, ktoré treba podniknúť na zlepšenie úrovne zabezpečenia.

 • Vyššia miera kontroly

  Spravujte a presadzujte svoje politiky zabezpečenia a uistite sa, že sú vaše virtuálne počítače a služby Azure PaaS v súlade. Nastavte svoje politiky tak, aby sa spúšťali v riadiacich skupinách, v rámci predplatného a dokonca aj v celom nájomníkovi.

 • Zjednodušte spravovanie úrovne cloudového zabezpečenia

  Jednoducho nasaďte a konfigurujte centrum zabezpečenia vo veľkých prostrediach pomocou politík a automatizácie. Pomocou umelej inteligencie a automatizácie môžete rýchlo identifikovať bezpečnostné hrozby, zlepšiť zisťovanie hrozieb a pomôcť automatizovať nápravu. Zjednodušte zmierňovanie rizík pripojením existujúcich nástrojov, ako napríklad Azure Sentinel, riešenia SIEM od spoločnosti Microsoft, alebo integrovaním partnerských riešení zabezpečenia.

Ochrana hybridných cloudových služieb s riešením Azure Defender

An office with multiple people working at their desk and the word Protect is in the top left corner.
 • Ochrana služieb Azure

  Chráňte svoje virtuálne počítače, údaje, cloudové služby a IoT pred bežnými bezpečnostnými hrozbami, ako sú napríklad útoky hrubou silou na heslá, útoky prostredníctvom vloženia SQL a hrozby pre kontajnery.

 • Ochrana zdrojov hybridného cloudu

  Spoznajte stav zabezpečenia svojich hybridných cloudových služieb v jednej konzole. Pomáhajte chrániť svoje servery s operačným systémom Linux a Windows Servermi pred hrozbami, rozšírte svoje pokrytie na vyťaženia AWS a Google Cloud vďaka službe Azure Arc.

 • Využívanie komplexnej analýzy hrozieb

  Zefektívnite skúmanie hrozieb pomocou umelej inteligencie a pokročilej automatizácie. Chráňte používateľov, zariadenia a aplikácie pomocou integrácie s Microsoft Defenderom. Zjednoťte svoju analýzu zabezpečenia do jedného zobrazenia pomocou riešenia Azure Sentinel.

Ochrana každej aplikácie so službou Microsoft Cloud App Security

A person using a laptop.
 • Centralizované monitorovanie a riadenie všetkých aplikácií

  Získajte prehľad vo svojom tieňovom IT, identifikujte a riešte natívne cloudové útoky a riaďte spôsob, akým sa údaje prenášajú medzi všetkými vašimi cloudovými aplikáciami bez ohľadu na to, či ide o aplikácie spoločnosti Microsoft alebo iné aplikácie.

 • Zisťovanie a riadenie tieňového IT

  Identifikujte cloudové aplikácie a služby, ktoré sa používajú vo vašej organizácii, a spravujte prístup k nim. Vyhodnoťte úroveň rizika a pripravenosť na podnikanie viac ako 17 000 aplikácií a začnite ich spravovať, aby sa zaistilo zabezpečenie a dodržiavanie súladu.

 • Identifikovanie a náprava natívnych cloudových útokov

  Zisťujte nezvyčajné správanie v rámci cloudových aplikácií a identifikujte tak ransomware, používateľov s narušeným zabezpečením alebo podvodné aplikácie. Analyzujte rizikové používanie a vykonávajte automatické nápravy, aby ste obmedzili riziká, ktorým bude vystavená vaša organizácia.

 • Ochrana informácií v reálnom čase

  Využívajte naše adaptívne riadenie prístupu, čím povolíte účinné prípady použitia, ktoré pomáhajú v reálnom čase zabrániť infiltrácii a exfiltrácii údajov v rámci rizikových relácií používateľov v ľubovoľnej aplikácii vo vašej organizácii.

Vývoj zabezpečených aplikácií s GitHubom

A person working at a desk with three monitors.
 • Rýchlejšie vytváranie zabezpečených aplikácií

  GitHub a Azure obsahujú všetky nástroje, ktoré potrebujete na zabezpečenie svojich aplikácií. Sú plne integrované do platformy bez ohľadu na to, či používate nástroje od spoločnosti Microsoft alebo nástroje typu open-source. Identifikujte potenciálne hrozby pomocou modelovania hrozieb a nájdite riziká vďaka statickej a dynamickej analýze kódu.

 • Automatické získavanie aktualizácií závislostí

  Použite funkciu Dependabot na zisťovanie závislostí z ostatných knižníc alebo súčastí vrátane súčastí typu open-source a nájdite riziká a najnovšie aktualizácie. Uistite sa, že sú vaše tajné informácie, ako napríklad reťazce pripojenia a kľúče, bezpečne uložené v odkladacích priestoroch, ktoré využívajú hardvérové bezpečnostné moduly, a nie sú vložené v kóde.

 • Komplexná ochrana

  Povoľte viacfaktorové overovanie na ochranu identít a použite bránu firewall na ochranu siete. Chráňte údaje šifrovaním uložených aj prenášaných údajov. Posilnite šifrovanie údajov prostredníctvom dôvernej výpočtovej série virtuálnych počítačov v Azure.

 • Naše najvhodnejšie postupy a najlepšie nástroje

  Získajte v Centre zabezpečenia pre Azure prístup k našim aktuálnym najvhodnejším postupom na zabezpečenie aplikácií, aby ste presne vedeli, aké kroky odporúčame vykonať, a uskutočnite implementáciu s rovnakou sadou nástrojov, akú používame na zabezpečenie vlastných aplikácií.

Služba Microsoft Cloud App Security je označená ako líder v správe The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, Q2 2021.

Čo hovoria zákazníci

Ansell logo

Monitorovanie a riadenie aplikácií pomocou služby Microsoft Cloud App Security

„To, čo teraz dokážem urobiť na jednej obrazovke v službe Cloud App Security, som predtým musel robiť pomocou viacerých nástrojov a portálov. Je to výrazné zlepšenie môjho pracovného postupu, pretože monitorovanie podozrivých udalostí mi zaberie omnoho menej času. Mám tiež väčšiu istotu, že vidím presne to, čo potrebujem. Na viacerých tabuliach sa mi všetko to, na čo musím dávať pozor, sledovalo zložitejšie.“


Oleksandr Fisun, analytik kybernetickej bezpečnosti

ASOS logo

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami v Centre zabezpečenia pre Azure

„Centrum zabezpečenia pre Azure nám poskytuje jedno prostredie, ktoré nám umožňuje zlepšiť našu úroveň cloudového zabezpečenia. Teraz si môžeme pozrieť odporúčania, ako zabezpečiť naše služby, prijímať upozornenia na bezpečnostné hrozby pre naše služby a rýchlo odovzdať všetky tieto informácie do riešenia Azure Sentinel na inteligentné vyhľadávanie hrozieb.“


Stuart Gregg, riaditeľ prevádzky kybernetickej bezpečnosti

Thyotic logo

 

 

 

„Vybrali sme si Centrum zabezpečenia pre Azure pre všetky naše cloudové vyťaženia. Každý mesiac toto centrum napreduje vďaka novým funkciám, ktoré pre nás predstavujú pridanú hodnotu. No a silné prepojenia so službou Azure Sentinel a programom Microsoft Defender pre koncové body nám pomáhajú tvoriť pomerne úzky efektívny tím.“

 

Terence Michael, riaditeľ pre zabezpečenie informácií a ochranu osobných údajov, Thycotic

NCR Logo

 

 

 

„Centrum zabezpečenia pre Azure je jedným z najdôležitejších nástrojov zabezpečenia, ktoré spravujú ekosystém Azure na NCR. Na jednom mieste získavame prehľad o zabezpečení v rámci našich cloudových nasadení služby Azure v reálnom čase. Používame ju aj na vylepšovanie ďalších služieb Azure.“

 

Isidro Rodriguez: riaditeľ digitálnej transformácie pre SaaS operácie, NCR

Ďalšie informácie o produktoch cloudového zabezpečenia

Ochrana aplikácií vo viacerých typoch cloudu

Ďalšie informácie o Centre zabezpečenia pre Azure

Ďalšie informácie o riešení Azure Defender

Novinky v službe Microsoft Cloud App Security

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoft

Vyplňte formulár, požiadajte o hovor a získajte ďalšie informácie o službe Microsoft 365 alebo Microsoft Azure.