Plány a ceny služby Azure Active Directory

Výber najvhodnejšej verzie pre váš podnik

Azure Active Directory je k dispozícii v štyroch vydaniach. Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie, ktorá popisuje funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Azure Active Directory Free

Azure Active Directory Free Zdarma
 

Bezplatné vydanie služby Azure AD je v krajinách, kde je možné zakúpiť predplatné komerčnej online služby, ako napríklad Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform a ďalšie, súčasťou tohto predplatného.1

Office 365

Office 365 Zdarma

Ďalšie funkcie služby Azure AD sú súčasťou predplatného služieb Office 365 E1, E3, E5, F1 a F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 5,10 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

Verzia Azure AD Premium P1, ktorá je súčasťou služieb Microsoft 365 E3, ponúka bezplatnú 30-dňovú skúšobnú verziu. Predplatitelia služieb Azure a Office 365 si môžu Azure AD Premium P1 zakúpiť online.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 7,60 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

Verzia Azure AD Premium P2, ktorá je súčasťou služieb Microsoft 365 E5, ponúka bezplatnú 30-dňovú skúšobnú verziu. Predplatitelia služieb Azure a Office 365 si môžu Azure Active Directory Premium P2 zakúpiť online.

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie Azure Active Directory Free Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Overenie, jediné prihlásenie a viacfaktorové overovanie

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included
included

Cloudové overovanie
(Overovanie pass-through (v radiči domény), synchronizácia hashovania hesiel)

included
included
included
included

Federované overovanie

(služby Active Directory Federation Services alebo federácia s inými poskytovateľmi identity)

included
included
included
included

Neobmedzené jediné prihlásenie3

included
included
included
included

Viacfaktorové overovanie4

included
included
included
included

Bez potreby hesla

(Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator, integrácia kľúčov zabezpečenia FIDO25)

included
included
included
included

Zmluva o úrovni služieb6

not included
not included
included
included

Prístup k aplikáciám

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included
included

Aplikácie SaaS s moderným overovaním

(Aplikácie galérie aplikácií Azure AD, SAML a OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Priradenie skupín k aplikáciám

Čiastočne je súčasťou

Čiastočne je súčasťou

included
included

Zisťovanie cloudových aplikácií (Microsoft Defender for Cloud Apps)7

Čiastočne je súčasťou

Čiastočne je súčasťou

included
included

Proxy server aplikácie pre lokálne overovanie podľa hlavičiek a integrované overovanie systému Windows

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Partnerstvá zabezpečeného prístupu do hybridného prostredia8

(Overovanie Kerberos, NTLM, LDAP, RDP a SSH)

included
included
included
included

Oprávnenie a podmienený prístup

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included

Riadenie prístupu na základe rolí (RBAC)

included
included
included
included

Podmienený prístup

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Obmedzený prístup k SharePointu

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Spravovanie životnosti relácie Ďalšie informácie

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Ochrana identity

(Riskantné prihlásenia, riskantní používatelia, podmienený prístup založený na riziku)

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Vlastné atribúty zabezpečenia

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Spravovanie a hybridná identita

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included
included

Spravovanie používateľov a skupín

included
included
included
included

Rozšírené spravovanie skupín

(Dynamické skupiny, politiky pomenovávania, uplynutie platnosti, predvolená klasifikácia)

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Synchronizácia adresárov – Azure AD Connect (synchronizácia a synchronizácia cloudu)

included
included
included
included

Vykazovanie údajov služby Azure AD Connect Health9

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Delegované spravovanie – vstavané roly

included
included
included
included

Globálna ochrana a spravovanie hesiel – iba cloudoví používatelia

included
included
included
included

Globálna ochrana a spravovanie hesiel – vlastné zakázané heslá, používatelia synchronizovaní z lokálnej služby Active Directory

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Licencia na klientsky prístup používateľa Microsoft Identity Manager (CAL)10

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Samoobslužné funkcie pre koncových používateľov

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included

Portál spustenia aplikácie (Moje aplikácie)

included
included
included
included

Kolekcie používateľských aplikácií v časti Moje aplikácie

included
included
included
included

Samoobslužný portál na spravovanie kont (Moje konto)

included
included
included
included

Samoobslužná zmena hesla pre cloudových používateľov

included
included
included
included

Samoobslužné resetovanie/zmena hesla, odomknutie pomocou lokálneho spätného zápisu

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Vyhľadávanie aktivity samoobslužného prihlasovania a jeho nahlasovanie

nie je súčasťou

included
included
included

Samoobslužné spravovanie skupín (Moje skupiny)

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Samoobslužné spravovanie nárokov (Môj prístup)

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Riadenie identít

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included

Automatické poskytovanie aplikácií používateľom

included
included
included
included

Automatické poskytovanie aplikácií skupinám

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Zriaďovanie riadené ľudskými zdrojmi

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Atestovanie podmienok používania

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Prístup k certifikáciám a recenziám

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Spravovanie oprávnení

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Privileged identity management (PIM), prístup presne na čas

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Zapisovanie udalostí do denníka a ich vykazovanie

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
included

Základné zostavy zabezpečenia a používania

included
included
included
included

Rozšírené zostavy zabezpečenia a používania

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Ochrana identity: slabé miesta a riskantné kontá

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Ochrana identity: skúmanie rizikových udalostí, pripojenie SIEM

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included

Pracovníci prvého kontaktu

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Prihlasovanie cez SMS

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Odhlásenie zo zdieľaného zariadenia

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Portál na delegované spravovanie používateľov (Môj zamestnanec)

nie je súčasťou

nie je súčasťou

included
included

Externé identity

Zobraziť ceny

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

Doménové služby Azure AD (virtualizovaná služba Active Directory)11

Zobraziť ceny

 

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

nie je súčasťou

Najčastejšie otázky

|

Budete potrebovať predplatné služby Azure alebo Office 365. Na zakúpenie licencií na Azure AD môžete použiť existujúce predplatné alebo môžete nastaviť nové predplatné a potom sa prihlásiť na portál Microsoft 365 pomocou prihlasovacích údajov. Ďalšie informácie.

Ak chcete spravovať licencie na Azure Active Directory Premium P1 alebo Premium P2 alebo Enterprise Mobility + Security, prihláste sa prihlasovacími údajmi alebo získajte ďalšie informácie.

Licencie na Enterprise Mobility + Security E3 zahŕňajú Azure Active Directory Premium P1. Licencie na Enterprise Mobility + Security E5 zahŕňajú Azure Active Directory Premium P2.

Zmluva o podpore a úrovni služieb

Technická podpora pre službu Azure Active Directory je k dispozícii prostredníctvom podpory služby Azure. Podpora fakturácie a spravovania kont sa poskytuje bez dodatočných poplatkov. Ďalšie informácie

 

Zmluva o úrovni služieb (SLA): Vydania služby Azure Active Directory Premium zaručia od 1. apríla 2021 mesačnú dostupnosť na úrovni 99,99 %. Bezplatné služby, ako je napríklad Azure Active Directory Free, nemajú zmluvu SLA. Ďalšie informácie nájdete na stránke SLA Azure.

1. Bezplatné vydanie služby Azure AD je v krajinách, kde je možné zakúpiť predplatné komerčnej online služby, ako napríklad Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform a ďalšie, súčasťou tohto predplatného.
2. Ďalšie funkcie služby Azure AD sú súčasťou predplatného služieb Office 365 E1, E3, E5, F1 a F3 v krajinách, kde ich je možné zakúpiť.
3. S bezplatným vydaním služby Azure AD môžu koncoví používatelia, ktorí majú priradený prístup k aplikáciám SaaS (softvér ako služba), získať prostredníctvom jediného prihlásenia prístup k neobmedzenému počtu cloudových aplikácií. Lokálne aplikácie vyžadujú proxy aplikácií Azure AD alebo zabezpečené hybridné partnerské integrácie, ktoré sú k dispozícii so službami Azure AD Premium P1 a Premium P2.
4. Spôsoby overovania a možnosti konfigurácie sa môžu líšiť v závislosti od predplatného. Ďalšie informácie.
5. Partneri kľúčov zabezpečenia FIDO2.
6. Podmienky a požiadavky zmluvy o úrovni služieb.
7. Ak chcete získať prístup k funkciám zisťovania cloudových aplikácií, prejdite na portál zabezpečenia cloudových aplikácií a prihláste sa prihlasovacími údajmi vydania Azure AD Premium P1. Zákazníci používajúci vydanie Azure AD Premium P2 nebudú musieť zadávať prihlasovacie údaje a budú presmerovaní automaticky.
8. Partnerstvo pre zabezpečený hybridný prístup; Rozhranie API podmieneného prístupu vyžaduje verziu Premium P1; na zabezpečený hybridný prístup do riskantného používateľského rozhrania API sa vyžaduje verzia Premium P2.
9. Prvý monitorovací agent vyžaduje aspoň jednu licenciu. Každý ďalší agent vyžaduje 25 ďalších prírastkových licencií. Agenti monitorujúci služby Azure AD Federation Services, Azure AD Connect a doménové služby Azure AD sa považujú za samostatných agentov.
10. Práva na softvér Microsoft Identity Manager Server sa poskytujú s licenciami na Windows Server (ľubovoľné vydanie). Keďže Microsoft Identity Manager funguje v systéme Windows Server OS, stačí, ak má server nainštalovanú platnú licencovanú kópiu Windows Servera, a je na tomto serveri možné nainštalovať a používať Microsoft Identity Manager. Pre Microsoft Identity Manager Server sa nevyžaduje žiadna samostatná licencia.
11. Ceny doménových služieb Azure Active Directory.