Objavte Microsoft Intelligent Security Association

Microsoft Intelligent Security Association (MISA) je ekosystém nezávislých dodávateľov softvéru (ISV) a poskytovateľov spravovaných služieb zabezpečenia (MSSP), ktorí integrovali svoje riešenia s technológiou zabezpečenia spoločnosti Microsoft s cieľom kvalitnejšej ochrany pred stále rastúcim množstvom hrozieb.

Výhody členstva v asociácii MISA

Širšie možnosti produktov zabezpečenia

Využívajte produkty zabezpečenia od spoločnosti Microsoft na rozšírenie možností riešení a zdieľanie inteligentných nástrojov ochrany pred bezpečnostnými hrozbami.

Realizácia stratégie uvedenia na trh

Členovia využívajú širokú škálu príležitostí na spoločný marketing, ako sú napríklad prezentácie, aktualizácie plánu nasadenia produktov a špeciálne podujatia.

Kontakt so zákazníkmi

Pomôžte zákazníkom nájsť, vyskúšať a zakúpiť si riešenia zabezpečenia, ktoré fungujú s ich existujúcimi digitálnymi prostrediami.

Jednoduchšia integrácia

Získajte ďalší prístup k produktovým tímom, aby ste mohli urýchliť integráciu a lepšie odlíšiť svoje riešenie.

Integrácia s týmito oprávnenými produktmi

Azure Active Directory

Získajte bezproblémovú a zabezpečenú správu identít a prístupu.

Azure DDoS Protection

Integrujte a chráňte svoje aplikácie pred distribuovanými útokmi zahltením servera služby (DDoS).

Azure Web Application Firewall

Získajte účinnú ochranu pre webové aplikácie s cloudovou službou firewall pre webové aplikácie (WAF).

Vykazovanie DMARC pre Microsoft 365

Spravujte záznamy doménového overovania správ, vykazovania a dodržiavania zásad (DMARC) na používanie so službou Microsoft 365.

Microsoft Defender for Cloud

Zlepšuje úroveň zabezpečenia vášho vyťaženia Azure a identifikovať hrozby v reálnom čase.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Identifikujte kybernetické hrozby a bojujte proti nim pomocou lepšej viditeľnosti a kontroly cloudových aplikácií a služieb.

Microsoft Defender pre koncové body

Nasaďte zjednotenú platformu koncových bodov s cieľom preventívnej ochrany pred hrozbami, zisťovania prienikov, automatizovaného skúmania hrozieb a reagovanie na ne.

Microsoft Defender na ochranu identity

Zistite a preskúmajte pokročilé útoky lokálne aj v cloude pomocou služby Microsoft Defender na ochranu identity.1

Microsoft Defender for IoT

Vyhľadávanie prostriedkov bez potreby agenta, spravovanie rizík a zisťovanie hrozieb pre všetky zariadenia internetu vecí (IoT) a prevádzkovej technológie (OT).

Microsoft Defender pre Office 365

Chráňte svoju organizáciu pred škodlivými hrozbami, ktoré predstavujú e-mailové správy, URL adresy a nástroje na spoluprácu, pomocou nástroja Microsoft Defender pre Office 365.1

Microsoft Endpoint Manager

Umožnite zamestnancom pracovať spôsobom, aký im vyhovuje, vďaka flexibilnej správe mobilných zariadení a aplikácií pomocou riešenia Microsoft Endpoint Manager.

Microsoft Purview Audit (Premium)

Posilnite rýchle a efektívne forenzné skúmanie a kontrolu dodržiavania súladu pomocou vyšetrovaní.

Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

Zjednodušte si dodržiavanie súladu a znížte riziko.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

Spravujte svoje údaje s cieľom dodržiavania súladu s nariadeniami a regulačnými požiadavkami.

Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

Chráňte citlivé informácie a bráňte ich neúmyselnému zverejneniu.

Microsoft Purview eDiscovery (Premium)

Reagujte na právne záležitosti alebo interné preskúmanie a zistite, kde sú dáta uložené.

Microsoft Purview Information Protection

Zisťujte, klasifikujte a chráňte citlivé informácie bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo kam sa prenášajú.

Microsoft Purview Spravovanie rizík zvnútra

Identifikujte kritické riziká zvnútra a prijímajte opatrenia.

Microsoft Sentinel

Používajte cloudové informácie o zabezpečení a spravovanie udalostí (SIEM) so vstavanou umelou inteligenciou.

Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Chráňte osobné údaje a vytvorte pracovný priestor, ktorý chráni osobné údaje.

Pomoc pri integrácii a tvorbe

Ďalšie informácie z asociácie MISA

Bulletproof logo

Spoločnosť Bulletproof získala ako člen asociácie MISA prístup k najlepším odborníkom v oblasti zabezpečenia od spoločnosti Microsoft, plánom, väčšej viditeľnosti a príležitostiam na zvyšovanie povedomia. Sme radi, že Microsoft sa rozhodol spojiť rovnako zmýšľajúcich partnerov zabezpečenia z celého sveta.

Chris Johnston, generálny riaditeľ, Bulletproof

Saviynt.
"Byť členom asociácie MISA bolo skvelé. Ide o mimoriadne cenný program, ktorý nám umožňuje získať prístup k zdrojom skupiny produktov spoločnosti Microsoft, ktorá umožňuje úspešnú inováciu našich produktov."

Chris Gregory, viceprezident pre rozvoj a prevádzku kanálov, Saviynt

Séria mesačných členských blogov

Členovia asociácie MISA sú najlepší vo svojom konkrétnom odbore. V tomto mesačnom blogu prezentujeme poznatky jednotlivých členov a prinášame ďalšie informácie o ich integrácii.

Videá s prehľadom o integrácii

V týchto krátkych videách nám členovia asociácie MISA rozprávajú o svojich integráciách.

Získanie riešení od členov asociácie MISA

Potrebujete riešenia, ktoré sú integrované s produktmi spoločnosti Microsoft v oblasti zabezpečenia?

  1. Do asociácie MISA pre tento produkt môžu byť navrhnutí len poskytovatelia spravovaných riešení zabezpečenia (MSSP).