Quản lý bảo mật

Ưu tiên bảo mật mà không ảnh hưởng tới năng suất

Có được bức tranh toàn cảnh về tình trạng bảo mật của bạn trong toàn tổ chức và dễ dàng quản lý các chính sách với thông tin và các đề xuất tích hợp sẵn.

Công cụ quản lý bảo mật


Quản lý tình trạng bảo mật của bạn từ một nơi

Giám sát và quản lý bảo mật trên nhiều danh tính, dữ liệu, thiết bị, ứng dụng và hạ tầng trong Trung tâm bảo mật Microsoft 365. Chỉ với một bảng điều khiển duy nhất, bạn có thể dễ dàng xem tình trạng bảo mật của mình và đặt cấu hình, cũng như được cảnh báo về hoạt động khả nghi.

A tablet screen displaying Microsoft 365 security center
Two people at a desk looking over a computer screen in an office setting

Tự động phân tích tình trạng bảo mật của bạn

Microsoft Secure Score giúp bạn hiểu rõ tình trạng bảo mật của mình và đưa ra các đề xuất về những điều khiển hỗ trợ bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các mối đe dọa. Ngoài ra, dịch vụ này còn cho phép bạn so sánh điểm chuẩn của mình với các tổ chức khác.

Bảo vệ và kiểm soát môi trường đám mây của bạn

Sở hữu khả năng quan sát phong phú, kiểm soát việc di chuyển dữ liệu và phân tích phức tạp để xác định và chống lại các mối đe dọa trên mạng tại mọi dịch vụ đám mây của bạn với Microsoft Cloud App Security.

A woman sitting behind two desktop screens in an office setting

Tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý bảo mật

Sở hữu ngay

Microsoft 365 mang đến cho bạn các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh giúp chuyển đổi cách thức làm việc của bạn.

TRÒ CHUYỆN VỚI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch