Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính.

People working in the Microsoft Security Response Center, looking at information on large desktop monitors.

Quản lý rủi ro về danh tính với Microsoft Defender for Identity

Trợ giúp các nhóm Hoạt động bảo mật bảo vệ danh tính tại chỗ và tạo mối liên hệ giữa tín hiệu với Microsoft 365 bằng cách sử dụng Microsoft Defender for Identity.

Chủ động

Giúp loại bỏ các lỗ hổng tại chỗ để ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra.

Hiệu quả

Giúp các nhóm Hoạt động bảo mật tận dụng hiệu quả thời gian của họ qua việc nắm rõ các mối đe dọa lớn nhất.

Tập trung

Giúp các nhóm Hoạt động bảo mật qua việc ưu tiên thông tin để họ tập trung vào những mối đe dọa thực sự, chứ không phải những báo hiệu giả.

Bảo vệ danh tính tại chỗ bằng trí thông minh đám mây

Nhận thông tin chuyên sâu và thông tin hoạt động trên nền điện toán đám mây trong từng giai đoạn của vòng đời tấn công với Microsoft Defender for Identity.

St. Luke’s University Health Network logo

Để bảo vệ danh tính nhân viên, Mạng lưới Y tế Đại học St. Luke tin tưởng giao cho Microsoft Defender for Identity việc cảnh báo đội ngũ CNTT của họ về hành vi bất thường, cải thiện vị thế bảo mật và ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại.

Ansell logo

Ansell, đơn vị dẫn đầu toàn cầu về sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân, sử dụng đánh giá về vị thế bảo mật danh tính trong Microsoft Defender for Identity để chủ động ngăn chặn mối đe dọa qua việc bảo vệ lỗ hổng tiềm ẩn trên toàn môi trường tại chỗ.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Defender for Identity

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Defender for Identity

Bắt đầu với các chỉ dẫn, hướng dẫn, video và nhiều nội dung khác.

Cộng đồng kỹ thuật Microsoft Defender for Identity

Tham gia cộng đồng Microsoft Defender for Identity.

Nội dung lưu trữ truy vấn GitHub

Khám phá nội dung lưu trữ khổng lồ các truy vấn mà khách hàng đã gửi.

Bắt đầu và thực hiện được nhiều việc hơn với Microsoft Defender for Identity

Bắt đầu bản dùng thử

Dùng thử Enterprise Mobility + Security E5 để trải nghiệm Microsoft Defender for Identity và các sản phẩm bảo mật sẵn có khác.

Sở hữu với Microsoft 365

Bắt đầu với Microsoft Defender for Identity được bao gồm trong gói mua Microsoft 365 E5.

Bạn đã có Microsoft 365?

Tìm hiểu cách bắt đầu tận dụng Microsoft Defender for Identity để bảo vệ danh tính của bạn với các chỉ dẫn thiết lập theo hướng dẫn của chúng tôi.