Tìm các tiện ích tích hợp được dựng sẵn, sẵn sàng nhận diện

Khám phá hàng nghìn tiện ích tích hợp được dựng sẵn để mở rộng giá trị của các công cụ, ứng dụng và dịch vụ hiện có mà bạn đã sử dụng.

Bộ sưu tập ứng dụng Azure AD là gì?

Bộ sưu tập ứng dụng Azure Active Directory (Azure AD) là danh mục gồm hàng nghìn ứng dụng giúp bạn dễ dàng triển khai và đặt cấu hình đăng nhập một lần (SSO) cũng như cấp quyền người dùng tự động. Tìm các ứng dụng đám mây phổ biến, như Workday, ServiceNow, Zoom và Google Workspace.

Adobe logo
SAPConcur logo
Zendesk logo
Servicenow logo
SAPSuccessFactors logo
DocuSign logo
Salesforce logo
DropboxBusiness logo
Cisco logo
Aws logo
Atlassian logo
Zoom logo
Workplace logo
Box logo
Workday logo
Zscaler logo

Tích hợp các ứng dụng của nhóm bạn với Azure AD

Azure AD cung cấp một hệ thống danh tính duy nhất cho các ứng dụng tại chỗ và ứng dụng đám mây của bạn, bao gồm hàng nghìn ứng dụng được tích hợp sẵn, để đơn giản hóa việc quản lý, thắt chặt kiểm soát và lấp đầy lỗ hổng bảo mật quan trọng.

Các tích hợp ứng dụng được dựng sẵn

Sử dụng các tiện ích tích hợp được dựng sẵn để kết nối người dùng của bạn an toàn hơn với ứng dụng của họ. Nhanh chóng triển khai SSO và cấp phép người dùng tự động với các tiện ích tích hợp sẵn dùng trong bộ sưu tập ứng dụng Azure AD.

Các ứng dụng năng suất

Giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi với các ứng dụng như Cisco Webex, Slack, Workplace từ Facebook và Zoom.

Ứng dụng quản lý nội dung

Cung cấp cho nhóm của bạn công cụ để cộng tác trên các tài liệu dùng chung trong thời gian thực với các ứng dụng bao gồm Adobe, Box, Dropbox Business và DocuSign.

Ứng dụng nhân sự

Kết nối các hệ thống nhân sự (HR) của bạn, chẳng hạn như SAP SuccessFactors và Workday, với Azure AD. Tự động hóa việc tiếp nhận và xóa nhân viên khỏi hệ thống.

Ứng dụng bảo mật

Cung cấp quyền truy nhập từ xa bảo mật hơn vào các ứng dụng của bạn trong đám mây hoặc tại chỗ với các ứng dụng từ Akamai, Cisco, F5, Palo Alto Networks và các công ty khác.

Tìm hiểu chuyên sâu về bộ sưu tập ứng dụng Azure AD

Các ứng dụng nổi bật

Tài nguyên bộ sưu tập ứng dụng Azure AD bổ sung

Hướng dẫn tích hợp các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Xem hướng dẫn từng bước về cách triển khai SSO và cấp phép người dùng tự động.

Yêu cầu liệt kê ứng dụng trong bộ sưu tập ứng dụng

Nếu bạn không thấy ứng dụng trong bộ sưu tập ứng dụng, hãy gửi yêu cầu trong cổng thông tin mạng ứng dụng.

Phát hành ứng dụng của bạn trong bộ sưu tập ứng dụng

Nếu bạn là nhà phát triển hay nhà cung cấp phần mềm, hãy liệt kê các ứng dụng trong bộ sưu tập ứng dụng để khách hàng dễ dàng khám phá và triển khai.