Hỗ trợ lực lượng lao động của bạn và giảm cuộc gọi tới bộ phận trợ giúp

Giúp nhân viên của bạn quản lý danh tính của riêng mình một cách an toàn bằng cổng thông tin tự phục vụ.

Tại sao tính năng người dùng tự phục vụ lại quan trọng?

Giảm thiểu trở ngại trong CNTT

Khi người dùng quản lý danh tính của riêng mình, tính năng này sẽ giảm thời gian chờ và các cuộc gọi bộ phận trợ giúp tốn kém.

Đơn giản hóa quyền truy nhập vào các ứng dụng

Nhân viên có thể nhanh chóng tìm và truy nhập vào các công cụ cũng như dịch vụ quan trọng cần thiết để làm việc hiệu quả nhất.

Giảm rủi ro bảo mật

Người dùng có thể cập nhật thông tin liên hệ bảo mật và theo dõi hoạt động đăng nhập của mình để báo cáo hành vi đáng ngờ.

Cổng thông tin tự phục vụ trong Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) tăng cường và hỗ trợ tự phục vụ trong các hoạt động đặt lại mật khẩu, quản lý tài khoản, cho chạy và khám phá ứng dụng, hoạt động đăng nhập cũng như truy nhập trải nghiệm vòng đời.

Thiết lập cổng thông tin tự phục vụ

Thiết lập quản lý danh tính và xác thực, cho phép đặt lại mật khẩu bảo mật, đồng thời tìm hiểu cách sử dụng và triển khai nhiều cổng thông tin người dùng.

Ứng dụng của tôi

Cổng thông tin Ứng dụng của tôi là điểm đến tổng hợp để người dùng khám phá và quản lý quyền truy nhập của mình cũng như cho chạy ứng dụng thông qua đăng nhập một lần.

Tài khoản của tôi

Cổng thông tin Tài khoản của tôi quản lý mọi công cụ tự phục vụ cho danh tính, bao gồm các bản cập nhật thông tin liên hệ bảo mật và đặt lại mật khẩu.

Đăng nhập của tôi

Với Đăng nhập của tôi, người dùng có thể giám sát lịch sử đăng nhập của riêng mình và báo cáo mọi hoạt động độc hại cho tổ chức của họ.

Quyền truy nhập của tôi

Từ Quyền truy nhập của tôi, nhân viên và người dùng khách có thể quản lý cũng như yêu cầu các gói truy nhập quản lý quyền cho ứng dụng và dịch vụ.

Tìm hiểu sâu hơn về các giải pháp người dùng tự phục vụ của Azure AD

Các tài nguyên tự phục vụ Azure AD bổ sung

Tăng cường quyền truy nhập vào ứng dụng của bạn

Azure AD hoạt động liền mạch với hàng nghìn ứng dụng nền web phổ biến cũng như các ứng dụng đám mây tùy chỉnh và ứng dụng tại chỗ thừa tự của bạn.

Đăng ký người dùng dễ dàng

Người dùng có thể đăng ký cả tính năng tự đặt lại mật khẩu và xác thực đa yếu tố trong một trải nghiệm thuận tiện.

Nhận thông tin chuyên sâu về hoạt động

Có được thông tin chuyên sâu về hoạt động sử dụng cho trải nghiệm danh tính và giúp thúc đẩy việc tiếp nhận của người dùng.