Khi giải pháp tốt nhất đáp ứng tích hợp tối ưu thì bảo mật là sự đổi mới

Giảm khoảng cách trong phạm vi bằng cách kinh doanh các giải pháp điểm khác nhau để có phạm vi toàn diện.

Bảo mật và an toàn cho tất cả

Chúng tôi cam kết giúp xây dựng một thế giới an toàn hơn cho tất cả mọi người và chúng tôi tin rằng Zero Trust là nền tảng cho bảo mật. Các chức năng mới được công bố tại Ignite sẽ giúp bạn xử lý rủi ro từ mọi góc độ để bạn có thể bảo vệ tất cả mọi thứ.​

Bảo mật thông minh

Vượt qua sự phức tạp, hỗ trợ nhóm bảo mật và mang tới trải nghiệm người dùng mượt mà.

Trải nghiệm tích hợp sẵn trên các nền tảng

“Một số người dùng của chúng tôi thậm chí còn không biết rằng chúng tôi đã triển khai các tính năng bảo mật nâng cao. Tôi cho rằng đó là cách phù hợp nhất để triển khai bảo mật—liền mạch và trong nền.”

Sử dụng AI và tự động hóa để bảo vệ tương lai của bạn

Forrester đã nhận thấy công nghệ bảo mật của chúng tôi tự động khắc phục tới 97% các cuộc tấn công điểm cuối bị phát hiện1, giải phóng các nhóm khỏi trách nhiệm giải quyết những trường hợp phức tạp nhất.

Tốt nhất và được tích hợp

Mang tới phạm vi bảo mật tích hợp trong toàn bộ môi trường của bạn, từ Bảo mật điểm cuối, CASB cho tới Zero Trust và mọi thứ khác liên quan.

Các sản phẩm bảo mật

Microsoft Azure

Microsoft Azure tăng cường bảo mật cho khối lượng công việc đám mây kết hợp của bạn.

Microsoft 365

Microsoft 365 giúp bảo vệ danh tính, dữ liệu, ứng dụng và điểm cuối của bạn khỏi các mối đe dọa trên mạng.

1. Nguồn: Total Economic Impact™ về ATP của Bộ bảo vệ Microsoft, Tháng Tư 2019, nghiên cứu ủy thác do Forrester Consulting thực hiện.