Bảo mật hạ tầng công nghiệp và hạ tầng quan trọng

Có được khả năng quan sát và kiểm soát môi trường IoT công nghiệp của bạn.

Two industrial workers wearing uniforms and hard hats looking at a tablet.

Đón đầu mối đe dọa trên mạng cho IoT công nghiệp

Bảo vệ bề mặt tấn công phát triển bằng các giải pháp toàn diện đến từ Microsoft.

Tăng khả năng quan sát

Có được thông tin chuyên sâu và bối cảnh quan trọng về mọi hệ thống kiểm soát công nghiệp (ICS) và công nghệ hoạt động (OT).

Cải thiện vị thế bảo mật IoT

Giảm bề mặt tấn công của bạn bằng cách sử dụng phương pháp ưu tiên rủi ro.

Ngăn chặn các cuộc tấn công tinh vi

Chiếm ưu thế bằng AI, tự động hóa và chuyên môn tích hợp sẵn hoạt động trên nền tảng thông tin độc quyền về mối đe dọa về các mối đe dọa và tác nhân đối với IoT/OT.

Tiến hành ứng phó trước sự cố

Ứng phó nhanh hơn bằng các công cụ được tối ưu hóa cho trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) của bạn.

Trường hợp cho bảo mật của ICS và OT

Các cuộc tấn công vào IoT công nghiệp không phải là giả định. Các thiết bị ICS và OT đang càng ngày dễ gặp rủi ro khi mà các tác nhân mối đe dọa luôn cố gắng né tránh việc bị phát hiện.

Các sản phẩm bảo mật IoT công nghiệp

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT

Có được khả năng quan sát tốt hơn và ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều bước, phức tạp nhắm vào IoT, OT và ICS công nghiệp của bạn.

A disabled person smiling and using a laptop.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Sử dụng các chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng để ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công vào danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây của bạn.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn với giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) ngay trên đám mây.

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT

Có được khả năng quan sát tốt hơn và ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều bước, phức tạp nhắm vào IoT, OT và ICS công nghiệp của bạn.

A disabled person smiling and using a laptop.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Sử dụng các chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng để ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công vào danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây của bạn.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn với giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) ngay trên đám mây.

Đón đầu sự hội tụ IoT và OT

Tìm hiểu cách bảo vệ các giải pháp IoT, ICS và OT không được quản lý trong ebook Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT.

A warehouse with workers walking.

Xem cách khách hàng phòng vệ trước các mối đe dọa IoT

Luôn cập nhật về bảo mật IoT công nghiệp

Khám phá các giải pháp liên quan

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

Theo báo cáo Trạng thái an ninh mạng IoT/OT trong Doanh nghiệp do Ponemon Institute thực hiện, các tổ chức đang càng ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị IoT công nghiệp để tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy sự phát triển trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một áp lực giữa các mục tiêu chiến lược và rủi ro bảo mật của các thiết bị này, nhiều áp lực trong số đó không được quản lý. Các giải pháp bảo mật được thiết kế để mang tới khả năng quan sát và khả năng phát hiện mối đe dọa tốt hơn cho các thiết bị ICS và OT, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp và sự đổi mới.

  1. Phần 1. Bản tóm tắt chung, Trạng thái an ninh mạng IoT/OT trong Doanh nghiệp, Ponemon Institute, Tháng Mười Một 2021, phần 1
  2. Phần 1. Bản tóm tắt chung, Trạng thái an ninh mạng IoT/OT trong doanh nghiệp, Ponemon Institute, Tháng Mười Một 2021, phần 2
  3. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
  4. Gartner, Magic Quadrant dành cho Nền tảng IoT công nghiệp, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18/10/2021.
  5. © 2021 Tập đoàn MITRE. Ấn phẩm này được sao chép và phân phối khi đã có sự cho phép của Tập đoàn MITRE.