Udviklingsmodel for socialt samarbejde i virksomheder

Udviklingsmodel for socialt samarbejde i virksomheder
Microsoft og Eller MBA-programmet på University of Arizona har i fællesskab udviklet udviklingsmodellen for socialt samarbejde, som omfatter seks stadier af socialt samarbejde, herunder de udløsende faktorer, forhindringer og effekter. De seks identificerede faser i denne model repræsenterer et udviklingsforløb, som kan anvendes til at bestemme en organisations status i forhold til det sociale samarbejdsparadigme. Rapporten identificerer forudsætningerne for at bevæge sig til et ønsket målstadium, de forhindringer, der skal håndteres, og effekten af en sådan overgang. Rapporten omfatter også en overordnet beskrivelse af, hvordan socialt samarbejde anvendes på de forskellige niveauer i en organisation.
Dynamisk
Grundlæggende
Standardiseret
Rationaliseret
Intern integration
Holistisk integration
Innovativ
Sociale teknologier
Traditionelle kommunikationsværktøjer og dokumentdeling
Selvstændige gruppebaserede samarbejdsværktøjer uden fælles platform
Gruppebaserede værktøjer med fælles platform kræver overblik
Indadrettet, centraliseret samarbejde inden for afdelinger
Indad- og udadrettet, centraliseret samarbejde
Undersøgende teknologier, dynamiske
Samarbejdskultur
Individuelt orienteret og afvisende over for forandringer
Orienteret mod små grupper og modtagelig for forandringer
Orienteret mod afdelinger og proaktivt engageret
Medarbejdere, der er blevet stærkere og mere engagerede i kraft af samarbejde på tværs af virksomheden
Udbredt i hele virksomheden, fleksibel samarbejdsindstilling
Kreativ, innovativ og eksperimenterende kultur
Organisatorisk omfang
Intet formelt socialt samarbejde er implementeret, arbejde inden for adskilte områder
Begrænset til samarbejde inden for afdelinger
Strategisk social integration, der er afstemt efter de funktionelle målsætninger
Strategisk social integration, der strækker sig over hele virksomheden
Ekstern social integration, gensidig datafusion med henblik på at etablere en symbiotisk relation
Samlet platform for hele det sociale samarbejdsmiljø
Tilpasning
Ingen
Tilpasset af brugere, ikke tilknyttet en gruppestrategi
Værktøjers tilpasning følger en gruppestrategi og udføres af it-afdelingen
Centraliseret social platform, hvor de enkelte brugere kan udføre enkel tilpasning
Tilpasning på højt niveau for at kunne omfatte eksterne deltagere
Ekstremt tilpasset og justerbar
Administration af infrastruktur
Reaktiv, ad hoc
It-support til værktøjers indføring og vedligeholdelse
Formelle it-processer oprettet, it-support på højt niveau
It-processer, der er afstemt efter virksomhedsstrategien
Eksternt orienteret sikkerhed og dataadgang
Proaktiv i identifikationen af ny teknologi
Ledelse
Ingen veletablerede politikker
Formelt etablerede politikker, svag håndhævelse
Politikker håndhæves og anvendes aktivt af it-afdelingen
Politikker er afstemt efter den centrale strategi, håndhævelse er ikke begrænset til it-afdelingen
Udvidelse af samarbejdspolitik, så den omfatter eksterne netværk og enheder
Leder for samarbejdet integrerer nye teknologier, iværksætter sociale kontrakter