Designledet forretningsendring

Med menneskene og kulturen i sentrum av opplevelsen
Vi har alltid identifisert oss med måten designere med uortodokse synspunkter har sett på verden rundt seg, og på menneskene som bor der. Vi beundrer hvordan de setter seg fore å løse problemer og/eller ser nye muligheter ved å skape nye, nyskapende opplevelser, produkter og/eller tjenester som setter menneskene og kulturen i sentrum av designen. I mange tilfeller kan det sies at hvis du utvikler løsninger i denne ånden, vil det være større sannsynlighet for at de blir en bærekraftig suksess.
Et slående eksempel på dette er det berømte huset Fallingwater av Frank Lloyd Wright, designet i 1935. Det er fortsatt et av de mest besøkte husene i verden. Franks tilnærming gikk ut på at han snakket med kundene på forhånd og spurte dem hva de ønsket seg. De sa at de ønsket seg et hus som var en del av landskapet. De tenkte kanskje de ville få et hus med utsikt til fossen. Det designeren gav dem, var et hus over fossen. Huset ble virkelig en del av landskapet. Inne i huset kan du hele tiden høre fossen. Det er en del av totalopplevelsen. Han hadde en grunnleggende forståelse av kundens behov og leverte en visjon, og til slutt en løsning som dekket disse behovene. Den funksjonelle og vakre designen er fortsatt en kilde til inspirasjon. Huset har beholdt sin skjønnhet og er tidløst!
Design vil selvfølgelig alltid være et spørsmål om smak og behag, men store designere synes å dele et felles sett med verdier som inspirerer til nytenkning og kreativitet, noe som gir kundefokuserte løsninger som ofte tåler tidens tann. Dette kan tilskrives kreativitet, dristighet, evnen til å se ting fra alle sider, en vesentlig grad av samarbeid eller et sterkt fokus på kundeopplevelsen.
Ved å ta i bruk denne tenkemåten og praksisen i bedriften kan vi se at stadig flere kunder beveger seg mot denne tilnærmingen, spesielt i forbindelse med måten de skiller seg fra konkurrentene og utvikler nye markedsområder på. På disse to områdene har forretnings- og teknologiledere mulighet til å bidra til designledet forretningsendring:
Konkurransemessig differensiering
  • En nøye identifisering av de ubestemmelige kvalitetene til konkurrerende produkter, og hvordan disse kvalitetene skaper en opplevelse i forbindelse med en merkevare, som en del av en helhetlig merkebygging.
  • Hvis man ser nøyere på konkurrerende produkter fra nye og eksisterende konkurrenter, erstatningsprodukter eller endringer i markedsforhold som ligger utenfor rådende bransjekunnskap, vil tradisjonelle markedsundersøkelser eller økonomisk sammenligning bidra til å kartlegge potensielle områder for differensiering.
Nye markedsområder
  • Forstå hvilke behov og ønsker forbrukerne har, som ligger utenfor de eksisterende produktene og tjenestene det har blitt fokusert på.
  • Se nærmere på potensielle produkter eller tjenester som kan endre gjeldende normer i markedet.
Våre kunder ønsker et komplett engasjement som er relevant for målet fra vår side for å dra nytte av disse mulighetene
Microsofts fremgangsmåte er rettet mot å forbedre de tradisjonelle, sekvensielle leveringsmodellene med tanke på kvalitet og resultateffekt, i tillegg til å redusere tiden det ville ha tatt å oppnå lignende resultater ved bruk av en annen metode. Dette innebærer å samarbeide med våre kunder om å skape ny verdi, øke vår strategiske betydning og fremskynde implementeringen av tiltak ved hjelp av vår teknologi på en måte som sikrer et mer varig og omfattende engasjement. Vi identifiserer og definerer uutforskede og ofte overaskende muligheter for våre kunder, deriblant nye markedsområder eller direkte differensiering.
Ved å se på problemet fra et forretnings-, teknologi- og erfaringsmessig konseptdesignsynspunkt, er det i krysningspunktet mellom disse vi kan finne gjennombruddspotensialet, og bidra til at de organisatoriske verdiene og den organisatoriske balansen og strukturen blir riktig for å fremme kontinuerlig endring. Vi bruker begrepet design fordi det omfatter et bevisst mål og resultat, anvendt kreativitet (nyskapning) og eksperimentering, undersøkning og typeprøving, estetikk og menneskelig respons samt forretnings- og markedsrespons.
Fremgangsmåte for designledet forretningsendring
Microsoft er en ekspert på å løse kompliserte utfordringer og skape klarhet for å definere enkle, elegante og verdifulle løsninger. Vi bruker en vel utprøvd fremgangsmåte med flere aspekter og fjerner ineffektivitet og kostbar omarbeidelse av sekvensundersøkelser og analysemodeller. Vi benytter oss av vår unike innsikt og erfaring i tillegg til en enestående teknologiportefølje. Du finner mer informasjon på vårt webområde for bedriftsstrategi, eller send en e-post til goesph@microsoft.com hvis du vil snakke med oss direkte.