Zabezpieczenia oparte na tożsamości

Wykorzystanie technologii Microsoft Intelligent Security Graph

Dzięki usłudze Microsoft Intelligent Security Graph funkcja dostępu warunkowego Azure AD uzyskuje mnóstwo sygnałów zbieranych z różnorodnych konsumenckich i biznesowych produktów firmy Microsoft. Następnie przekształca je w oparte na ryzyku zasady umożliwiające podejmowanie odpowiednich działań.

Ochrona od samego początku

Aż w 81 procentach naruszenia bezpieczeństwa danych wiążą się ze słabymi poświadczeniami. Identyfikacja tożsamości to pierwsza linia starcia hakerów i systemów ochrony. Dostęp warunkowy Azure AD działa, ponieważ zbudowano go na opartej na tożsamości ochronie w Azure Active Directory.

Zapobieganie zagrożeniom bieżącym i nowym

Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego zapewnia organizacji tak potrzebne środki zapobiegania atakom, zanim spowodują szkody.

Zapewnij ochronę przed nieautoryzowanym dostępem w sesjach

Teraz możesz ograniczyć dostęp, kontrolując, jakie dane mają być dostępne, kto ma mieć do nich dostęp i z jakiego urządzenia dzięki natywnej integracji z SharePoint Online, OneDrive dla Firm oraz Microsoft Cloud App Security.

Co to jest dostęp warunkowy

Zacznij korzystać z dostępu warunkowego

W ponad 63 procentach przypadków naruszeń bezpieczeństwa danych osoby atakujące uzyskują dostęp do sieci firmowej za pośrednictwem słabych, domyślnych lub skradzionych poświadczeń użytkowników. Dostęp warunkowy w ramach usługi Azure koncentruje się na zabezpieczeniu tożsamości użytkownika. Uniemożliwia on kradzież poświadczeń dzięki zarządzaniu tożsamościami, zarówno uprzywilejowanymi, jak i nieuprzywilejowanymi, i ich ochronie.

Dowiedz się więcej

Produkty powiązane z dostępem warunkowym Azure AD

Back To Top
close-button