Azure Active Directory

Kompletne rozwiązanie do zarządzania dostępem i tożsamościami ze zintegrowanymi zabezpieczeniami.

Ochrona wszystkich użytkowników i danych

Usługa zarządzania tożsamościami dla przedsiębiorstw Azure Active Directory (Azure AD) zapewnia logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i dostęp warunkowy, ułatwiając ochronę Twoich użytkowników przed 99,9% cyberataków.


Gartner.
"Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner z 2021 r. dotyczącym zarządzania dostępem."


Dlaczego warto zaufać usłudze Azure AD?

200,000

200 000

klientów zaufało usłudze Azure AD.

425 million

425 milionów

aktywnych użytkowników miesięcznie jest obsługiwanych przez usługę Azure AD.

30 billion.

30 miliardów

uwierzytelnień jest przetwarzanych każdego dnia.

Funkcje

Logowanie jednokrotne

Umożliw pracownikom łączenie się z Twoimi wszystkimi aplikacjami z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Zadbaj o bezpieczeństwo dostępu do danych i aplikacji oraz zapewnij użytkownikom łatwe korzystanie z tego dostępu.

Dostęp warunkowy

Stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Zarządzanie cyklem życia: zautomatyzuj i uprość cykl życia dostępu.

Zarządzanie użytkownikami i grupami: przypisuj licencje i dostęp do aplikacji oraz dodawaj nazwy domen i nimi zarządzaj.

Ochrona tożsamości: zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka związanego z tożsamościami.

Privileged Identity Management: wzmocnij zabezpieczenia kont uprzywilejowanych.

Zarządzanie aplikacjami: uprość dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu.

Tożsamości zewnętrzne: udostępniaj zasoby i aplikacje użytkownikom spoza Twojej organizacji.

Platforma tożsamości Microsoft: Usługa uwierzytelniania, biblioteki open source i narzędzia do zarządzania aplikacjami.

Zarządzanie urządzeniami: Zapewnij użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, chroniąc jednocześnie zasoby organizacji.

Usługi domenowe: Przenoś starsze aplikacje do chmury bez konieczności zarządzania środowiskiem.

Tożsamość pracowników pierwszego kontaktu: Zwiększ możliwości pracowników pierwszego kontaktu, aby osiągnąć więcej.

Hybrydowy dostęp do aplikacji: zabezpiecz dostęp do aplikacji lokalnych bez ich aktualizowania lub zmieniania.

Hybrydowa infrastruktura tożsamości: zapewnij łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów z dowolnego miejsca.

Zarządzanie tożsamościami: ułatw ochronę, monitorowanie i przeprowadzanie inspekcji dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

Weryfikacja tożsamości: zautomatyzuj i uprość cykl życia dostępu.

Tożsamości zarządzane: Wyeliminuj potrzebę zarządzania poświadczeniami.

Ochrona hasłem: Zdefiniuj zasady ochrony hasłem, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Uwierzytelnianie bez użycia haseł: zapewnij łatwe uwierzytelnianie bez ryzyka związanego z hasłami.

Raporty i funkcje monitorowania: Uzyskaj rozległy wgląd w aktywność i szczegółowe informacje dotyczące środowiska.

Role: Rozpowszechniaj zadania zarządzania tożsamością.

Samoobsługowe portale użytkowników: umożliw pracownikom zarządzanie swoimi własnymi tożsamościami.

Poznaj tysiące aplikacji zintegrowanych z usługą Azure AD.

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD.

Dowiedz się, w jaki sposób klienci korzystają z usługi Azure AD

IDC

Firma Microsoft dominuje w przestrzeni katalogu tożsamości przedsiębiorstwa oraz dysponuje dużym ekosystemem klientów, zapewniając dynamiczne przedstawianie szczegółowych informacji o wyzwaniach stojących przed użytkownikami na całym świecie.

KuppingerCole

Usługa Azure AD udostępnia usługi katalogowe, federację tożsamości i zarządzanie dostępem z chmury w ramach jednego, ujednoliconego rozwiązania oferującego szerokie możliwości integracji.

Zasoby

Azure AD — funkcje i klipy wideo

Szybko zacznij korzystać z funkcji w usłudze Azure AD i dowiedz się, jak je wdrożyć.

Plan rozwoju usługi Azure AD

W planie rozwoju platformy Microsoft 365 sprawdzisz, jakie funkcje usługi Azure AD są w trakcie opracowywania, jakie jej funkcje są właśnie udostępniane oraz jakie funkcje zostały już do niej wprowadzone.

Standardy i protokoły tożsamości

Dowiedz się więcej na temat standardów i protokołów, takich jak FIDO2, OAuth, OpenID Connect i Security Assertion Markup Language (SAML).

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat usługi Azure AD.

Poznaj zapowiedzi produktów, informacje o nowych wersjach, najlepsze rozwiązania i inne zasoby.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

AzureAD