A smiling person looking down at a computer.

Twórz bezpieczniejsze aplikacje

Wyprzedź potrzeby dotyczące bezpieczeństwa swoich użytkowników, integrując swoje aplikacje z platformą tożsamości Microsoft.

Korzyści wynikające z tworzenia aplikacji za pomocą platformy tożsamości Microsoft

Pomóż zabezpieczyć swoje aplikacje

Wbuduj uwierzytelnianie w swoich aplikacjach i zapewnij klientom zaawansowane zabezpieczenia oraz kontrolę dostępu.

Zapewnij ochronę tożsamości

Zabezpiecz poświadczenia użytkowników i zapobiegaj atakom związanym z tożsamościami.

Łatwa integracja

Twórz aplikacje bez obaw, stosując otwarte standardy branżowe.


Twórz nowoczesne rozwiązania do uwierzytelniania oparte na standardach

Platforma tożsamości Microsoft i usługa Azure Active Directory (Azure AD) pomagają deweloperom w minimalizowaniu problemów z logowaniem, tworzeniu bezpiecznego uwierzytelniania, łączeniu się z usługami firmy Microsoft oraz publikowaniu aplikacji w galerii aplikacji usługi Azure AD.

Platforma tożsamości Microsoft

Twórz aplikacje, do których użytkownicy i klienci mogą logować się za pomocą swoich kont Microsoft i kont społecznościowych. Zapewnij autoryzowany dostęp do swoich własnych interfejsów API oraz interfejsów API firmy Microsoft, takich jak program Microsoft Graph.

Galeria aplikacji usługi Azure AD

Opublikuj swoją aplikację w galerii aplikacji usługi Azure AD, aby była widoczna jako opcja dla klientów, którzy dodają aplikacje do swojej dzierżawy.

Poznaj szczegóły dotyczące platformy tożsamości Microsoft i usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Zawsze aktualne oprogramowanie

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami na temat platformy tożsamości Microsoft.

Pomoc techniczna

Poznaj opcje pomocy technicznej dostępne dla deweloperów używających usługi Azure AD.

Wydarzenia

Dołącz do wydarzeń społeczności platformy tożsamości Microsoft dla deweloperów.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami