Nájsť vstavané integrácie pripravené na prácu s identitou

Preskúmajte tisícky vstavaných integrácií a rozšírte hodnotu nástrojov, aplikácií a služieb, ktoré už používate.

Čo je galéria aplikácií Azure AD?

Galéria aplikácií Azure Active Directory (Azure AD) je katalóg tisícok aplikácií, ktoré uľahčujú nasadenie a konfiguráciu jediného prihlásenia (SSO) a automatického zriaďovania používateľov. Vyhľadajte obľúbené cloudové aplikácie, ako napríklad Workday, ServiceNow, Zoom a Google Workspace.

Adobe logo
SAPConcur logo
Zendesk logo
Servicenow logo
SAPSuccessFactors logo
DocuSign logo
Salesforce logo
DropboxBusiness logo
Cisco logo
Aws logo
Atlassian logo
Zoom logo
Workplace logo
Box logo
Workday logo
Zscaler logo

Integrácia tímových aplikácií so službou Azure AD

Služba Azure AD poskytuje systém jednej identity pre cloud a lokálne aplikácie vrátane tisícov vopred integrovaných aplikácií na zjednodušenie spravovania, sprísnenie kontrolných mechanizmov a vyplnenie kritických medzier v zabezpečení.

Integrácia vstavaných aplikácií

Použite vstavané integrácie na bezpečnejšie pripojenie používateľov k aplikáciám. V galérii aplikácií Azure AD môžete rýchlo nasadzovať jediné prihlásenie a automatické zriaďovanie používateľov pomocou predpripravenej integrácie.

Aplikácie na podporu produktivity

Pomôžte tímom byť kedykoľvek a kdekoľvek produktívni s aplikáciami ako Cisco Webex, Slack, Workplace od spoločnosti Facebook a Zoom.

Aplikácie na správu obsahu

Poskytnite tímom nástroje na spoluprácu na zdieľaných dokumentoch v reálnom čase pomocou aplikácií ako Adobe, Box, Dropbox Business a DocuSign.

Aplikácie ľudských zdrojov

Pripojte svoje systémy ľudských zdrojov (HR), ako napríklad SAP SuccessFactors a Workday, k službe Azure AD. Automatizujte zaraďovanie a vyraďovanie zamestnancov.

Aplikácie na zabezpečenie

Poskytujte bezpečnejší vzdialený prístup k aplikáciám v cloude alebo lokálnym aplikáciám pomocou aplikácií od spoločností Akamai, Cisco, F5, Palo Alto Networks a ďalších.

Podrobné oboznámenie s galériou aplikácií Azure AD

Odporúčané aplikácie

Ďalšie zdroje galérie aplikácií Azure AD

Kurzy o integrácii aplikácií SaaS (softvér ako služba)

Získajte podrobné pokyny na nasadenie jediného prihlásenia a automatického zriaďovania používateľov.

Žiadosť o uvedenie aplikácie v galérii aplikácií

Ak aplikácia nie je k dispozícii v galérii aplikácií, odošlite žiadosť prostredníctvom portálu siete aplikácií.

Publikovanie aplikácie v galérii aplikácií

Ak ste vývojár alebo dodávateľ softvéru, uveďte svoje aplikácie do galérie aplikácií, aby ich zákazníci mohli jednoducho objaviť a nasadiť.