Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft
a

Stav kybernetickej kriminality

Zistite, ako útočníci prispôsobujú svoje techniky, keďže kybernetická obrana sa zlepšuje.

Opatrenia na vytvorenie bezpečnejšieho ekosystému

531 000

jedinečných URL adries a 5 400 súprav na neoprávnené získavanie údajov boli odstránené na pokyn našej jednotky na boj proti digitálnym zločinom.

70 miliárd

e-mailových útokov a ohrození identity zablokovala spoločnosť Microsoft len minulý rok.

2,75 milióna

registrácií webových lokalít sa podarilo spoločnosti Microsoft úspešne zablokovať, čím získala náskok pred zločineckými subjektmi, ktoré ich plánovali využiť na páchanie globálnych počítačových zločinov. 

Rastúca hrozba ransomwaru a vydierania 

Útoky ransomwaru predstavujú zvýšené nebezpečenstvo, pretože kritická infraštruktúra, podniky všetkých veľkostí a štátna správa sa stávajú terčom útokov zločincov v rastúcom ekosystéme počítačových zločincov.

Najčastejšie zraniteľné miesta

Najčastejšie pozorovanými faktormi prispievajúcimi k slabej ochrane pred ransomwarom boli slabé kontrolné mechanizmy identít, neefektívne operácie zabezpečenia a obmedzená ochrana údajov. 

Hlavným zistením v rámci odozvy na ransomwarové incidenty boli nedostatočné kontroly prístupu k oprávneniam a nechceného pohybu.

Ohrozenie zabezpečenia firemného e-mailu

Počet scenárov neoprávneného získavania prihlasovacích údajov narastá a predstavuje výraznú hrozbu pre používateľov na celom svete, pretože sa bez rozdielu zameriavajú na všetky doručené pošty. Spomedzi hrozieb, ktoré naši výskumní pracovníci sledujú a pred ktorými vás chránia, je objem útokov založených na neoprávnenom získavaní údajov oveľa väčší ako objem všetkých ostatných hrozieb.

Motívy ohrozenia firemných e-mailov podľa percenta výskytu.

Zneužívanie infraštruktúry počítačovými zločincami

Zariadenia IoT sú obľúbeným cieľom počítačových zločincov, ktorí využívajú rozsiahle botnety. Neopravené smerovače možno použiť na získanie prístupu do sietí a vykonanie škodlivých útokov.

Má hacktivizmus budúcnosť?

Vojna na Ukrajine zaznamenala prudký nárast hacktivizmu, keď hekeri dobrovoľne nasadili nástroje na poškodenie politických oponentov, organizácií a dokonca aj národných štátov.

Preskúmajte päť ďalších kritických oblastí zamerania

Hrozby na celoštátnej úrovni

Útočníci na celoštátnej úrovni dokážu spúšťať neustále komplikovanejšie kybernetické útoky, aby sa vyhli ich detekcii a posunuli ďalej svoje strategické priority.

Sieť a infraštruktúra

Keďže organizácie aplikujú v oblasti výpočtovej techniky pokrokové technológie a dochádza k digitalizácii činností s cieľom ich rozvoja, počet možných miest útokov exponenciálne rastie.

Zásahy ovplyvňujúce kybernetickú bezpečnosť

Dnešné zásahy, ktorých pôvod je v zahraničí, využívajú nové metódy a technológie, ktoré sú navrhnuté tak, aby ešte efektívnejšie a účinnejšie naštrbili systémy založené na dôvere.

Kybernetická odolnosť

S nárastom hrozieb v kybernetickom prostredí je zabudovanie kybernetickej odolnosti do štruktúry organizácie rovnako dôležité ako jej finančná a prevádzková odolnosť.

Prečítajte si správu a spojte sa s nami

Sledujte Microsoft