Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Zásahy ovplyvňujúce kybernetickú bezpečnosť

Získajte informácie o tom, ako operácie ovplyvňovania vedené zo zahraničia využívajú nové metódy a technológie na narúšanie dôvery, zvyšovanie polarizácie a ohrozovanie demokratických procesov.

Trendy v oblasti operácií ovplyvňujúcich kybernetickú bezpečnosť

S rozvojom technológií sú operácie stále sofistikovanejšie. Sme svedkami toho, ako sa nástroje používané v tradičných kybernetických útokoch používajú pri operáciách kybernetického ovplyvňovania spolu so zvýšenou koordináciou a rozširovaním zo strany štátnych aktérov. Operácie kybernetického ovplyvňovania vedené zo zahraničia majú zvyčajne tri fázy: predbežné uvedenie, spustenie a rozširovanie.

Diagram znázorňujúci priebeh operácií kybernetického ovplyvňovania zo zahraničia

Ilustrácia toho, ako sa príbehy o amerických biologických laboratóriách a biologických zbraniach šíria v troch hlavných fázach mnohých operácií ovplyvňovania vedených zo zahraničia – predbežné uvedenie, spustenie a rozširovanie.1

Stojí za pozornosť

Operácie ovplyvňovania: COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu

Zoznámte sa s kybernetickými operáciami ovplyvňovania používanými v kampaniach štátnych aktérov počas pandémie COVID-19 s cieľom podkopať demokratické inštitúcie a pri ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom maximalizovať vplyv.

75 % ľudí sa obáva, že informácie môžu byť použité ako zbraň.

Sledovanie indexu ruskej propagandy

V januári 2022 takmer 1 000 webových lokalít v USA odkazovalo na informácie z ruských propagandistických webových lokalít. Najbežnejšími témami boli vojna na Ukrajine, domáca politika USA a vakcíny proti ochoreniu COVID-19.
Diagram znázorňujúci index ruskej propagandy v Spojených štátoch za 2 roky

Index ruskej propagandy (RPI) sleduje podiel správ z ruských štátom kontrolovaných a sponzorovaných spravodajských kanálov a ich šíriteľov na celkovej spravodajskej prevádzke na internete. RPI možno používať na mapovanie konzumovania ruskej propagandy na internete a v rôznych geografických oblastiach na presnej časovej osi.

Syntetické médiá

Medzi dva kľúčové trendy patria rozšírenie ľahko použiteľných nástrojov na umelé vytváranie veľmi realistických obrázkov a videí a rýchle šírenie obsahu optimalizovaného pre konkrétne cieľové skupiny. 

Holistický prístup spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft navýšila technické kapacity na zisťovanie a narušovanie operácií ovplyvňovania vedených zo zahraničia a zaviazala sa, že bude o týchto operáciách transparentne informovať, rovnako ako to robí v prípade kybernetických útokov.

Preskúmajte päť ďalších kritických oblastí zamerania

Stav počítačových zločinov

Počítačové zločiny naďalej rastú, sú poháňané náhodnými aj cielenými útokmi. Metódy útokov sa vyvíjali a rástla ich rozmanitosť.

Ohrozenia na celoštátnej úrovni

Útočníci na celoštátnej úrovni dokážu spúšťať neustále komplikovanejšie kybernetické útoky, aby sa vyhli ich detekcii a posunuli ďalej svoje strategické priority.

Zariadenia a infraštruktúra

Keďže organizácie aplikujú v oblasti výpočtovej techniky pokrokové technológie a dochádza k digitalizácii činností s cieľom ich rozvoja, počet možných miest útokov exponenciálne rastie.

Kybernetická odolnosť

S nárastom hrozieb v kybernetickom prostredí je zabudovanie kybernetickej odolnosti do štruktúry organizácie rovnako dôležité ako jej finančná a prevádzková odolnosť.

Prečítajte si túto kapitolu a spojte sa s nami

Sledujte Microsoft