Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Čo je zabezpečenie e-mailov?

Zabezpečenie e-mailov poskytuje ochranu pred hrozbami, ako je napríklad zneužitie firemného e-mailu a neoprávnené získavanie údajov. Zistite, ako zabezpečiť e-mail a prostredie.

Definícia zabezpečenia e-mailov

Zabezpečenie e-mailov je postup ochrany e-mailových kont a komunikácie pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zneužitím. Organizácie môžu zlepšiť svoju úroveň zabezpečenia e-mailov vytvorením politík a použitím nástrojov na ochranu pred škodlivými hrozbami, ako sú malvér, nevyžiadaná pošta a útoky neoprávneného získavania údajov. Kybernetickí zločinci cielia na e-mail, pretože ide o jednoduchý vstupný bod pre iné kontá a zariadenia – a vo veľkej miere sa spolieha na ľudské chyby. Stačí jedno nesprávne kliknutie, ktoré spôsobí krízu v zabezpečení pre celú organizáciu.

Prečo je zabezpečenie e-mailov také dôležité?

E-mail je primárnym komunikačným nástrojom na pracovisku už viac ako dve desiatky rokov. Na celom svete sa denne odosiela a prijíma viac ako 333 miliárd e-mailov a zamestnanci dostávajú priemerne 120 e-mailov denne. Toto predstavuje príležitosť pre kybernetických zločincov, ktorí používajú útoky na zneužitie firemného e-mailu, malvér, kampane neoprávneného získavania údajov a množstvo iných metód na krádež cenných informácií od podnikov. Väčšina kybernetických útokov – až 94 percent – sa začína škodlivým e-mailom. Kybernetická kriminalita stála v roku 2020 viac ako 4,1 miliardy USD, pričom najväčšie škody spôsobilo zneužitie firemného e-mailu, ako uvádza centrum FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) (Centrum sťažností na internetové zločiny FBI). Následky môžu byť závažné, čo môže viesť k výrazným finančným stratám, strate údajov a zničeniu reputácie.

Výhody zabezpečenia e-mailu

Podniky všetkých veľkostí si zisťujú dôležitosť stanovenia priority zabezpečenia e-mailov. Riešenie zabezpečenia e-mailov, ktoré chráni komunikáciu zamestnancov a znižuje kybernetické hrozby, je dôležité, pretože pomáha:

 • Chrániť značku spoločnosti, reputáciu a zisk. E-mailové hrozby môžu viesť k nákladom na prevádzku, prerušeniu prevádzky a iným závažným následkom.
 • Zvyšovať produktivitu. Vďaka výkonnému riešeniu zabezpečenia e-mailu môžu podniky znížiť potenciálne narušenia prevádzky a výpadky z dôvodu kybernetického útoku. Efektívne riešenie pomáha bezpečnostným tímom zjednodušiť odozvu a pripraviť sa na čoraz sofistikovanejšie hrozby.
 • Zabezpečte súlad so zákonmi na ochranu údajov, ako je napríklad Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), a pomôžte obísť mnohé neurčité náklady na kybernetický útok , akými napríklad sú prerušenie podnikania, právne poplatky a regulačné pokuty.

Najvhodnejšie postupy v oblasti zabezpečenia e-mailov

V reakcii na rýchlo sa meniace prostredie e-mailových hrozieb zaviedli podniky najvhodnejšie postupy zabezpečenia e-mailov na podporu komunikácie a ochranu pred hrozbami. Najvhodnejšie postupy v oblasti zabezpečenia e-mailov zahŕňajú:

 • Vzdelávanie zamestnancov pomocou pravidelných školení, aby sa minimalizovalo riziko ľudských chýb a zabezpečilo, aby zamestnanci – často považovaní za prvú obrannú líniu spoločnosti – pochopili dôležitosť zabezpečenia e-mailov.
 • Investovanie do školení na zvyšovanie povedomia používateľov, aby sa používatelia mohli naučiť rozpoznávať známky neoprávneného získavania údajov a iné indikátory škodlivého zámeru.
 • Inovovanie na riešenie zabezpečenia e-mailov, ktoré poskytuje rozšírenú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami.
 • Implementujte viacfaktorové overovanie (MFA) na zabránenie zneužitiu konta. Požiadanie používateľov, aby poskytli viac ako jeden spôsob prihlásenia do kont, je jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť údaje organizácie.
 • Kontrola ochrany pred útokmi spojenými so zneužitím firemného e-mailu prostredníctvom metód, ako je predstieranie iného odosielateľa a zosobnenie.
 • Presuňte vysoko rizikové procesy a transakcie do overených systémov.

Typy e-mailových hrozieb

Organizácie sa stretávajú s množstvom komplexných e-mailových hrozieb od prevzatia konta a zneužitia firemného e-mailu až po cielené neoprávnené získavanie údajov a neoprávnené získavanie a vishing. E-mailové hrozby vo všeobecnosti patria do týchto typov skupín:

Exfiltrácia údajov
Exfiltrácia údajov je neoprávnený prenos údajov z organizácie manuálne alebo prostredníctvom škodlivého programovania. E-mailové brány pomáhajú podnikom vyhnúť sa odosielaniu citlivých údajov bez oprávnenia, čo môže viesť k nákladnému narušeniu údajov

Malvér
Malvér je skratka pre škodlivý softvér a jeho hlavným cieľom je poškodiť alebo narušiť počítače a počítačové systémy. Medzi bežné typy malvéru patria vírusy, červy, ransomware a spyware.

Nevyžiadaná pošta
Nevyžiadaná pošta je nevyžiadaná správa odoslaná hromadne a bez súhlasu príjemcu. Firmy používajú nevyžiadané e-maily na komerčné účely. Podvodníci používajú nevyžiadanú poštu na šírenie malvéru, navádzanie príjemcov na prezradenie citlivých informácií alebo vymáhanie peňazí.

 

 

 

Zosobnenie
Zosobnenie sa vyskytuje, keď sa počítačoví zločinci vydávajú za dôveryhodnú osobu alebo organizáciu na zabezpečenie peňazí alebo údajov prostredníctvom e-mailu. Zneužitie firemného e-mailu je jedným z príkladov, v ktorom podvodník zosobňuje zamestnanca, aby niečo odcudzil spoločnosti alebo jej zákazníkom a partnerom.

Neoprávnené získavanie údajov
Phishing je postup predstierania, že ste dôveryhodnou osobou alebo organizáciou, aby ste nalákali obete na zverejnenie cenných informácií, ako sú prihlasovacie údaje a iné typy citlivých údajov. Medzi rôzne typy neoprávneného získavania údajov patrí cielené neoprávnené získavanie údajov (spear phishing), vishing a whaling.

 

 

 

Typy služieb zabezpečenia e-mailov

Služby zabezpečenia e-mailov pomáhajú spoločnostiam chrániť e-mailové kontá a komunikáciu pred kybernetickými hrozbami. Najlepším spôsobom pre spoločnosti na implementáciu zabezpečenia e-mailov je vytvoriť a zachovať politiku používania e-mailu a zdieľať ju so zamestnancami, aby vedeli o najvhodnejších postupoch zabezpečenia e-mailov. K bežným službám zabezpečenia e-mailov, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivcov, školy, komunity a organizácie, patrí:

 • Možnosti detonácie, ktoré vyhľadávajú škodlivé prepojenia a prílohy v prichádzajúcich, odchádzajúcich a interných e-mailoch.
 • Šifrovanie údajov na zabezpečenie poštovej komunikácie pred zadržaním kybernetickými zločincami.
 • Možnosti ovládania obrázkov a obsahu na kontrolu priložených alebo vložených obrázkov a obsahu pre malvér a blokovanie ich sťahovania.
 • Filtre nevyžiadanej pošty, ktoré filtrujú nechcené e-maily, ako sú napríklad hromadné a nevyžiadané správy.
 • Overovacie systémy na vyhodnotenie platnosti odosielateľov.

Ochrana e-mailov

E-mailové hrozby sú čoraz sofistikovanejšie a vyžadujú od organizácií implementáciu výkonných systémov zabezpečenia e-mailov na ochranu údajov, reputácie a zisku. Podniky by mali zvážiť riešenie zabezpečenia e-mailu, ktoré ponúka integrovanú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami v aplikáciách, zariadeniach, e-mailoch, identitách, údajoch a cloudových workloadoch.

Ďalšie informácie o zabezpečení e-mailov

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite, ako ochrániť celú organizáciu pred modernými útokmi.

Ochrana e-mailov

Chráňte sa pred pokročilými hrozbami, ako sú napríklad útoky spojené so zneužitím firemného e-mailu a neoprávneným získavaním údajov.

Nulová dôvera (zero trust)

Prijmite proaktívny prístup ku kybernetickej bezpečnosti s rámcom nulovej dôvery na komplexnú ochranu.

Najčastejšie otázky

 • Každý, kto používa e-mail, potrebuje zabezpečenie e-mailov. Jednotlivci, organizácie a firmy, ktoré používajú e-mail, sú všetko potenciálnymi cieľmi kybernetických útokov. Bez plánu a systému zabezpečenia e-mailov sú používatelia e-mailov zraniteľní voči hrozbám, ako je exfiltrácia údajov, malvér, neoprávnené získavanie údajov a nevyžiadaná pošta.

 • E-mailové útoky stoja spoločnosti miliardy dolárov ročne. Medzi najvážnejšie e-mailové hrozby patrí exfiltrácia údajov, zosobnenie, malvér, neoprávnené získavanie údajov a nevyžiadaná pošta, pretože môžu mať významný vplyv na organizáciu v závislosti od rozsahu a závažnosti.

 • Keď sa odošle e-mail, pred príchodom do cieľa prechádza radom serverov. Server je počítačový systém so softvérom a protokolmi poštového servera, ktoré umožňujú počítačom pripojiť sa k sieťam a prehľadávať internet.

  Zabezpečené e-mailové servery sú pre podniky nevyhnutné, pretože e-mailové hrozby sa neustále vyvíjajú. Tu je niekoľko spôsobov, ako zvýšiť zabezpečenie e-mailového servera:

  • Nakonfigurujte protokol DKIM (DomainKeys Identified Mail), ktorý umožňuje príjemcom overiť, či autorizovaný vlastník domény odoslal e-mail.
  • Nastavte možnosť prenosu údajov pošty tak, aby nešlo o otvorený prenos, ktorý umožňuje odosielať nevyžiadanú poštu a iné hrozby. Nakonfigurujte prenos pošty tak, aby umožňoval používateľom odosielať len na určité adresy a domény.
  • Nastavte SPF (Sender Policy Framework) a definujte, ktorá IP adresa môže odosielať e-maily z vašej domény.
  • Na blokovanie škodlivých e-mailov a domén použite zoznam zakázaných domén (DNSBL alebo DNS).
  • Implementujte systém na overovanie, vykazovanie a zabezpečenie súladu správ podľa domény (DMARC) & na monitorovanie svojej domény.
 • Šifrovanie e-mailov je proces ochrany citlivých údajov v e-maile tak, že ich konvertujete z obyčajného textu, ktorý sa jednoducho číta, na text, ktorý je pomiešaný s číslicami a čitateľný iba pre príjemcov s kľúčom.

 • Toto je 5 otázok, ktoré vám pomôžu otestovať zabezpečenie e-mailov:

  1. Používate silné e-mailové heslo, ktoré kombinuje veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky?

  2. Používate šifrovanie na odosielanie citlivých informácií?

  3. Povolili ste dvojfaktorové overovanie , ktoré vyžaduje zadanie dvoch samostatných faktorov overovania (heslo alebo kód generovaný mobilným telefónom)?

  4. Nainštalovali ste antivírusový softvér do svojich zariadení?

  5. Pozastavíte sa a skontrolujete prílohy a prepojenia predtým, než ich otvoríte alebo na ne kliknete?

Sledujte Microsoft