A person using a touchscreen computer.

Modernizácia správy identít a prístupu

Bezpečne a efektívne inovujte svoju lokálnu infraštruktúru identít na cloudový prístup.

V čom spočíva moderná správa identít a prístupu?

Moderné identity vyžadujú v prvom rade cloudový prístup. Vďaka cloudovým riešeniam identity môžete vyradiť z ponuky zastaranú infraštruktúru a poskytovať zabezpečený prístup v cloudových, lokálnych alebo hybridných prostrediach.

Zabezpečenie a odolnosť

Chráňte prístup k zdrojom pomocou inteligentných politík prístupu založenom na rizikách a udržiavajte kontinuitu podniku.

Vyššia produktivita pracovníkov

Poskytnite pracovníkom bezproblémový prístup k potrebným aplikáciám bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Nižšie náklady a vyššia efektívnosť IT

Ušetrite peniaze tým, že vyradíte z ponuky zastaranú infraštruktúru a centralizujete riadenie identít do jednej riadiacej časti.

Prečo je moderná identita dôležitá?

Moderný prístup k správe identít a prístupu dokáže pomôcť ochrániť prístup k zdrojom spoločnosti a bezpečne podporovať pracovníkov pracujúcich na diaľku.

Modernizácia správy identít a prístupu pomocou služby Azure AD

Azure AD poskytuje vašim zamestnancom a partnerom bezproblémový a lepšie zabezpečený prístup k potrebným aplikáciám bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, len pomocou jednej identity. Vydajte sa na cestu z lokálneho prostredia do cloudu.

Azure AD Connect

Rozšírte svoju lokálnu službu Active Directory do Azure AD a získajte spoločnú identitu používateľov a prístup ku všetkým zdrojom bez ohľadu na miesto.

Azure AD Connect Health

Monitorujte svoju lokálnu infraštruktúru identít, získajte prehľady a zistite, kedy budete pripravení na inováciu z AD FS do Azure AD.

Zostava aktivít aplikácií AD FS

Objavte aplikácie AD FS vo svojej organizácii a zistite, či sú pripravené na inováciu na Azure AD.

Postupné zavádzanie cloudového overovania

Migrujte overovanie používateľov z federácie na cloudové overovanie postupným a riadeným spôsobom.

Podrobné oboznámenie so službou Azure AD

Ďalšie zdroje informácií

Inovácia z AD FS na Azure AD

Zistite, prečo by ste mali inovovať z technológie AD FS na zabezpečenie všetkých aplikácií priamo v cloude a znížiť tak závislosť od lokálnych systémov na ochranu identít.

Informácie o aplikáciách na inováciu

Naučte sa pomocou rozšírenia Azure AD Connect Health a zostavy aktivít technológie AD FS zistiť aplikácie, ktoré sa overujú lokálne, a určiť ich prioritu pri inovácii do Azure AD.

Inovácia overovania aplikácií

Pomocou podrobných ukážok sa naučíte inovovať overovanie aplikácií z AD FS na Azure AD.