Microsoft Defender pre koncové body

Hrozby nemajú šancu.

Správa spoločnosti Microsoft o digitálnej obrane

Získajte podrobnú analýzu aktuálnych trendov hrozieb s rozsiahlymi prehľadmi o najrozšírenejších formách ransomwaru, neoprávnenom získavaní údajov, hrozbách IoT a národno-štátnych aktivitách.

Komplexné zabezpečenie koncových bodov

Zistite a zabezpečte zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Rýchle zastavenie hrozieb

Získajte prehľad o sofistikovaných hrozbách, ako sú ransomware a národno-štátne útoky.

Zvýšenie zabezpečenia

Dajte obrancom čas na stanovenie priority rizík a zvýšenie vašej úrovne zabezpečenia.

Rozvoj obrany

Prekročte hranice koncových bodov a skvalitnite svoje zabezpečenie na základe XDR a nulovej dôvery (Zero Trust).

Uznanie v rámci odvetvia

Microsoft Defender pre koncové body poskytuje špičkové zabezpečenie koncových bodov pre zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS a sieťové zariadenia a pomáha rýchlo zastaviť útoky, škálovať zdroje zabezpečenia a vyvíjať vašu obranu. Dodáva sa v cloude so vstavanou umelou inteligenciou, ktorá využíva najširšiu analýzu hrozieb v odvetví. Naše komplexné riešenie umožňuje zistiť všetky koncové body a dokonca aj sieťové zariadenia, ako sú napríklad smerovače, vo vašom prostredí. Ponúka správu rizík, ochranu koncových bodov, funkciu Endpoint Detection and Response (EDR), ochranu pred mobilnými hrozbami a spravované vyhľadávanie hrozieb na jednej zjednotenej platforme.

Odstránenie „slepých miest“ vo vašom prostredí

Objavte nespravované a neoprávnené koncové body a sieťové zariadenia a zabezpečte tieto zdroje pomocou integrovaných pracovných postupov.

A person using a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.
A person using a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Defender pre koncové body sa jednoducho nasadzuje, konfiguruje a spravuje vďaka zjednotenému spravovaniu zabezpečenia. Ponúka zabezpečenie koncových bodov pre klientov, servery, mobilné zariadenia a sieťové zariadenia. Tento diagram znázorňuje možnosti služby Microsoft Defender pre koncové body vrátane spravovania a hodnotenia zraniteľností na základe rizík, redukcie možných miest útokov, cloudovej ochrany ďalšej generácie založenej na správaní, funkcie Endpoint Detection and Response (EDR), automatického skúmania a nápravy a služieb spravovaného vyhľadávania hrozieb. Tieto možnosti podčiarkujú rozhrania API so širokými možnosťami, ktoré umožňujú prístup k našej platforme zabezpečenia koncových bodov a integráciu s ňou.

Integrovaná ochrana pred bezpečnostnými hrozbami v technológiách SIEM a XDR

Microsoft posilňuje ochranu vašej organizácie tak, že tým správnym ľuďom poskytuje správne nástroje a funkcie inteligencie. Skombinujte technológie SIEM a XDR, zvýšte efektivitu a zároveň zabezpečte svoj digitálny majetok.

 

Ďalšie informácie o ochrane pred bezpečnostnými hrozbami

Microsoft 365 Defender

 

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých prostrediach Microsoft 365 a zabrániť im.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých prostrediach Microsoft 365 a zabrániť im.

Ďalšie možnosti

Zabezpečenie mobilných zariadení

Microsoft Defender pre koncové body ponúka možnosti ochrany pred mobilnými hrozbami pre Android a iOS.

Rýchle vyhodnotenie možností

Komplexne vyhodnoťte možnosti len pomocou niekoľkých jednoduchých krokov v nástroji Evaluation Lab pre Microsoft Defender pre koncové body.

Zjednodušenie a integrácia prostredníctvom rozhraní API

Integrujte Microsoft Defender pre koncové body do svojich bezpečnostných riešení, aby ste mohli zjednodušiť a zautomatizovať bezpečnostné pracovné postupy pomocou rozhraní API so širokými možnosťami.

Zjednodušenie spravovania zabezpečenia koncových bodov

Na konfiguráciu, nasadenie a správu koncových bodov vám stačí jedno zobrazenie v riešení Microsoft Endpoint Manager.

Porovnanie flexibilných možností nákupu

Preskúmajte komplexné možnosti zabezpečenia v službe Microsoft Defender pre koncové body P2, ktorá bude už čoskoro k dispozícii spolu so službami Microsoft 365 E5 a Microsoft Defender pre koncové body P1, ktoré sú súčasťou služby Microsoft 365 E3.

Microsoft Defender pre koncové body P1

Microsoft Defender pre koncové body P1 ponúka základnú množinu funkcií vrátane špičkového antimalvérového programu, možných miest útokov a podmieneného prístupu na základe zariadení.

Microsoft Defender pre koncové body P2

Microsoft Defender pre koncové body P2 ponúka komplexnú množinu funkcií, zahŕňa všetky možnosti plánu P1 a navyše službu Endpoint Detection and Response, automatizované skúmanie a reakcie na incidenty a spravovanie hrozieb a rizík.

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie

Microsoft Defender pre koncové body P1

Microsoft Defender pre koncové body P2

Súčasti produktu    

Zjednotené nástroje zabezpečenia a centralizovaná správa

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Antimalvér novej generácie

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Pravidlá redukcie možných miest útokov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Ovládanie zariadené (napríklad USB)

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Brána firewall pre koncové body

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Ochrana siete

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Webová kontrola/blokovanie URL adries na základe kategórie

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Podmienený prístup na základe zariadení

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Riadený prístup k priečinkom

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Rozhrania API, konektor SIEM, vlastné TI

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Ovládanie aplikácií

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Endpoint Detection and Response

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Automatizované skúmanie a náprava

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Spravovanie hrozieb a rizík

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Threat Intelligence (Analýza hrozieb)

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Testovacie prostredie (sandbox) (hĺbková analýza)

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Threat Experts7

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Skúsenosti našich zákazníkov

Microsoft Defender for Business

Zvýšte svoje zabezpečenie pomocou ochrany koncových bodov na podnikovej úrovni vytvorenej pre podniky s maximálne 300 zamestnancami v jednoduchom a cenovo efektívnom riešení.

A person working at a desk with multiple screens and laptops.
A person working at a desk with multiple screens and laptops.

Získajte informácie o našich partneroch

[noalt]

ONE RF_IMG Module TOP

Získajte informácie o produkte

Získajte technické podrobnosti o možnostiach, minimálne požiadavky a sprievodný materiál na nasadenie.

[noalt]

ONE RF_IMG Module BTM

Ďalšie zdroje informácií

Staňte sa odborníkom na Microsoft Defender pre koncové body

Absolvujte školenia v oblasti bezpečnostných operácií a správy zabezpečenia bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo už máte skúsenosti.

Získajte ďalšie informácie o našich funkciách

Preskúmajte vzdelávacie videá o službe Microsoft Defender pre koncové body.

Vždy aktuálna verzia

Získajte novinky o produktoch, sprievodný materiál ku konfigurácii, postupy pre produkt a ďalšie tipy.

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
2. The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, Q4 2021, Allie Mellen, Október 2021.
3. Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre platformy ochrany koncových bodov, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5. mája 2021.
4. Forrester a Forrester Wave sú ochranné známky spoločnosti Forrester Research, Inc.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman a Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, máj 2021.
6. The Forrester Wave™: Endpoint Detection and Response Providers, 2. štvrťrok 2022, Allie Mellen, apríl 2022.
7. Zahŕňa oznámenia o cielených útokoch (Targeted Attack Notifications, TAN) a odborníkov na požiadanie (Experts on Demand, EOD). O oznámenia o cielených útokoch musia zákazníci požiadať a odborníkov na požiadanie si možno kúpiť ako doplnok.