Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Azure Active Directory (Azure AD) är nu Microsoft Entra ID.

Läs mer

Identifiera, begränsa och övervaka åtkomsträttigheter

Se till att dina administratörskonton skyddas genom att begränsa åtkomst till viktiga åtgärder med PIM-lösningar (Privileged Identity Management).

Säker åtkomst på ett nytt sätt med Microsoft Entra

Upptäck de senaste innovationerna för identitet och åtkomst och hur du kan förstärka ditt försvar med Microsoft Entra.

Vad är Privileged Identity Management?

Med Privileged Identity Management får du tids- och godkännandebaserad rollaktivering för att minska riskerna med för omfattande, onödig eller felaktigt använd åtkomst till viktiga resurser i organisationen.

Privileged Identity Management i Microsoft Entra ID

Med Microsoft Entra Privileged Identity Management kan du begränsa stående administratörsåtkomst till privilegierade roller, identifiera vem som har åtkomst och granska privilegierad åtkomst.

Introduktion till Privileged Identity Management

Hantera, styr och övervaka åtkomst till viktiga resurser i organisationen med Microsoft Entra ID Privileged Identity Management.

Hantera minst privilegierad åtkomst

Tillämpa principen om minsta privilegium genom att regelbundet granska, förnya och utöka åtkomst till resurser.

Använd privilegierad just-in-time-åtkomst

Eliminera permanent åtkomst och tillämpa tidsbegränsad åtkomst för viktiga roller i Privileged Identity Management.

Upptäck och övervaka åtkomst

Se till att du vet vem som har åtkomst till vad och få aviseringar när privilegierade roller aktiveras.

Gör en djupdykning i Microsoft Entra Privileged Identity Management

Fler resurser för Privileged Identity Management

Kom igång med Privileged Identity Management

Få mer information om förutsättningar, och förbered distributionen av Privileged Identity Management.

Distribuera Privileged Identity Management

Få stegvisa anvisningar för hur du planerar distributionen av Privileged Identity Management i din organisation.

Konfigurera Privileged Identity Management

Ta reda på hur du konfigurerar Privileged Identity Management med identifiering och insikter för Microsoft Entra ID-roller.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Följ Microsoft