Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Azure Active Directory (Azure AD) är nu Microsoft Entra ID.

Läs mer

Enkel inloggning i Microsoft Entra

Förenkla åtkomsten till dina SaaS-appar (programvara som en tjänst), molnappar eller lokala appar från alla platser med enkel inloggning (SSO).

Säker åtkomst på ett nytt sätt med Microsoft Entra

Upptäck de senaste innovationerna för identitet och åtkomst och hur du kan förstärka ditt försvar med Microsoft Entra.

Vad är enkel inloggning?

Med enkel inloggning behöver dina team bara en uppsättning autentiseringsuppgifter för att få smidig åtkomst till alla appar. Ni slipper komma ihåg flera autentiseringsuppgifter och hålla reda på återanvända lösenord.

En surfplatta som visar en stor uppsättning appar på fliken Alla appar, åtkomliga via enkel inloggning.

Fördelar med enkel inloggning

En person som sitter på en soffa med hörlurar och en bärbar dator.

Smidig inloggning

Tillhandahåll en förstklassig inloggningsfunktion genom att minska eller eliminera uppmaningar om inloggning.

Två personer som diskuterar med en bärbar dator på ett kafé.

Ökad medarbetarproduktivitet

Förenkla åtkomsten och tillgången till appar med en snabb, centraliserad funktion för att starta appar.

En person sitter vid ett skrivbord och använder en bärbar dator.

Förbättrad säkerhet

Minska återanvändningen av användarnamn och lösenord för appar och reducera risken för intrång.

En person som tittar ned på en datorskärm.

Ökad IT-effektivitet

Centralisera hanteringen av användarkonton och lägg till och ta bort användaråtkomst automatiskt för alla appar baserat på gruppmedlemskap och roller.

Enkel inloggning med Microsoft Entra ID

När du aktiverar enkel inloggning med Microsoft Entra ID behöver användarna bara logga in en gång för att få åtkomst till Microsoft-appar och andra molnappar, SaaS-appar och lokala appar med samma autentiseringsuppgifter.

Metoder för enkel inloggning

Välj en metod för enkel inloggning baserat på hur ditt program är konfigurerat för autentisering.

Appar med integrerad enkel inloggning

Använd våra färdiga integreringar för att ansluta till molnbaserade SaaS-appar som ServiceNow, Workday och Box.

Enkel inloggning med OpenID Connect

Använd OpenID Connect och OAuth för enkel inloggning vid utveckling av nya appar.

Enkel inloggning med SAML

Välj Security Assertion Markup Language (SAML) när det är möjligt för befintliga appar som inte använder OpenID Connect eller OAuth.

Enkel inloggning för lokala appar

Använd Microsoft Entra-programproxy för att möjliggöra enkel inloggning för lokala appar som använder autentiseringsmetoder som exempelvis huvudbaserad inloggning eller integrerad Windows-autentisering.

Gör en djupdykning i användning av enkel inloggning med Microsoft Entra ID

Fler resurser för enkel inloggning

Grundläggande information om enkel inloggning

Upptäck hur autentiseringssystem för enkel inloggning fungerar.

Distributionsguide för enkel inloggning

Se stegvisa instruktioner för att konfigurera och distribuera enkel inloggning med Microsoft Entra ID.

Metodtips om enkel inloggning

Få rekommendationer om hantering av program och enkel inloggning med Microsoft Entra ID.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Följ Microsoft Security