Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Enheter och infrastruktur

Anta en helhetssyn för att nå en förbättrad säkerhetsstatus samtidigt som verksamhetsmålen uppnås.

Världen kraftsamlar för att skydda viktig infrastruktur

Myndigheter överallt i världen utvecklar principer för att hantera cybersäkerhet och hot mot viktig infrastruktur. Detta erbjuder stora möjligheter men också utmaningar för ekosystemet.
Ett kartdiagram som visar utvecklingen för principer runt om i världen.

Hot och möjligheter på alla fronter

Global våg av principinitiativ

Allt mer komplexa säkerhetsprinciper för viktig infrastruktur utvecklas i alla regioner och sektorer. Myndigheternas agerande är av största betydelse för framtidens säkerhet.

Exponerad IoT och OT

Alla enheter som kopplas upp ger hotaktörer nya möjligheter. IoT-enheter utgör unika säkerhetsrisker då miljontals okorrigerade start- och vridpunkter exponeras. 

Hackning av försörjningskedja och inbyggd programvara

Microsoft has noterat en ett ökat intresse för inbyggd programvara vid attacker. Inbyggd programvara kommer troligtvis även i fortsättningen att vara ett värdefullt mål för hotaktörer.

Rekognosceringsbaserade OT-attacker

Rekognosceringsbaserade OT-attacker som är skräddarsydda för målet är ett ökande hot. Information om systemets utformning är ett strategiskt mål för hotaktörer.

Uppmärksamma

Säkerhetsrisker i inbyggd programvara

Angripare använder allt oftare sårbarheter i inbyggd programvara som förekommer i miljarder IoT- och OT-enheter för att infiltrera företagsnätverk. 

32 % av analyserade inbyggda programvaror innehöll minst tio kända kritiska säkerhetsrisker.

Utforska andra viktiga fokusområden

Status för cyberbrott

Cyberbrotten fortsätter att öka och drivs av ökningar av både slumpmässiga och riktade attacker. Attackmetoderna har utvecklats för att skapa fler olika hot.

Nationalstatliga hot

Nationalstatliga aktörer lanserar allt mer sofistikerade cyberattacker för att undvika att bli upptäckta och utveckla sina strategiska prioriteringar.

Åtgärder mot cyberpåverkan

Dagens utländska åtgärder mot påverkan utnyttjar nya metoder och tekniker, vilket gör deras kampanjer som utformats för att minska förtroendet mer effektiva.

Cybermotstånd

När hot i cyberlandskapet ökar är det lika viktigt att skapa cybermotstånd i organisationers infrastruktur som ekonomiskt och driftmässigt motstånd.

Läs rapporten och kontakta oss

Följ Microsoft