Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bảo vệ danh tính Azure AD

Tự động hóa việc phát hiện và biện pháp khắc phục rủi ro cho các rủi ro liên quan đến danh tính.

Một người đang sử dụng máy tính xách tay.

Bảo vệ danh tính Azure AD là gì?

Luôn cập nhật về hành vi đăng nhập và người dùng khả nghi trong môi trường của bạn. Sử dụng Azure AD để hoàn thành ba nhiệm vụ chính.

Phát hiện

Giám sát các rủi ro người dùng và rủi ro đăng nhập được tính toán dựa trên các kết quả phát hiện mối đe dọa danh tính từ nhiều nguồn.

Khắc phục

Xây dựng các chính sách về rủi ro giúp cân bằng bảo mật và hiệu suất, đồng thời giảm bớt thời gian ứng phó cũng như chi phí cho bộ phận trợ giúp.

Điều tra

Lập thứ tự ưu tiên cho người dùng và hoạt động đăng nhập có rủi ro cao với giao diện người dùng đơn giản hóa, thông tin chuyên sâu về rủi ro và các đề xuất.

Xem video

Xem cách Bảo vệ danh tính Azure AD giúp bạn ngăn chặn, phát hiện và khắc phục các rủi ro về danh tính cũng như bảo mật môi trường danh tính của bạn.

Các khả năng

Phát hiện và ứng phó thông minh với các tài khoản bị xâm phạm bằng cách dùng AI trên nền điện toán đám mây và các chức năng tự động hóa để nhanh chóng xác định các tài khoản bị xâm phạm.

Chính sách đăng ký xác thực đa yếu tố, chính sách khắc phục rủi ro người dùng và chính sách khắc phục rủi ro đăng nhập đang hiển thị người được chỉ định, biện pháp kiểm soát và thực thi.

Cải thiện các chính sách quyền truy nhập thích nghi với bản phân tích rủi ro

Cải thiện các chính sách truy nhập có điều kiện với khả năng phát hiện rủi ro theo thời gian thực. Sử dụng điểm rủi ro để xác định xem nên chặn, cho phép hay cho phép đi kèm xác thực đa yếu tố hay đặt lại mật khẩu.

Thu hồi quyền truy nhập ngay khi các điều kiện thay đổi

Tự động thu hồi quyền truy nhập vào Microsoft Exchange Online, SharePoint Online và Microsoft Teams gần như trong thời gian thực khi phát hiện có sự kiện quan trọng hoặc vi phạm chính sách.

Báo cáo người dùng rủi ro trong Azure đang hiển thị những người dùng, trạng thái rủi ro, mức độ rủi ro và rủi ro mới nhất.

Nhanh chóng điều tra và khắc phục các kết quả rủi ro phát hiện được

Xây dựng báo cáo về những người dùng, hoạt động đăng nhập và sự kiện rủi ro để có trải nghiệm điều tra và khắc phục đơn giản, từ đầu đến cuối từ một cổng thông tin trên nền điện toán đám mây duy nhất.

Quay về các tab

Bảo vệ danh tính Azure AD có trong Azure AD Premium P2:

  • Microsoft 365 E5 cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày đối với Azure AD Premium P2.
  • Người đăng ký Azure và Office 365 có thể mua trực tuyến Azure AD Premium P2.

Các tính năng Azure AD liên quan

Bàn tay đang gõ trên bàn phím gắn với máy tính bảng Surface.

Truy nhập có điều kiện

Áp dụng khả năng kiểm soát quyền truy nhập phù hợp để tổ chức của bạn an toàn hơn.

Một người đang cầm điện thoại và sử dụng tính năng quét khuôn mặt để xác thực.

Xác thực đa yếu tố

Giúp bảo vệ quyền truy nhập vào dữ liệu và ứng dụng cũng như đơn giản hóa trải nghiệm người dùng.

Bàn tay cầm máy tính bảng đang hiển thị màn hình khóa.

Xác thực không cần mật khẩu

Cung cấp khả năng xác thực đơn giản mà không có các rủi ro cố hữu của việc sử dụng mật khẩu.

Một người đang ngồi tại bàn ăn và sử dụng máy tính xách tay.

Đăng nhập một lần

Kết nối lực lượng lao động của bạn với mọi ứng dụng, từ vị trí hay thiết bị bất kỳ.

Hướng dẫn sử dụng và nội dung đào tạo

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu

Khám phá hướng dẫn sử dụng Bảo vệ danh tính Azure AD.

Hướng dẫn sử dụng

Giải thích các khái niệm

Tìm hiểu tổng quan các khái niệm chính trong Bảo vệ danh tính Azure AD.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem lại các hướng dẫn từng bước cho việc đặt cấu hình.

Hướng dẫn sử dụng

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến.

Bắt đầu

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp quản lý quyền truy nhập và danh tính Microsoft Entra, giúp bạn kết nối mọi người với ứng dụng, thiết bị và dữ liệu của họ.

Theo dõi Microsoft 365