Bảo mật hạ tầng danh tính

Tự động hóa việc phát hiện và biện pháp khắc phục rủi ro cho các rủi ro do danh tính.

Bảo vệ danh tính Azure AD là gì?

Bảo vệ danh tính Azure Active Directory (Azure AD) giúp bạn luôn nắm rõ hành vi người dùng và hành vi đăng nhập khả nghi trong môi trường của bạn. Các tổ chức sử dụng dịch vụ này để hoàn thành ba nhiệm vụ chính.

Phát hiện

Giám sát rủi ro từ người dùng và hoạt động đăng nhập bằng Bảo vệ danh tính Azure AD.

Biện pháp khắc phục

Xây dựng các chính sách về rủi ro giúp cân bằng bảo mật và hiệu suất, đồng thời giảm bớt thời gian ứng phó cũng như chi phí cho bộ phận trợ giúp.

Điều tra

Ưu tiên tập trung vào những người dùng và hoạt động đăng nhập có rủi ro cao bằng một giao diện người dùng đơn giản hóa, thông tin chuyên sâu về rủi ro và các đề xuất.

Bảo vệ danh tính Azure AD

Phát hiện và ứng phó thông minh với các tài khoản bị xâm phạm bằng cách dùng AI trên nền điện toán đám mây và các chức năng tự động hóa để nhanh chóng xác định các tài khoản bị xâm phạm.

Cải thiện các chính sách quyền truy nhập thích nghi với bản phân tích rủi ro

Sử dụng điểm rủi ro để cải thiện các chính sách truy nhập có điều kiện với khả năng phát hiện rủi ro theo thời gian thực. Khi phát hiện rủi ro liên quan tới hoạt động đăng nhập hoặc người dùng, người quản trị có thể chọn chặn, cho phép hay cho phép quyền truy nhập người dùng kèm theo xác thực đa yếu tố hoặc đặt lại mật khẩu.

Thu hồi ngay quyền truy nhập khi các điều kiện thay đổi

Tính năng đánh giá liên tục quyền truy nhập sẽ tự động thu hồi quyền truy nhập vào Microsoft Exchange Online, SharePoint Online và Microsoft Teams trong thời gian gần thời gian thực khi phát hiện có sự kiện quan trọng hoặc vi phạm chính sách.

Nhanh chóng điều tra và khắc phục các phát hiện về rủi ro

Xây dựng báo cáo về những người dùng, hoạt động đăng nhập và sự kiện rủi ro cũng như để có trải nghiệm điều tra và khắc phục đơn giản, từ đầu đến cuối từ một cổng thông tin trên nền điện toán đám mây duy nhất.

Tìm hiểu chuyên sâu về Bảo vệ danh tính Azure AD

Các tài nguyên bổ sung về Bảo vệ danh tính Azure AD

Khái niệm

Nhận đề xuất và biện pháp tốt nhất.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem lại các hướng dẫn từng bước cho việc cấu hình Azure AD.

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch