Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security
Một người đang mỉm cười và nhìn xuống máy tính.

Xây dựng các ứng dụng an toàn hơn

Đón đầu nhu cầu bảo mật của người dùng bằng cách tích hợp các ứng dụng của bạn với nền tảng định danh Microsoft.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng
một giải pháp danh tính liền mạch

Lợi ích của việc xây dựng các ứng dụng bằng nền tảng định danh Microsoft

Giúp bảo mật ứng dụng của bạn

Tích hợp khả năng xác thực vào các ứng dụng của bạn và cung cấp cho khách hàng khả năng kiểm soát truy nhập và bảo mật nâng cao.

Cung cấp khả năng bảo vệ danh tính

Bảo vệ thông tin xác thực người dùng và giúp ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan đến danh tính.

Tích hợp dễ dàng

Tạo ứng dụng một cách tự tin bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn ngành mở.

Tạo các giải pháp xác thực hiện đại, dựa trên tiêu chuẩn

Nền tảng định danh Microsoft và Azure Active Directory (Azure AD) giúp các nhà phát triển giảm thiểu xung đột khi đăng nhập, xây dựng hoạt động xác thực an toàn, kết nối với các dịch vụ Microsoft và phát hành ứng dụng của họ trong thư viện ứng dụng Azure AD.

Nền tảng định danh Microsoft

Xây dựng ứng dụng cho phép người dùng và khách hàng của bạn đăng nhập vào bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản mạng xã hội của họ. Cung cấp quyền truy nhập được ủy quyền vào các API của riêng bạn hoặc các API của Microsoft, chẳng hạn như Microsoft Graph.

Bộ sưu tập ứng dụng Azure AD

Phát hành ứng dụng của bạn lên thư viện ứng dụng Azure AD để ứng dụng sẽ hiển thị dưới dạng tùy chọn cho khách hàng khi họ thêm ứng dụng vào đối tượng thuê của mình.

Tìm hiểu chuyên sâu về nền tảng định danh Microsoft và Azure AD

Các tài nguyên khác

Luôn cập nhật

Nhận tin tức mới nhất về nền tảng định danh Microsoft.

Hỗ trợ

Tìm hiểu các tùy chọn hỗ trợ có sẵn cho nhà phát triển sử dụng Azure AD.

Sự kiện

Tham gia các sự kiện cộng đồng về nền tảng định danh Microsoft dành cho nhà phát triển.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Theo dõi Microsoft