Portrait of Weidong Cui

Weidong Cui

Partner Research Manager

Former Interns

 • 2020: Hsuan-Chi (Austin) Kuo (UIUC), Jiyong Yu (UIUC)
 • 2019: Subarno Banerjee (Michigan), Robert Brotzman (Penn State), HyungSeok Han (KAIST)
 • 2018: Yaohui Chen (Northeastern), Hangchen Yu (UT Austin), Bogdan Stoica (EPFL), Kyle Tan (USC)
 • 2017: Insu Yun (Georgia Tech), Ruoyu (Fish) Wang (UCSB)
 • 2016: Liang Gong (UC Berkeley)
 • 2015: Xinyang Ge (Penn State), Frolin Ocariza Jr. (UBC), Qingyun Liu (UCSB), Evgeny Vinnik (SFU)
 • 2014: Yanick Fratantonio (UCSB), Yuanzhong Xu (UT Austin), Gang Wang (UCSB)
 • 2013: Sang Kil Cha (CMU), Vasilis Kemerlis (Columbia), Vasilis Pappas (Columbia)
 • 2012: Adam Doupe (UCSB), Byoungyoung Lee (Georgia Tech), Chengyu Song (Georgia Tech)
 • 2011: Martim Carbone (Georgia Tech), Sang Kil Cha (CMU), Brendan Dolan-Gavitt (Georgia Tech)
 • 2010: Ellick Chan (UIUC), Zhilei Xu (MIT)
 • 2009: Monirul Sharif (Georgia Tech)
 • 2008: Martim Carbone (Georgia Tech), Yuan Niu (UC Davis)
 • 2007: Karl Chen (UC Berkeley)